– Sykehjem gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter

En pasient døde uten å ha blitt forsøkt gjenopplivet ved sykehjemmet i Eidskog. Tilsyn avdekket rutinemessig mangel på forsøk på gjenoppliving. – Ulovlig, sier fylkeslegen.

Eidskog kommune

BRYTER LOVEN: Fylkesmannen konkluderer med at Eidskog kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven ved ikke å gjenopplive pasienter.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Fylkesmannen mener Eidskog kommune har brutt loven ved å rutinemessig ikke gjenopplive folk.

I tillegg beskylder han kommunen for å ha tuklet med dokumentasjon.

Saken starta da en pårørende til en pasient, som døde på Eidskog helsetun i januar, slo alarm.

Den pårørende klaget til Fylkesmannen, da vedkommende ble gjort kjent med sykehjemmets gjenopplivingsrutiner, skriver Kommunal Rapport.

«Det er tatt en muntlig beslutning på at pasienter ved langtidsavdelingene får HLR minus status (at det ikke skal forsøkes gjenoppliving, red.anm.). Dette grunnet høy alder, dårlig allmenntilstand og svært ofte mange sammensatte diagnoser».

Det skrev Evy Anne Vestli Heggen, virksomhetsleder for Helse og omsorg til Fylkesmannen i Innlandet i mars.

Fylkeslegen er klar på at avgjørelse på gjenoppliving, eller ikke, skal bestemmes av lege, etter individuell vurdering.

Fylkesmannen konkluderer med at Eidskog kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven.

Fylkeslegen: Skjemaene endret i ettertid

«Klagers forklaring og kommunens svar viste en så alvorlig praksis at Fylkesmannen ringte virksomhetsleder for å få endret praksis ved langtidsavdelingen umiddelbart», skriver Fylkeslegen i rapporten.

Senere, i mai sendte lederen på sykehjemmet en nytt brev til Fylkesmannen. Der skriver hun at det foreligger misforståelser, og at vurdering av hjerte- og lungeredning har vært praktisert i alle år.

Det ble også vedlagt dokumenter som skulle bevise dette.

Fylkesmannen mener deler av denne dokumentasjonen er endret i ettertid, og ser alvorlig på det.

I rapporten minner Fylkesmannen om at det i helsepersonelloven også står at det er pliktig å uttale seg sant.

«Dette gjør at vi ser oss tvunget til å følge opp saken videre», skriver fylkeslegen.

Kommunen avviser at de har manipulert dokumenter.

– Vi reagerer sterkt på at vi blir mistenkeliggjort for å ha tuklet med dokumentene. Det avviser jeg på det sterkeste. Og det kan vi dokumentere at vi ikke har gjort, sier virksomhetsleder Heggen til Kommunal Rapport.

Kamilla Thue, ordfører (Ap) i Eidskog

UKJENT: Rapporten fra Fylkesmannen er datert 30. september. Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue (Ap) sier til Kommunal Rapport at hun ikke kjenner til rapporten.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ordfører Kamilla Thue (Ap) sier til Kommunal Rapport at hun ikke kjenner til tilsynsrapporten til Fylkesmannen. Det til tross for at rapporten er datert 30. september.

Fylkeslegen vil kommunen skal redegjøre for alle vurderinger som er gjort om livreddende tiltak det siste året. Kommunen har fått frist til 20. november.

Eidskog kommune har engasjert advokat, og vil klage på vedtaket om pliktbrudd. De mener det hele dreier seg om misforståelser.

Eidskog kommune har flere konflikter å håndtere for tida.

I en varslersak kan kommunen havne i rettsak både med varsleren og Staten .