Hopp til innhold

Kjendisulver har fått valper – en suksess, mener klimaministeren

De to ulvene som ble bedøvet og flytta fra Østerdalen for å hindre at de ble skutt under jakta, har fått valper.

Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn med ulveparet i Deisjøreviret som ble bedøvd og flytta fra Østerdalen.

FORNØYD: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn var med da ulveparet ble bedøvet og flyttet i januar.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Ut fra informasjonen vi har, er vi sikre på at tispa har født, men vi vet ennå ikke noe om størrelsen på kullet, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

For å unngå forstyrrelser av ulvene har Statens naturoppsyn ikke oppsøkt valpene i felt for å bekrefte hvor mange som er født.

Ulveparet ble flyttet fra Deisjøreviret i Østerdalen til Våler i Viken i januar i år.

Ulvetispa til Elgåulven fraktes bort på akebrett før ulveparet flyttes fra Østerdalen til Østfold

FLYTTES: Ulvetispa fraktes bort på akebrett etter å ha blitt bedøvet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Årsaken til flyttingen var at ulveparet anses som genetisk viktig, og at myndighetene ville unngå at de ble skutt under lisensjakten.

Hannulven er nemlig en krysning av en finsk-russisk ulv og dermed viktig for å redusere problemet med innavl i den norske ulvebestanden.

En suksess

At paret nå har fått valper, betegner Miljødirektoratet som en suksess.

– Et valpekull er den endelige bekreftelsen på at den innsatsen som er lagt ned, ser ut til å gi det ønskede resultatet, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen.

SNO følger nå situasjonen og vil etter hvert få samlet DNA fra valpene.

– Det er fortsatt viktig å sikre at ulvene ikke blir forstyrret i denne sårbare perioden. SNO har tilstedeværelse i felt og vi vil også følge nøye med på GPS-dataene vi får.

Kjell Vidar Seljevoll i Miljødirektoratet sier at de er sikre på at ulveparet har fått valper, selv om de ikke har sett dem.

– Vi har GPS-sendere på dyra og følger med på hvordan de beveger seg. Og nå i mai har de holdt seg mye på samme plass og det er et tegn på at de er på en hiplass. Vi har også noe tilleggsinformasjon som gjør at vi kan slå fast at det er født valper, sier Seljevoll.

Målet oppnådd

Elgå-ulven blir flyttet fordi klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn frykter den kan bli skutt der den er.

FORNØYD: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn var med da ulveparet ble bedøvet og flyttet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Også klima- og miljøministeren er fornøyd.

– Formålet med å ta vare på slike individer er nettopp at de skal formere seg. At ulveparet nå har slått seg ned i ulvesona og fått valper, er derfor svært gledelig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Siden 1983 er det bare seks individer som har kommet inn fra Russland og Finland og dannet grunnlaget for den ulvestammen vi har i dag.

– Det er veldig viktig at ulv fra Finland og Russland lykkes i å spre sine gener i den skandinaviske ulvebestanden. Den høye graden av innavl er en alvorlig trussel for ulven i Norge og Sverige, sier Rotevatn.

Neppe tilbake til Østerdalen

Ulveparet har slått seg ned i et område nord for E18 og øst for Glomma, innenfor ulvesonen. Størsteparten av reviret er i Aurskog-Høland kommune, men det berører også Indre Østfold, Marker og Nes kommuner.

Hannulven i paret har blitt flyttet en gang før også. Den gangen slo den seg ikke til ro.

Nå tror Knut Morten Vangen i miljødirektoratet at ulveparet vil bli der de er.

– Det kan være at selve utformingen av reviret vil kunne endre seg noe med tiden, men at det nå er født valper tilsier at de flyttede ulvene vil bli værende i disse områdene, og at vandring tilbake til reviret i Østerdalen nå kan utelukkes.

Les også:

Flere saker fra Innlandet