Hopp til innhold

Åpner for helikopterjakt på ulv

RENDALEN (NRK) Han ga opp saueholdet etter å ha mistet over 170 sauer i 2018. Nå er styreleder Jo Inge Haugseth i Rendalen Renselskap bekymret for reinstammens framtid.

Jo Inge Haugseth er bekymret for reinens framtid.

FRYKTER FOR REINEN: Jo Inge Haugseth frykter for reinens framtid. Saueholdet har han gitt opp.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Etter nok en blodig ulvesommer i det beiteprioriterte Nord-Østerdal søkte både Rendalen Renselskap og tre ordførere om at det tas ut to ulver, før lisensjakta starter 1. desember. Behovet opplevdes som akutt, etter at det ble kjent at et ulvepar var i ferd med å etablere revir i området, som skal være prioritert for beitedyr.

Frykter for framtida

Sau drept av ulv på Tysnet

BLODIG: Flere hundre sau har blitt drept av ulv i Nord-Østerdal de siste årene. Her fra Tolga i 2018.

Foto: Geir Olav Slåen

I 2018 ga Jo Inge Haugseth opp saueholdet på grunn av store rovdyrtap.

– Det er ikke noe mål og mening i dette, tenkte han sommeren 2018, mens han måtte stå og skyte skadet sau bak fjøset.

Nå frykter Jo Inge Haugseth som er styreleder i Rendalen Renselskap også for reinens framtid. Renselskapet forvalter en stamme på cirka 2000 dyr og rundt 220 grunneiere er med.

– Utviklinga har gått raskt nedover. Utviklinga er dramatisk. I 2018 ble 700 dyr borte på fjellet. Mye av dette mener vi skyldes ulven, sier Haugseth.

Han begrunner dette med hvilken type dyr som ble borte. De minste dyrene ble tatt.

– Utviklinga var så dramatisk at jaktkvotene ble halvert, sier Haugseth.

Derfor søkte han om fellingstillatelse på to ulver i slutten av september.

Åpner for helikopterjakt

Susanne Hanssen i Miljødirektoratet

JAKT: Miljødirektoratet her ved Susanne Hanssen åpner for helikopterjakt.

Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet opplyser at de torsdag kveld varslet kommunene om at det blir tatt ut ulver i høst/vinter, ikke minst på bakgrunn av skadene og at dette er beiteprioriterte områder. De åpner også for bruk av helikopter, opplyser seniorrådgiver i viltseksjonen hos Miljødirektoratet, Susanne Hanssen.

– Informasjonen så langt tyder på at ulvene benytter et område som er vanskelig tilgjengelig for lisensjegere, særlig dersom det kommer snø. Dette er et område hvor Statens Naturoppsyn med bruk av helikopter kan klare å gjøre effektive uttak, sier Hanssen.

NOAH: – Svært kritikkverdig

Dyrerettighetsorganisasjon NOAH stiller seg kritisk til at helikopter kan bli brukt under jakt.

– Det er svært kritikkverdig å tillate helikopter under jakt. Metoden er etisk betenkelig og det er ekstra restriksjoner på slik jakt i Bernkonvesjonen, påpeker Siri Martinsen i NOAH.

Siri Martinsen, NOAH

KRITISK: NOAHs veterinær og presseansvarlig, Siri Martinsen.

Foto: Robert Hansen / NRK

Hun sier videre at de vil se nærmere på saken, siden det virker noe uklart om det er en akutt situasjon. Det siste er en forutsetning hvis skadefelling skal være tillatt.

– Vi registrerer også at det argumenteres med halverte jaktkvoter. Det må understrekes at det ikke skal være grunnlag i Bernkonvensjonen for å skyte kritisk truede dyr, basert på at de jakter andre ville dyr etter sin naturlige adferd.

– For lang tid

Ordfører Norvald Illevold er fornøyd med at det tas ut ulv

FORNØYD; Rendals-ordfører er fornøyd med at det åpnes for jakt.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Ordfører Norvald Illevold i Rendalen (Ap) Er fornøyd med at det nå åpnes for jakt. Men han mener det har tatt for lang tid.

Det var på tide. Vi har mast lenge. Vi skulle ikke måtte ha søkt i det hele tatt. Vi må fremdeles vente ei stund. Det er beklagelig, men værsituasjonen får vi ikke gjort noe med, sier Illevold.

Han mener situasjonen for beitenæring og reinsnæring er dramatisk.

Susanne Hanssen forsvarer tidsbruken slik:

– Vi er avhengig av god kunnskap som grunnlag for å gjøre en grundig vurdering, og å samle slik informasjon om ulv i felt tar nødvendigvis litt tid.

Hun viser blant annet til at en måtte finne ut hvor ulven oppholdt seg og om den var genetisk viktig. Det argumentet kjøper ikke Jo Inge Haugseth, sjøl om han er glad for at ulvene kan tas ut.

Han mener en lokalt har visst svært godt hvor ulven var, og at direktoratet ikke var opptatt av genetikk da de ga fellingstillatelse i sommer. Han mener fellingstillatelsen burde vært gitt raskt i september.

– Jeg er ganske sikker på at det hver uke blir drept mange reiner i fjellet her. Det er jo ikke sau i fjellene her nå. Og det står ikke noe om når ulvene skal tas ut.

Flere saker fra Innlandet