Hopp til innhold

Montessoriskole tar grep etter beskyldninger om maktbruk mot elever

HAMAR (NRK): De ansatte på Hamar Montessoriskole skal få mer kompetanse i å håndtere utagerende elever. Og styret innfører nye rutiner og rapporteringssystemer.

Hamar Montessoriskole

Styret ved Hamar Montessoriskole innfører nye rutiner og systemer, men mener det var bra før også.

Foto: Mette Finborud Børresen

Hamar Montessoriskole har fått en rekke klager og bekymringsmeldinger mot seg, blant annet på grunn av mulige krenkelser mot elevene. Skolen er også anmeldt til politiet for maktbruk mot elever.

I slutten av januar forlangte Utdanningsdirektoratet en umiddelbar redegjørelse.

Nå tar styret grep og innfører nye kvalitetssikringssystemer og rapporteringssystemer. De har også bestilt en arbeidsmiljøundersøkelse.

– Vi samarbeider med Utdanningsdirektoratet og har satt i verk flere tiltak, slik at undervisning og skolemiljø blir enda bedre i fremtiden, sier styreleder Jennifer Varbanov.

Jennifer Varbanov, styreleder i Hamar Montessoriskole.

Styreleder ved Hamar Montessoriskole Jennifer Varbanov, sier de gjør flere tiltak.

Foto: Mette Finborud Børresen

Krever kompetanseheving

Styret ber også skoleledelsen om å heve kompetansen til de ansatte i hvordan de skal håndtere elever som utagerer med aggresjon eller vold.

Men det er ingen innrømmelse av at dette ikke var bra nok før, sier styrelederen.

– Nei, det er det ikke. Det har vært tatt opp på planleggingsdager, på fagkvelder og på personalmøter. I alle år jeg ser tilbake, har det vært et område hvor skolen har krevd at de ansatte er godt rustet. Men man skal alltid bli bedre og få mer og ny kunnskap, sier Varbanov.

Allerede forrige fredag fikk de ansatte et dagskurs, og styret ber skoleledelsen om å prioritere kompetanseheving på dette området framover.

Tar ikke selvkritikk

Også rutinene til skolen har blitt kraftig kritisert, spesielt når det gjelder hva skolen har plikt til å gjøre når en elev ikke har det bra på skolen.

Både Utdanningsdirektoratet og fylkesmannen i Innlandet har slått fast i vedtak og pålegg, at rutinene ikke har vært gode nok.

Men det avviser styreleder Varbanov.

– Nei, rutinene har ikke vært for dårlige. Selv om vi innfører mange nye rutiner nå, betyr ikke det at det ikke har vært prioritert fra før. Det er bare å heve det vi har gjort nå, og så gjøre det enda bedre for framtiden, sier hun.

Ikke nytt tilsyn

Utdanningsdirektoratet, som ga styret en frist på bare tre dager til å redegjøre for situasjonen, sier seg foreløpig fornøyd med tiltakene skolen setter i verk.

– Vi har fått brev fra skolen og vår vurdering er at vi ikke åpner et nytt tilsyn på nåværende tidspunkt, sier avdelingsdirektør Idun Klette Låhne.

Men de følger med og gjør fortløpende risikovurderinger. Politiet etterforsker fortsatt skolen og har ikke konkludert ennå.

– Informasjon fra politiet vil også inngå som en del av den risikovurderingen, sier Klette Låhne.

Forstår ikke kritikken

Styrelederen ved Hamar Montessoriskole stiller seg undrende til omfanget denne saken har fått.

Fylkesmannen behandlet tre klagesaker i 2018, og fikk en rekke bekymringsmeldinger fra både foreldre og ansatte ved skolen. Åtte familier har tatt kontakt med NRK og fortalt om vonde og mulig ulovlige hendelser på skolen de siste åra.

– Jeg lurer på hvor det kommer fra. Jeg vet at det har vært gjentatte utfordringer knyttet til enkeltelever fra to familier. Det er selvfølgelig tungt å oppleve for de involverte, men jeg ser fram til å få en tilbakemelding på hvem som har sendt de andre bekymringsmeldingene og hva det handler om. For vi vil så klart gjøre noe med det, sier styreleder Varbanov.