Hopp til innhold

Vil stoppe ulveskyting

Jakta på ulver som skader beitedyr i sommer kan bli stoppet før den er i gang. Flere miljøorganisasjoner vurderer å anke vedtaket om å skyte 8 ulver.

De fire ulvene som ble skutt i Åmot i dag.

SKUTT: Disse fire ulvene ble skutt under årets lisensfelling i Åmot i Innlandet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Rovviltnemndene i region 4 og 5 (Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold) åpner for at åtte ulver til kan skytes i sommer.

Mandag formiddag vedtok de at det skal kunne gis fellingstillatelse hvis ulv gjør stor skade når beitesesongen starter i vår.

Det skytes for mye ulv. Det er eksempler på at ulv blir skutt før sauer er tatt, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Både Naturvernforbundet, Verdens NAturfond (WWF) og NOAH vurderer å anke vedtak om jakt på ulv. Mens ordfører på Tynset Merete Myhre Moen (Sp) mener det kunne blitt skutt enda flere.

Ikke færre ulver tross ulvejakt

I fjor ble det gitt fellingstillatelse på 26 ulver utenfor ulvesona.

Klima- og miljødepartementet godkjente også at ulveflokken i Letjenna i Åmot/Elverum innenfor ulvesonen skulle kunne tas ut.

Likevel viste sporing av ulv i vinter at det er nesten like mange ulver i Norge nå som for et år siden.

Etter lisensjakta var det 20. mars registrert mellom 84 og 88 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge. 43 av dem er helnorske, det vil si at de kun oppholder seg i Norge. De andre vandrer mellom Norge og Sverige. Det er også dokumentert seks sikre valpekull i helnorske revir. Det er en økning på et kull fra samme telling i fjor.

26 ulver kan bli felt i årets ulvejakt

Stopper ulvejakt innenfor ulvesona

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener litt over 40 helnorske ulver er for lite. Sjøl om bestanden i Norge ikke er endra så mye det siste året tross lisensjakt i vinter viser han til at det er nedgang i Sverige.

Det er for stor avskyting av ulv i Norge, sier han.

Han skjønner at det er behov for å felle ulv når det er store skader på beitedyr. Men 8 ulver mener han er altfor mye å ta ut med den lille bestanden som er i dag når det i tillegg gis fellingstillatelse i lisensjakt på vinteren.

Det er den totale avgangen på ulv som er problemet, sier han.

Når ulver tas ut på grunn av skade på sommeren mener han det ikke bør være lisensjakt på vinteren. Han mener lisensjakta gjøres mest fordi ulven tar elg og at det da tas hensyn til jegere og skogeiere, ikke de som driver med beitedyr.

Sauer drept av ulv utenfor ulvesona

I 2019 ble 1460 sauer tatt av ulv i Norge. 466 av var i Innlandet, og de fleste (368) av sauene beita i Nord-Østerdal som ligger utenfor ulvesona. Det vil si at det er områder der beitedyra har fortrinn foran ulven.

Åpner for helikopterjakt på ulv

Man benytter felling som førstevalg og sånn skal det ikke være, mener Siri Martinsen i NOAH.

Siri Martinsen, NOAH

IKKE MEST EFFEKTIVT: Siri Martinsen i dyrevernsorganisasjonen NOAH mener skyting av ulv ikke er det mest effektive for å hindre skader på beitedyr.

Foto: Robert Hansen / NRK

Hun mener at en annen driftsform med beitedyr hadde vært mer effektivt mot rovdyrskader enn å skyte ulven.

Når det skytes ut hele flokker er det valper som blir igjen alene og de har lettere for å ta beitedyr enn elg. Dessuten åpner skyting av flokker for reviret opp for andre ulver, sier hun.

Ordfører på Tynset Merete Myhre Moen (Sp) er helt uenig i det. Hun mener beitenæringa gjennom flere år har prøvd flere ting for å forhindre skader og viser til inngjerding av sau og færre døgn med utmarksbeite for næringa.

Det mest effektive er å skyte ulv og holde bestanden så lavt nede som mulig, mener hun.

Vil beskytte viktig ulv

Da rovviltnemndene behandlet saken mandag var det ikke uenighet om at det skulle gis mulighet til skadefelling av ulv i sommer. Men Benedikte Lund (MDG) fra Viken ville at kvota kun skulle gjelde streifdyr, ikke tisper eller genetisk viktige dyr.

Thomas Olstad i sekretariatet for rovviltnemnda sa at det erfaringsmessig tar tid å finne ut både DNA og kjønn når den akutte skaden har skjedd. Forslaget ble nedstemt.

Det bør de ha tid til, mener Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Arnodd Håpnes

VIKTIG Å VENTE PÅ DNA: Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener man bør ha tid til å vente på svar på om det er en genetisk viktig ulv.

Foto: Naturvernforbundet

Han mener det er viktig å kunne bruke de dagene til å finne ut det er en ulv som kan bidra til å gjøre ulvestammen i Norge friskere eller ikke. Utfordring i dag er at det er mye innavl som kan føre til mer sjukdom hos valpene.

Flere saker fra Innlandet