Retten om kirkeverge: – Misbrukte tillit på graverende og illojal måte

En tidligere kirkeverge fra Østerdalen er dømt til fengsel i ett år og fire måneder for grovt økonomisk utroskap og underslag. - Utspekulert og graverende, slår retten fast.

Id Andenæs

Forsvarer Ida Andenæs og aktor Richard Røed.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Totalt dreide tiltalen seg om 2,7 millioner kroner. Mannen ble dømt til å betale ulike menighetsråd 930.000 kroner i erstatning. Blant annet skal han ha tømt kontoer tilhørende menighetsråd og brukt på andre formål. Han skal også ha drevet " en butikk i butikken" ved å ha opprettet og vedlikeholde gravmonumenter, opprettet gravfond, solgte blomsterkasser, trykket opp salmer og leide ut kirkelokaler og tjenestebiler "privat" på fritida.

– Illojalt og graverende

På rettens siste dag snudde mannen og innrømmet underslag på en million kroner og økonomisk utroskap for tilsvarende beløp. Dermed er det kun 700.000 kroner han ikke innrømmet skyld for. For mannen var det også svært viktig at han ikke har hatt personlig vinning.

Retten slår derimot fast at mannen har begått omfattende økonomisk kriminalitet, og at handlingene ble utført på en utspekkulert måte og at "tiltalte over tid har utvist en fast forbrytersk vilje til å skaffe seg selv og /eller andre, en uberettiget øknomomisk vinning av betydelig omfang".

Retten har heller ikke sett noen spor av at han ville avsluttet virksomheten dersom ikke en revisjonsrapport hadde felt ham.

Retten er heller ikke nådig når den beskriver den tilliten han hadde som kirkeverge og som han misbrukte på ifølge retten en graverende og illojal måte.

Villig til å betale

Retten finner to forhold i saken som bidrar til å redusere straffen. det er at mannen har akseptert at han har et erstatningsansvar til menighetsrådene, og at etterforskninga tok lang tid før den kom for retten. Anmeldelsen lå på politiets bord i november i 2012.

Retten mener at en så sein tilståelse ikke er noen grunn til å redusere straffen fordi det kom så seint at det ikke gjorde etterforskninga lettere.

Mannen ble frikjent for å betale erstatning til fellesrådet i den aktuelle kommunen fordi retten ikke kan se at de har hatt tap på mannens virksomhet.

Aktor ba om fengsel for mannen i 1,9 år i tillegg til å betale erstatning på 1,5 millioner kroner. Forsvarer ba om at mannen ble behandlet på mildest mulig måte.

Flere saker fra Innlandet