Hopp til innhold

Trodde de lette etter ordinær kullgrop, fant noe helt unikt

OSENSJØEN, ÅMOT (NRK): Arkeologene fikk seg en overraskelse da de fjernet torv på odden: Der lå rester av to personer gravlagt for rundt 1500 år siden.

Kathrine Stene og Sondre Bruvik ved utgravingene i Osensjøen.

SPENNENDE: Arkeologene Kathrine Stene og Sondre Bruvik ved utgravingene i Osensjøen. Stene sier at funnet er helt unikt i norsk sammenheng, fordi det er få opplysninger om religion og ritualer hos folk som drev med fangst i eldre jernalder. - Hjertet banket fortere da vi fant ut at det var en grav, og ikke en kullgrop vi skulle grave ut, sier Stene.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

I tre år har arkeologer undersøkt Skavernodden ved Osensjøen i Åmot, men det var først nå i sommer at de virkelig gjorde et unikt funn.

Gravfunn Osensjøen

BEINRESTER: Utgravingsleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Kathrine Stene, viser fram noen av funnene.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Midt oppe på den idyllisk plasserte odden fant de nemlig en grav fra jernalderen, som det ikke finnes maken til verken i Norge eller Sverige.

– Når du ser slike typer groper som vi så i dette landskapet her, tenker du kullgrop eller fangstgrop. Man tenker i alle fall ikke en grav, for de er som regel bygget som en forhøyning i landskapet, sier utgravingsleder, arkeolog og forsker Kathrine Stene ved Kulturhistorisk museum.

Funn ved Skavernodden: Brente bein og halvbrent gevir av elg, i forkant viser takker.

BEINRESTER: Brente bein og halvbrent gevir av elg, i forkant vises takker. Menneskebeina er fra to ulike personer.

Foto: Kathrine Stene / Kulturhistorisk museum

To gravlagte personer

Men da arkeologene fjernet torv og begynte å skrape vekk jord og stein, så var det faktisk en grav de fant. Og det var en type grav de verken har sett eller hørt om tidligere.

Funn som er gjort ved gravstedet, av både menneskebein fra to ulike personer, brente elggevir og gjenstander som kam og del av en spenne, kan spores langt tilbake i tid.

Ut fra gjenstandene og datering av trekull som er funnet i graven, mener arkeologene at personene gravlagt et sted mellom 200 og 550 e.Kr. Denne perioden kalles for Romertid eller Folkevandringstid.

Da de fant ut at dette var en grav, banket hjertet fortere, innrømmer Stene.

– Særlig når vi finner det på et slikt sted, og det er en grav fra eldre jernalder, da er det veldig spesielt, sier Stene.

Skavernodden, Osensjøen

VAKKERT: Gravstedet ligger idyllisk til, på en odde ute i Osensjøen i Hedmark. Hvis man ser for seg at det har vært høye flammer og mye ild under ritualet som har foregått her, har det vært synlig på lang avstand.

Foto: Katrine Stene / Kulturhistorisk museum

Gravplass, offersted eller sted for ritualer

Denne uka har arkeolog Kjetil Skare i Hedmark fylkeskommune deltatt under utgravingen. Han er sikker på at det vil vekke oppsikt i arkeologiske miljø.

– Dette er noe helt nytt. Det kan minne om en grav fra Sverige fra samme periode, ut fra beliggenheten og gjenstandene. Men det er ikke helt likt. Det er et nytt ritual vi har oppdaget, som har foregått her, og som vi ikke har begrep om, sier han.

Det er flere ting ved gravfunnet som de ikke har hørt om eller sett før: Hvorfor ligger brente og halvbrente gevirrester fra elg og muligens rein spredt langs gravens kanter? Og hvorfor er sporene etter flammer og ild så tydelig i selve graven?

Pilspiss av jern, funnet i grav ved Osensjøen i Hedmark

PILSPISS: Denne pilspissen av jern ble funnet i graven.

Foto: Kathrine Stene / Kulturhistorisk museum

Voldsomt ritual med ild – synlig langt av gårde

Skare sier at det i alle fall er sikkert at det må ha vært voldsomt med flammer her, og at dette har vært synlig langt av lei. Det har ikke vært noe lite eller hemmelig ritual, men en stor markering.

Arkeologene lurer på om stedet kan ha vært en gravplass, et offersted eller et sted for viktige ritualer. De håper at gravfunnet ved Osensjøen kan gi ny kunnskap om det de antar er fangstfolk fra eldre jernalder.

– Vi har litt begrep om religionen til den delen av befolkningen som var bofaste og drev med jordbruk. Men dette antar vi at har vært fangstfolk, og dem har vi mye mindre informasjon om. Det sier noe om viktigheten av dette funnet, av gravskikken og ritualene til et folk vi vet lite om, sier Skare.

Utgravinger i Osensjøen, Hedmark

Flere saker fra Innlandet