Hopp til innhold

Fant 1.300 år gamle båter, sverd og smykker

Smykkene som ble funnet i kvinnegraven på Bitterstad kan kanskje knyttes til gudinnen Frøya og guden Loke. – Et svært interessant funn, konkluderer arkeologene i ny rapport.

Utgravingen av fire båtgraver i Bitterstad i Vesterålen

Arkeologene Mikael Cerbing, Laurent Le Texier og Christian Roll Valen graver i jorda på Bitterstad. Pengene fra Riksantikvaren rakk bare til å grave ut en tredel av feltet. – Det finnes fortsatt ukjente biter i puslespillet om de døde på Bitterstad, sier arkeologene.

Foto: Mikael Cerbing, Tromsø museum

Det hele startet da Tor-Ketil Krokmyrdal var ute med metalldetektor og fant smykker formet som en mann med kraftig bartepryd på Bitterstad i Hadsel i Vesterålen.

Det første lille funnet viste seg å være starten på et funn av de sjeldne. Fire båtgraver og flere rundgraver fra Merovingertiden, perioden like før vikingtiden. Gravene med 169 gjenstander var totalt ukjente for arkeologene.

– De døde hadde fått med seg sverd, smykker og fargerike perler. Kanskje det fineste funnet er en ryggknappspenne i bronse med sølvinnlegg og granater, sier arkeolog Keth Lind ved seksjon for kulturvitenskap ved Tromsø Museum.

– Et fantastisk funn

Båtgrav Bitterstad i Vesterålen

Høvdinger og maktpersoner i Skandinavia blitt gravlagt i båter helt tilbake til 5000 år f.Kr. Disse båtene var datidens krigsmaskiner, og forgjengeren til de mer kjente langskipene som noen hundreår senere skulle skremme vettet av store deler av Europa.

Foto: Christian Roll Valen, Tromsø museum

Arkeologer og konservatorer ved Tromsø Museum har jobbet i tre år med funnene, og nå er endelig rapporten klar. Gravfunnene beskrives som fantastisk og svært interessant.

– Det er et stort gravfelt, og gravene er 1.300 år gamle. Båtene var åtte meter lange og hver båt hadde plass til 12 roere. Det er ingen tvil om at dette har vært mennesker med makt og rikdom i Vesterålen.

Men de døde på Bitterstad fikk med seg mer enn staselige båter på sin ferd til Valhall.

– Eksakt hvor mye de fikk med seg er vanskelig å si. Det ser ut som at gravene er blitt plyndret og/eller skadet ødelagt av pløying opp gjennom tidene. Men sverd, smykker og rikt utsmykkede spenner kan si oss noe om hvem de var.

Sved funnet i båtgraver på Bitterstad i Vesterålen

Sverdene lå i bunnen av båten. De er om lag en meter lange, og beskrives som et brukssverd.

Foto: Adnan Icagic, Tromsø museum

En av gravene inneholder våpenutrustning og sverd som kan tyde på at de ble båret av den makteliten. Men den mest interessante graven er uten tvil kvinnegraven.

Gudinnen Frøyas smykke?

– Det er ingen tvil om at hun har tilhørt toppskitet i regionen. I graven lå en 15–20 centimeter lang ryggknappspenne, utstyrt med røde granater. Det er veldig spesielt og spennende, sier Lind.

Ryggknappspenne funnet i båtgraver på Bitterstad i Vesetrålen

Arkeologene mener at smykket etterlikner smykket til gudinnen Frøya, som var glad i smykker. Sagaene forteller at fire dverger smidde det magiske smykket «Brisingamen» til gudinnen.

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum

Steiner med magisk virkning?

Ansiktssmykke funnet i båtgraver på Bitterstad i Vesterålen

Arkeologene fant to anheng som viser en mann med kraftig bartepryd. Smykket kan forestille guden Loke, og det er ikke funnet noe liknende noe andre steder.

Foto: Julia Holmen Dammann, Tromsø Museum

Ifølge historiske kilder trodde man både i antikken og i middelalderen at granater hadde magisk virkning.

I kvinnegraven ble det også funnet to svært sjeldne ansiktssmykker med innlagte granater i øyne og munn, som muligens forestiller guden Loke. Ryggknappspennen og smykkene utgjør flere religiøse tegn i samme grav. Det kan bety at kvinnen har vært en representant Frøya eller volven Hyndla.

Perler fra båtgrav på Bitterstad i Vesterålen

Perlene i kvinnegraven er svært fargerike. Graven har klare tegn på rikdom og kanskje også religiøs makt eller innflytelse.

Foto: Johan Terje Hole, Tromsø museum

Rikdom fra skattlegging

Arkeologene har ikke funnet spor etter gårdsbosetning i nærheten av ved gravene på Bitterstad, men funnstedet ligger to kilometer vest for Skagen lufthavn. Her har arkeologenen funnet spor etter hus. Kanskje kan Bitterstad knyttes til Skagen.

– Hadselfjorden har vært en av de to viktigste skipsleiene mellom nord og sør, så de har trolig hatt god kontroll. De kan ha fått rikdommen sin ved skattlegging av bønder, samer og sjøfarende.

Arkeolog Keth Lind, Tromsø museum

Funnene er nå konservert slik at nedbrytingen stanses. De mest praktfulle gjenstandene skal etter hvert stilles ut ved Tromsø Museum.

Restene av båten som ble funnet på Bitterstad

Arkeologene fant ingen levninger i de fire båtgravene på Bitterstad. Treverket er borte men resten av det farger jorda mørkere og man finner jernnagler etter båtene.

Foto: Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Flyfoto av utgravingen på Bitterstad i Vesterålen

Flyfoto av utgravingen på Bitterstad. Bare en tredel av det man antar er gravfeltet. Området er i dag fredet.

Foto: Christian Roll Valen, Tromsø museum