Vurderer nytt tilsyn av politianmeldt Montessoriskole

– Vi vurderer fortløpende å åpne et nytt tilsyn ved skolen, sier Utdanningsdirektoratet. Hvis skolen ikke følger opp pålegg, kan reaksjonen bli streng.

Hamar Montessoriskole

Hamar Montessoriskole beskyldes for maktbruk mot elever og blir etterforsket av politiet.

Foto: Mette Finborud Børresen

Utdanningsdirektoratet (UDIR) åpnet tilsyn ved Hamar Montessoriskole i fjor på bakgrunn av en rekke bekymringsmeldinger om blant annet maktbruk mot elevene. Elever skal blant annet ha blitt dratt i armer og båret ned i garderoben i kjelleren.

– Vi besøkte skolen i to dager og snakket med elever, assistenter, lærere og ledelsen, sier avdelingsdirektør for tilsyn i UDIR, Idun Klette Låhne.

Tilsynet ble avsluttet like før nyttår fordi UDIR la til grunn at skolen har innført nye rutiner. Men nå vil de med stor sannsynlighet følge opp med flere tilsyn.

Flere forteller om maktbruk

Etter at NRK fortalte at skolen har fått en rekke klager og er under politietterforskning for mulige krenkelser mot elevene, har flere familier fortalt om hendelser på privatskolen.

NRK har nå snakket med åtte familier som forteller at elever ble behandlet dårlig, at de ble dratt ut av klasserom med makt og båret ned i garderoben i kjelleren på skolen. En av hendelsene er over 10 år gammel. En tidligere elev forteller at en gutt ble båret ned og holdt nede på gulvet av en voksen lærer. De andre hendelsene skal ha skjedd de siste årene.

UDIR kan ikke kommentere disse beskyldningene mot skolen, men sier på generelt grunnlag at skolen har et ekstra ansvar for å følge opp og varsle styret, dersom en elev blir mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen.

Tar ikke selvkritikk

Magnus Holmern, rektor på Hamar Montessoriskole.

Rektor ved Hamar Montessoriskole, Magnus Holmern, mener de har gode rutiner.

Foto: Mette Finborud Børresen

Rektor på Hamar Montessoriskole, Magnus Holmern og styreleder Jennifer Varbanov har svart skriftlig på beskyldningene. De verken bekrefter eller avviser at slike ting har skjedd, men mener de har gode rutiner og sier at de tar alle klager på største alvor.

De skriver videre at skolen har en andel av elever med spesielle behov og at det gir noen utfordringer i hverdagen, men at deres helhetlige pedagogikk gjør dem spesielt godt rustet til å takle dette.

De viser også til at det finnes en nødrett i lovverket, som i svært spesielle tilfeller kan tas i bruk, hvis en elev er til fare for seg selv eller andre.

Kan fratas godkjenning og tilskudd

Det er Utdanningsdirektoratet som godkjenner privatskoler og som kan gripe inn hvis det oppdages lovbrudd. Det er også de som tildeler økonomisk tilskudd. Hamar Montessori-skole har 102 elever og 6.3 millioner kroner i statsstøtte.

– Kan en skole beholde godkjenningen hvis det stemmer at de behandler elevene på en slik måte?

– Friskoler er forpliktet til å følge regelverket. Det innebærer både et ansvar for å sette seg inn i regelverket, og at styret følger opp. Hvis vi i tilsyn oppdager forhold som ikke er i tråd med regelverket, følger vi opp med den aktuelle skolen. Den mest brukte reaksjonen er at vi pålegger skolen å rette bruddene. Å trekke godkjenningen til en friskole er den mest alvorlige reaksjonen vi kan bruke. Hvilken reaksjon vi velger, skal stå i forhold til lovbruddene vi finner i tilsyn, sier avdelingsdirektør Idun Klette Låhne.

Direktoratet kan også kreve statstilskudd tilbakebetalt eller holde tilbake tilskudd.

Idun Klette Låhne sier at Utdanningsdirektoratet aldri tidligere har stengt en skole på bakgrunn av kapittel 9A i opplæringsloven, som gjelder barns rett til et trygt og godt skolemiljø.