Hopp til innhold

Denne ulven kan få " livvakt"

Denne ulven kan bli en nøtt for myndighetene når lisensjakta starter søndag. Den er nemlig så genetisk viktig at det kan bli satt inn mye ressurser på at den ikke blir skutt.

Ulv merket i Engerdal

VIKTIG: Denne ulven er så genetisk viktig at det kan bli satt i verk tiltak for at den ikke skal bli skutt under lisensjakta.

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Søndag starter lisensjakta på ulv i Norge utenfor ulvesonen. I Hedmark, Akershus og Østfold har rovviltnemndene bestemt at det kan skytes 12 ulver utenfor sonen og tre flokker innenfor ulvesonen, et i Hedmark, et i Akershus og et grensrevir i Østfold. Men det er flere klager på vedtaket, og departementet kan komme til å stoppe deler av jakta i 12. time- som de har gjort tidligere.

Vil felle 12 ulver

Hodebry

Men en ulv skaper hodebry for myndighetene. Det ble nemlig oppdaget en svært genetisk viktig ulv i Elgåa i Engerdal. Dette er midt i et beiteprioritert område, så ulven ble bedøvd og fraktet til Kongsvinger-området i november. Den kommer trolig til å oppholde seg i ulvesonen, men er ikke trygg for det når jakta starter.

– Det er ingen hemmelighet at dette er et tema vi diskuterer, sier seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevold i Miljødirektoratet.

Jakta innenfor ulvesonen starter først ved nyttår, og de har dermed noe tid på seg.

– Vi har derfor noe tid på å spekulere på hvordan vi skal sikre at den ikke blir skutt. Men det er et klart mål at den ikke blir skutt under lisensjakta, sier han.

Ulven er svært viktig på grunn av innavl i ulvestammen.

Kan stoppe jakta

I rovviltnemndas vedtak ligger det allerede inne at genetisk viktig ulv skal skjermes, men hvordan de skal få til dette, er ikke klart.

– Vi får oppdateringer på hvor ulven befinner seg. Det kan være en mulighet å stoppe jakta midlertidig i området ulven er, sier han.

En annen mulighet er at det opplyses over jakttelefonen hvor ulven er. Utfordringa er at selv om ulven er merket, kan den bevege seg så rask at man ikke vet eksakt hvor den er.

– Det er alltid en risiko for at den kan bli skutt, sier Seljevold.

Ikke store føringer

Leder i Norges Jeger og Fisk, Knut Arne Gjems.

FØRINGER: Leder i Norges Jeger og Fisk, Knut Arne Gjems, vil ikke at det skal legges for store føringer på lisensjakta.

Foto: Stein S. Eide / NRK

Leder i Norges Jeger og Fisk Knut Arne Gjems sier at slik han har forstått at ulven har omholdt seg i et område der det ikke starter jakt nå.

– Ellers har jo Miljødirektoratet merket den, så de skal ha god kontroll på hvor den oppholder seg, sier Gjems.

Han mener det er viktig at det ikke legges for store føringer på lisensjakta.

– Det er ikke gunstig at områder blir fredet for jakt. Vi ønsker ikke at denne ulven skal etablere seg utenfor ulvesonen. Det er ikke akseptabelt, sier Gjems.