To ulver skutt i ulvesona

ÅKRESTRØMMEN (NRK): Et halvt døgn etter at det ble åpnet for jakt i ulvesona i Hedmark, har jaktlaget skutt to dyr.

Jaktlagsleder Arne Sveen

PÅ POST: Jaktlagsleder Arne Sveen leder jaktlaget på rundt 100 mann. Her er han avbildet mandag morgen, rett etter at jakta hadde startet.

Foto: Mats Sparby / NRK

– Vi har nylig skutt to ulver, sier jaktlagsleder Arne Sveen på telefon til NRK, på vei for å undersøke ulvene sammen med Statens Naturoppsyn.

Han forteller at de har brukt jula på å forberede seg på jakta, og at de har visst om akkurat disse ulvene siden fjerde dag jul.

Ved hjelp av såkalte flaggliner, som er en line som legges ut 50–70 cm over bakken, og en rekke jegere, ble det laget en stor ring rundt ulvene.

– Det ble først skutt én ulv som forsøkte å rømme ut av ringen. Deretter skjøt vi en ulv til, forklarer Sveen.

To ulver skutt i Hedmark 01.01.18

SKUTT: De to ulvene ble skutt mandag. De er ifølge Arne Sveen begge årsvalper. Den ene er ei tispe på 26 kg, den andre er en hann på 36 kg.

Foto: Arne Sveen

100 jegere

Rundt 100 lokale jegerne deltar i lisensjakta innenfor ulvesona i Hedmark, som startet ved årsskiftet. To flokker, i Osdalsreviret og Julussareviret, skal tas ut i tråd med Regjeringens vedtak i den betente ulvesaken.

Jaktgrensene er avklart med fylkesmannen, jegerne har hatt skytetrening og deltatt i møter med politiet om gjennomføringen. 14 ulver gjenstår av de som skal tas ut innenfor ulvesona, sju utenfor. Til sammen blir dette den største ulvejakta i Norge siden ulven ble totalfredet i 1973.

Stortinget har åpnet for i et totalt uttak på 42 ulver på landsbasis. Men så mange ulver vil det ikke bli skutt i praksis, ifølge Arne Sveen, som peker på at det ikke finnes ulv i mange av områdene det er åpnet for jakt.

Han får støtte av Norges Jeger og Fiskeforening.

– Det er et lite uttak. Med det uttaket som skal skje nå, er vi ennå høyt over Stortingets bestandsmål, sier Knut Arne Gjems, leder for Norges Jeger og Fiskeforbund i Hedmark.

– Men vi er glad for å komme i gang med lisensjakta av ulv, sier han.

Stevnet Staten for retten

Men Verdens naturfond (WWF) stevnet Staten 13. desember, og det betyr at Oslo tingrett snarest mulig må ta stilling til om jakta er lovlig.

Den 20. og 21. desember var det muntlige forhandlinger mellom Klima- og miljødepartementet og WWF. De førte ikke fram, og kjennelse er ventet i Oslo tingrett 4. eller 5. januar.

Ingrid Lomelde i WWF Norge

STEVNET STATEN: Ingrid Lomelde i WWF Norge er sterkt imot at det åpnes for å ta ut så mange ulver.

Foto: Anja Elmine Basma / WWF

Miljøpolitisk leder i WWF, Ingrid Lomelde, sier det er uakseptabelt at bestanden holdes nede på det hun mener er et kritisk truet nivå.

– Vi mener at jakta det nå åpnes for, truer 75 prosent av de helnorske ulvene, sier hun, og peker på at det er åpnet for jakt på 42 av totalt 56 ulver i Norge.

– Men mener dere ikke at det skal være beskatning av ulv i Norge?

– Jo, man skal absolutt ta ut de dyrene som gjør skade. Det var for eksempel fryktelige scener i sommer, og de ulvene må tas ut. Men det å for eksempel ta ut to hele familier som ikke lever i et område med beitedyr, mener vi strider mot lovens krav.