Hopp til innhold

Styreleder ved politianmeldt skole: – Har tillit til rektor

Flere familier forteller om krenkelser mot elever på Hamar Montessoriskole. Styreleder Jennifer Varbanov sier hun har full tillit til rektor og de ansatte.

Hamar Montessoriskole

Hamar Montessoriskole er under etterforskning for mulige krenkelser mot elevene. Styrelederen sier hun har tillit til skolens ledelse.

Foto: Mette Finborud Børresen

– Helheten i saken skal legges fram og styret tar dette på høyeste alvor. Men dette skal håndteres i offentlige instanser og ikke i media, sier styreleder for stiftelsen Hamar Montessoriskole, Jennifer Varbanov.

Varbanov mener alle sider av saken ikke kommer fram så lenge skolen er bundet av taushetsplikt og ikke kan kommentere enkeltsaker.

Ni familier forteller om krenkelser

Nå har i alt ni familier fortalt NRK om fysiske og psykiske krenkelser mot elever på Hamar Montessoriskole. De forteller at elever blant annet ble holdt fast, dratt etter armene eller klærne, eller båret ned i garderoben i kjelleren når de utagerte.

Mange elever skal ha følt seg utrygge på skolen og foreldrene følte at de ikke nådde fram når de sa fra.

Jennifer Varbanov, styreleder i Hamar Montessoriskole.

Styreleder i stiftelsen Hamar Montessoriskole, Jennifer Varbanov, sier hun har full tillit til rektor og de ansatte på skolen.

Foto: Jo E. Brenden / Jo E. Brenden

Styreleder Jennifer Varbanov vil ikke svare på om det er slik at skolen har en praksis med å fjerne elever med makt når de utagerer på ulike vis.

– Jeg ville ikke uttalt meg på den måten, men jeg vil si at jeg kan ikke kommentere mer på saken.

Rektor Magnus Holmern og styreleder Jennifer Varbanov har tidligere svart at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men vist til at det innenfor lovverket finnes en nødrett.

– Kan du bekrefte at skolen har brukt denne nødretten?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, sier Varbanov.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal bruk av nødrett mot en elev dokumenteres. Nødrett, det vil si en fysisk inngripen, kan bare brukes hvis en elev er til fare for seg selv eller andre.

Vurderer nytt tilsyn

Skolen har vært under politietterforskning siden november i 2018. Fylkesmannen i Innlandet behandlet tre klagesaker mot skolen i fjor, samt flere bekymringsmeldinger.

I en av klagesakene konkluderte fylkesmannen med at skolen brukte ulovlige tiltak mot en åtte år gammel elev.

Rektor og styreleder har tidligere vist til at de har en andel elever med spesielle behov og at det naturligvis kan by på utfordringer i hverdagen.

– Store ressurser blir satt inn når det er barn som har store og omfattende individuelle behov, men utover det kan jeg ikke kommentere enkeltsaker, sier Jennifer Varbanov.

Utdanningsdirektoratet åpnet tilsyn på Hamar Montessoriskole i fjor på bakgrunn av bekymringsmeldingene og politietterforskningen. De vurderer fortløpende om de skal åpne nytt tilsyn, sier avdelingsdirektør Idun Klette Låhne til NRK.

Går gjennom alle saker

Jennifer Varbanov ble valgt til styreleder i mai i fjor. Hun sier styret nå jobber sammen med å fremlegge dokumentasjon, og at de samarbeider med fylkesmannen.

– Vi har møter, vi følger opp. Vi fremlegger all dokumentasjon, går gjennom alle saker og passer på at rutiner og alt er innenfor lovverket, sier hun.

Hamar Montessoriskole

Hamar Montessoriskole har 102 elever fra 1. til 10. trinn.

Foto: Mette Finborud Børresen

Hamar Montessoriskole er en privat grunnskole for barn fra 1. til 10. trinn. Den drives av en stiftelse og det er styret i denne stiftelsen som er ansvarlig for at skolen drives i tråd med regelverket.

Skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet og får et årlig statstilskudd på 6,3 millioner kroner.