– Kirkeverge drev «egen kirkebutikk»- må i fengsel

Den tidligere kirkevergen skal blant annet ha leide ut kirkelokaler og tjenestebiler på fritida.

Ida Andenæs

DØMT: Ida Andenæs forsvarer den underslagsdømte mannen. Her med aktor Richard Røed,

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Mannen er i Eidsivating lagmannsrett dømt til fengsel i ett år for økonomisk utroskap og underslag. Dommen er fire måneder lavere enn i tingretten. Han må også betale cirka 830.000 kroner til fellesrådet.

Les: Retten om kirkeverge: – Misbrukte tillit på graverende og illojal måte

«Drev butikk i butikken»

Mannen skal ha tømt kontoer til menighetsrådet og brukt pengene på andre formål. Han skal ha drevet «en butikk i butikken» ved å opprette og vedlikeholde gravmonumenter, opprettet gravfond, solgte blomsterkasser, trykket opp salmer og leide ut kirkelokaler og «tjenestebiler» privat på fritida.

Mannen har hele tida stått hardt på at han ikke brukte pengene privat.

Ifølge mannen ble pengene på menighetskontoene og en visakonto, som bare han visste om, brukt til kirkelig aktivitet uten at han hadde fått noe vedtak fra fellesrådet, slik han egentlig skulle ha.

Les: Vil ha lavere straff for tidligere kirkeverge

Pengene skal blant annet ha gått til kirkelige gjøremål som provisjon, diverse innkjøp, drivstoff og sosiale samvær.

Totalt mener retten at mannen tilegnet seg 1,7 millioner kroner ulovlig.

Raus i feiringer

Retten kjøper langt på veg mannens forklaring om at han ikke har hatt særlig personlig økonomisk vinning på det han har gjort, og at det meste er brukt på kirkelige formål. Han dømmes derfor for at han har disponert penger over hodet på de kirkelige organene. Men retten mener likevel at mannen har vært raus med pengegaver til seg sjøl og andre for eksempel ved feiring av runde år eller ved stor arbeidsinnsats. Retten slår også fast at en del penger ikke kan spores fordi han blant annet har laget uriktige regnskaper.

Retten legger i dommen vekt på at mannen har misbrukt en betrodd stilling i over 10 år, og at han ville fortsatt den ulovlige virksomheten dersom han ikke hadde blitt oppdaget.

Lagmannsretten har redusert straffen fordi mannen har sagt seg villig til å gjøre opp for seg, og at politiets etterforskning tok lang tid.

Flere saker fra Innlandet