Hamar-skole etterforskes: Elever skal ha blitt båret ned i kjelleren

HAMAR (NRK): Elever på Hamar Montessoriskole skal ha blitt dratt i armene og båret ned i kjelleren når de har oppført seg dårlig. Nå blir skolen etterforsket av politiet.

Sak om Montessori-skole

Denne moren og fire andre familier har fortalt om episoder ved Hamar Montessoriskole som har vært krenkende og skremmende for elevene.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

En mor som har hatt to barn på Hamar Montessoriskole, forteller at barna hennes ikke følte seg trygge på skolen. Datteren var vitne til mange episoder som gjorde henne fortvilet og redd.

– Hun har vært vitne til at medelever, inkludert broren sin, har blitt holdt fast, dytta ned, trykka ned i gulvet, båret, tatt i armen, tatt med ned i kjelleren, gjerne båret ned i kjelleren. Hun har sett at medelever har blitt holdt fast, sprellet og grått, forteller moren.

Gjorde ingenting riktig

Hun har fått medhold hos Fylkesmannen i at skolen ikke gjorde noe av det den er pålagt når det varsles at en elev ikke har det bra på skolen.

– For sønnen min har det vært manglende tilrettelegging. Han har blitt behandlet på en måte som gjør at han har vært mye redd, sier moren.

NRK har snakket med fem familier som forteller slike og lignende historier om Hamar Montessoriskole. De har alle tatt barna sine ut av skolen.

Skolen opplyser at i alt 21 elever har sluttet i løpet av skoleåret de tre siste årene, men at de samtidig har fått 20 nye elever.

«Dro barn ned i kjelleren»

En ni år gammel jente i en annen familie skrev om ting hun hadde opplevd på skolen rundt ett år etter at hun og broren sluttet.

Dagboknotat fra ni år gammel jente som skriver om den gamle skolen sin.

I dagboknotatet skriver den 9 år gamle jenta om vonde ting som skjedde på den gamle skolen hennes.

Foto: Privat

«Til de voksne som skal passe på at barn skal ha det bra.

på den gamle skolen vår var ikke alt bra. de voksne holdt fast barn noen ganger bar de de til rektor. Noen ganger dro de barna i armen så de fikk vondt. de dro barn ned i kjelleren og holdt de fast. barn ble redde og hylte og gråt (...) De voksne på den gamle skolen sa til barn at de var slemme og dumme læreren min var snill men mange voksne var skumle mot barn spesielt når det var 2 eller 3 voksne mot ett barn i kjelleren broren min vil bare være hjemme for han er så redd enda.»

Ulovlige tiltak mot 8-åring

Hamar Montessoriskole har fått mange klager og bekymringsmeldinger mot seg. Det bekrefter fylkesmannen i Innlandet.

Aasa Gjestvang

Utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Innlandet, Aasa Gjestvang, bekrefter at det er de ansatte det klages på ved Hamar Montessoriskole.

Foto: Lars Erik Skrefsrud

– Det er tre skolemiljøsaker i 2019 og noen bekymringsmeldinger, og de har kommet fra ansatte og foreldre ved skolen, sier utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Innlandet, Aasa Gjestvang.

Hun bekrefter også at klagene retter seg mot de voksne på skolen.

I alle de tre klagesakene konkluderer fylkesmannen med at skolen ikke har oppfylt noen av pliktene de har etter opplæringslovens kap. 9A, som skal sikre barn et trygt og godt skolemiljø.

I det ene vedtaket skriver fylkesmannen at to av tiltakene skolen brukte mot en åtte år gammel elev var både uegnet og ulovlige.

– Vi følger opp funnene våre gjennom vedtak, og i dette konkrete tilfellet har det vært dialog med politiet, sier utdanningsdirektør Gjestvang.

Fysiske og psykiske krenkelser mot barn

Politiet i Innlandet har etterforsket Hamar Montessoriskole i lengre tid. Skolen ble anmeldt i november 2018.

– Det var blant annet forhold som gjaldt rutinene ved skolen, noe som gikk på økonomi, og også håndtering av elevene, sier politiadvokat Hanne Garberg.

Hanne Garberg

Politiadvokat Hanne Garberg i Innlandet politidistrikt sier de holder muligheten åpen for at det har skjedd straffbare ting på Hamar Montessoriskole.

Foto: Mette Finborud Børresen

Politiet henla først saken, men etter at det ble klaget og de fikk flere konkrete opplysninger valgte de likevel å undersøke nærmere. De har blant annet avhørt ansatte på skolen.

– Saken er ikke ferdig etterforsket, så vi holder alle muligheter åpne for at det har foregått ting der, sier Hanne Garberg.

– Det er planlagt flere avhør. Det handler om beskyldningene om fysiske og psykiske krenkelser mot elevene, sier politiadvokat Garberg.

– Tar alle klager på alvor

Rektor ved Hamar Montessoriskole, Magnus Holmern, og styreleder Jennifer Varbanov ønsker ikke å stille til intervju, men har svart på NRKs spørsmål på e-post.

Magnus Holmern, rektor på Hamar Montessoriskole.

Magnus Holmern, rektor på Hamar Montessoriskole.

Foto: Mette Finborud Børresen

De svarer at de har gode rutiner og tar alle klager på alvor.

– Taushetsplikten gjør at vi dessverre ikke kan snakke om enkeltsaker, men på generelt grunnlag kan vi si at Hamar Montessori-skole har en andel elever med spesielle behov. Dette gir naturligvis noen utfordringer i hverdagen, men vi føler at vår helhetlige pedagogikk gjør oss spesielt godt rustet til å takle dette, skriver Magnus Holmern og Jennifer Varbanov.

Jennifer Varbanov, styreleder i Hamar Montessoriskole.

Jennifer Varbanov, styreleder i Hamar Montessoriskole.

Foto: Jo E. Brenden / Jo E. Brenden

På spørsmål om det er riktig at skolens ansatte har brukt fysisk makt mot elever, svarer de slik:

– Vi har et lovverk som sier hva som er lov, og ikke lov, for elever og ansatte. Innenfor disse rammene finnes det noe som heter nødrett. Det skal svært mye til for at denne benyttes, men er det fare for sikkerheten til eleven selv, medelever eller lærere kan nødretten i spesielle situasjoner tas i bruk. Av hensyn til alle involverte er det umulig for meg å gi noen detaljert beskrivelse av enkeltepisoder.

Styreleder Varbanov og rektor Holmern vil ikke svare på om de erkjenner at ansatte har båret barn ned i kjelleren, og om de i tilfelle mener det var nødvendig bruk av nødretten.

Rektor Magnus Holmern sier videre at de ikke er kjent med at skolen etterforskes av politiet.

Pålagt å bedre rutinene

Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som fører tilsyn med privatskoler. På bakgrunn av bekymringsmeldingene mot Hamar Montessoriskole, utførte de tilsyn i fjor og skolen fikk da en rekke pålegg om å skjerpe rutinene sine.

Tilsynet ble avsluttet og skolens rutiner ble godkjent rett før nyttår.

Utdanningsdirektør Aasa Gjestvang sier påleggene har vært på systemnivå, det vil si at Udir har sett på skolens rutiner, men ikke på enkeltsaker.

Fylkesmannen vil ikke følge opp med ytterligere tiltak, siden alle elevene som har klaget, har sluttet på skolen.

Flere av foreldrene NRK har snakket med understreker at det er mange bra lærere på skolen, og at det er flere som har ønsket å hjelpe elevene som har hatt problemer, men at de ikke fikk anledning til det.

Viktig å bli trodd

Sak om Montessori-skole

Det var viktig for barna å bli hørt og trodd, sier moren.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Moren til to av barna som fikk store problemer på Hamar Montessoriskole, sier fylkesmannens vedtak var viktig for barna hennes. Det var godt for dem å bli hørt og trodd.

– Det har betydd veldig mye. Det er en følelse av rettferdighet og at de blir tatt på alvor. Det har gjort at barna mine har fått opp humøret litt igjen og fått mere mot, sier moren.