Vil ha lavere straff for tidligere kirkeverge

HAMAR (NRK): Den tidligere kirkevergen fra Østerdalen som ble dømt til fengsel for underslag og økonomisk utroskap bør få lavere straff, mener hans forsvarer.

Ida Andenæs

FORSVARER: Mannens forsvarer Ida Andenæs argumenterte i Eidsivating lagmannsrett for at mannen måtte få en lavere straff enn det han fikk i tingretten i mars i fjor.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen ble i Nord-Østerdal tingrett dømt til fengsel i ett år og fire måneder for underslag og økonomisk utroskap for 1,8 millioner kroner av kirkens midler.

Han mente imidlertid dette var for strengt, og anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der rettssaken gikk tirsdag.

Her sa forsvarer Ida Andenæs at kirkevergen bør få en deldom, der den ubetingede delen ikke overskrider fire måneder.

Aktor Richard Røed mener fengsel i ett år og seks måneder er rett straff.

– Ikke egen vinning

I lagmannsretten forklarte den tidligere kirkevergen at han aldri brukte pengene privat.

Richard Røed

AKTOR: Politiadvokat og leder for Økokrimseksjonen i Hedmark. Richard Røed er aktor i saken.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Ifølge mannen ble pengene på menighetskontoene og en visakonto, som bare han visste om, ble brukt til kirkelig aktivitet uten at han hadde fått noe vedtak fra fellesrådet, slik han egentlig skulle få.

Blant annet ble penger fra diverse salg av kirkens eiendom satt inn på en visakonto og så brukte han pengene slik han fant det best. Pengene skal blant annet ha gått til kirkelige gjøremål som provisjon, diverse innkjøp, drivstoff og sosiale samvær.

– Skulle ikke fellesrådet tatt avgjørelsen på hva pengene skulle brukes til, spurte dommer Bjørn Eirik Hansen

– Helt riktig, men ingen stilte spørsmål ved økonomien eller hva pengene ble brukt til, sa mannen i retten.

– Hemmelig konto

Forsvarer Ida Andenæs gikk igjennom fakturaer for å vise at penger ikke hadde gått til ham personlig.

– Det er ingenting som tilsier at han har hatt egen vinning, sa Andenæs, og mente dette er årsaken til at han bør straffes mildere.

Aktor Richard Røed mente at dette ikke er formildende.

Han argumenterte med at kirkevergen hadde satt kirken i en vanskelig økonomisk situasjon, og hadde opprettet kontoer og brukte penger uten at det kirkelige fellesråd visste noe.

Ifølge Røed solgte kirkevergen ved flere anledninger kirkens eiendom og satte pengene inn på en konto bare han visste om.

– Han sier til fellesrådet at vi trenger penger, men pengene er der, men på en hemmelig konto han disponerer.

Det har vært flere store kontantuttak som politiet ikke vet hva har gått til.

Røed mente det er flere skjerpende omstendigheter:

  • han holdt på i minst 10 år
  • det var liten risiko for å bli oppdaget
  • han misbrukte av tilliten han hadde som kirkeverge
  • han førte fellesrådet bak lyset

Avvik

Kirkevergen ble anmeldt i 2012 etter at en revisjonsrapport viste avvik mellom regnskapene i menighetsråd og hva som faktisk sto på konto. Mannen var regnskapsfører for flere menighetsråd.

Det kirkelige fellesrådet som er rammet vil kreve erstatning på 828 000 kroner, ifølge advokat Odd Henning Svalheim. Dette har kirkevergen sagt han vil betale.