Hopp til innhold

Kaller departementsbrev for «bestillingsverk»

Kirkedepartementet anbefaler at ny kirke i Våler bygges på ny tomt. – Jeg mener dette mer eller mindre er et «bestillingsverk», sier leder i Bygdegruppa, Arne Idar Grandahl, som vil ha ny kirke på gammel tomt. Det har lenge pågått en strid i Våler om den nye kirka skal bygges på gammel eller ny tomt. Nå kan saken være avklart.

Brannen i Våler kirke

Våler kirke brant ned til grunnen for to år siden. Brannen var påtent, men ingen er pågrepet i saken.

Foto: Knut Sveen / NRK

Det er to år siden den 204 år gamle kirka i Solør brant ned til grunnen. Og kirkebrannen har splittet bygdefolket. Striden står om hvor den nye kirka skal bygges, på branntomta eller på en ny tomt.

En av dem som lenge har kjempet for at kirka skal bygges på gammel tomt er Arne Idar Grandahl.

– Ikke overrasket

Han liker ikke brevet fra departementet som anbefaler bygging på ny tomt.

– Vi er ikke på noen måte overrasket. Men vi er skremt over at departementet kan ta en så viktig beslutning på et så spinkelt grunnlag. Jeg mener det mer eller mindre er et «bestillingsverk» allerede fra natta da kirka brant. Det var allerede klart da, at noen ikke ville ha ny kirke på gammel tomt, sier Grandahl.

Det kirkelige fellesrådet i kommunen har gått inn for at kirka skal bygges på ny tomt. Det er det mange som protesterer mot. De vil at kirka skal gjenreises der den gamle sto.

Kirkedepartementet har tidligere avvist en søknad om en dispensasjon fra 3-metersregelen i en forskrift til gravferdsloven.

– Kan ikke se at ny kirke kan bygges på gammel tomt

Nå anbefaler altså departementet at kirka bygges på ny tomt, og det tar kirkevergen i Våler til etterretning.

– Det virker som departementet har hatt en grundig vurdering. Det foreligger et tydelig brev fra departementet som vi må ta til etterretning. Det fine med brev fra det offentlige er at det ligger en profesjonell saksbehandling bak, og her er de ganske så klare på sin anbefaling, sier kirkeverge i Våler, Arild Lande.

Branntomta etter kirkebrannen i Våler

Det er strid i Våler om hvor den nye kirka skal ligge.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Hamar biskop har uttalt at hun ikke kan anbefale en ny kirke på gammel tomt med et stort antall sitteplasser på galleriet. Også Våler kirkelige fellesråd mener at branntomta ikke er stor nok til at kravene og sitteplasser kan løses på ett plan.

– Ut ifra det som foreligger kan jeg ikke se at en ny kirke i Våler kan bygges på den gamle tomta (branntomta). Våler kirkelige fellesråd bør derfor ferdigstille arbeidet med kirke på ny tomt som nå pågår, skriver statsråd Rigmor Aasrud i et brev til Hamar biskop.

Ifølge kirkeloven skal oppføring av ny kirke godkjennes av departementet. Siden Aasrud allerede signaliserer at de ikke vil godkjenne bygging av ny kirke på gammel tomt må trolig kirken bygges på ny tomt.

– Mange saksfeil

Arne Idar Grandahl

Arne Idar Grandahl.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Leder i bygdegruppa, Arne Idar Grandahl, sier kampen på langt nær er over.

– Nå skal vi lese igjennom saken, for her er det begått mange saksfeil sett med våre øyne. Nå må vi gå igjennom punkt for punkt og jeg håper at departementet, biskopen, kirkerådet og alle involverte er så åpne at de tar innover seg de feilene som kan være begått.

– Så kampen er ikke over?

– Absolutt ikke. Dette bare heller litt mer bensin på bålet.

– Nødvendig å uttale seg

Brevet fra Aasrud kommer etter at biskopen har bedt kirkedepartementet avklarer om den gamle kirketomta vil bli godkjent til tomt for oppføring av nytt kirkebygg.

Aasrud sier hun følte det nødvendig å uttale seg i saken.

– Med bakgrunn i biskopens særskilte anbefaling og uenigheten i lokalsamfunnet i Våler finner jeg det nødvendig at departementet uttaler seg i saken nå, selv om vi ikke har mottatt søknad om oppføring av ny kirke.

Departementet vil ta stilling til en søknad om oppføring av ny kirke i Våler så snart som mulig når søknaden foreligger.