100 jegere på ulvejakt – kan bli stoppet etter fire dager

Mandag 1. januar åpnes det for aller første gang for jakt innenfor ulvesona, men etter bare noen få dager kan jakta bli stanset.

Ulv skutt i Engerdal

FELT: En av ulvene som er skutt i år. Ulvetispa ble felt i Engerdal i april. Ulven befant seg innenfor et kalvingsområde for rein, og det var stor fare for at den kunne skade reinen.

Foto: Lars Gangås/Statens Naturoppsyn

Rundt 100 lokale jegerne deltar i lisensjakta innenfor ulvesona i Hedmark. To flokker, i Osdalsreviret og Julussareviret, skal tas ut i tråd med Regjeringens vedtak i den betente ulvesaken.

Men Verdens naturfond (WWF) stevnet Staten 13. desember, og det betyr at Oslo tingrett snarest mulig må ta stilling til om jakta er lovlig.

100 jegere jakter på to ulveflokker

Nå har jegerne brukt romjula til å forberede seg. Bare i Åmot har 170 lisensjegere meldt sin interessen for å jakte på de 8 ulvene i Julussareviret.

– Vi har startet sporing og samarbeider med grunneiere om brøyting av veger slik at alt er klart 1. januar, sier Arne Sveen, som leder jaktlaget i Åmot.

Det er totalt forskjellig oppfatninger hos de to partene i ulvestriden. Den ene bruker store ressurser i rettsapparatet på å hindre jakt, mens den andre med letthet mobiliserer mer enn nok jegere som forsaker fritid og jobb for å felle ulver.

I tillegg til de to flokkene innenfor sona, skal det tas ut 7 ulver utenfor sona i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. Til sammen 23 ulver.

– Ingen lett jakt

Knut Arne Gjems

MOBILISERER MANGE JEGERE: Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, Knut Arne Gjems.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Jaktgrensene er avklart med fylkesmannen, jegerne har hatt skytetrening og deltatt i møter med politiet om gjennomføringen.

Selv om de føler seg godt forberedt, blir det ingen lett jakt, sier Knut Arne Gjems, som er leder i Norges jeger- og fiskerforbund i Hedmark. Det er de som organiserer jakta.

– Det er store vegløse områder, særlig i Osdalsreviret, og det er mye snø i terrenget. Det blir krevende å ta ut hele kvoten.

Han har ingen tro på at WWF vil nå fram med sin stevning denne gangen. Han viser til at det var saksbehandlingsfeil som gjorde at organisasjonen fikk medhold 21. november, og som førte til at jakta ble stanset utenfor ulvesona.

– 75 prosent av de helnorske ulvene er truet

Ingrid Lomelde i WWF Norge

VIL HINDRE ULVEJAKT: Miljøpolitisk leder i WWF, Ingrid Lomelde.

Foto: Anja Elmine Basma / WWF

Etter regjeringens vedtak 1. desember om å gjenoppta ulvejakt, stevnet WWF staten 13. desember.

Den 20. og 21. desember var det muntlige forhandlinger mellom Klima- og miljødepartementet og WWF. De førte ikke fram, og kjennelse er ventet i Oslo tingrett 4. eller 5. januar.

Miljøpolitisk leder i WWF, Ingrid Lomelde, sier det er uakseptabelt at bestanden holdes nede på det hun mener er et kritisk truet nivå.

– Vi mener at jakta det nå åpnes for, truer 75 prosent av de helnorske ulvene.