Studenter ble bekymret - skolen utvider avstandskrav

Bortfallet av enmetersregelen for studenter har skapt uro. Flere skoler velger å fortsette med avstandskravet.

Gesine Fischer, leder ved Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn).

VIL HA AVSTAND: Gesine Fischer, leder ved Studentorganisasjonen i Innlandet Forteller at de jobber for at alle studenter skal føle seg trygge på studiestedet. Senest onsdag kveld fikk hun en melding fra en bekymra student.

Foto: KNUT RØSRUD / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Første studieuke er i gang på høyskoler og universiteter over hele landet. På en pressekonferanse forrige uke, sa regjeringen at studenter ikke lenger må forholde seg til enmetersregelen inne på campus.

Men - det som skulle være en gladmelding endte opp med å skape uro.

Mange studenter ble så bekymra at de kontaktet skolen og Studentorganisasjonen i Innlandet (Stinn).

– Flere bekymra studenter har tatt kontakt med oss fordi de av ulike grunner ikke ønsker å ta del i fysisk undervisning. Flere ønsker digital tilrettelegging, sier Gesine Fischer, leder ved Studentorganisasjonen i Innlandet.

I dag hadde skolen et møte i den utvidete beredskapsgruppen der Stinn deltok. Konklusjonen ble å opprettholde enmeterskravet de kommende ukene, og ta en ny risikovurdering etter det.

Mange er ikke fullvaksinert

Hele 40 prosent av alle studenter ved Høgskolen i Innlandet er over 30 år, og mange vil dermed ikke være fullvaksinert før i oktober.

– Det er en stor helserisiko for disse studentene å gå i undervisning, sier Fischer.

Det er særlig studenter i risikogrupper og pårørende til personer i risikogrupper, som Fischer og de andre i studentorganisasjonen er ekstra bekymra for.

Blant dem er en del uvaksinerte gravide studenter og studenter med nedsatt funksjonsevne.

Gesine Fischer

MENER DE IKKE BLIR HØRT: – Det har vært tilfeller hvor emneansvarlig ikke ønsker å kjøre dobbeltsporet undervisning, altså i et auditorium og digitalt samtidig. Studenter må ha mulighet til å følge digitalt også nå, sier Fischer.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Fischer forteller at de har jobbet for å forlenge regelen om én meters avstand i forelesningssalene og at flere studenter med særskilte behov får digital tilrettelegging.

– Det handler både om de sårbare studentene og andre i samfunnet. Vi er fortsatt i en unntakstilstand, sier hun.

  • Flere studenter vil bo i bofellesskap nå. Fatema Al-Musawi angrer ikke ett sekund på valget:

Forlenger regelen foreløpig

En av dem som er bekymra for å gå tilbake fra enmetersregelen er Eloisa Michalsen ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Hun sier hun vil føle seg tryggere dersom regelen fortsetter ved skolen.

– Heldigvis har vi foreløpig enmetersregelen her, men jeg blir bekymra. Jeg er ikke fullvaksinert ennå. Jeg har bare tatt den første dosen, sier hun.

Student. Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar

ØNSKER AVSTAND: Eloisa Michalsen sier hun vil føle seg tryggere dersom enmetersregelen fortsetter ved høgskolen.

Foto: Stein S. Eide / NRK

Rektor ved høgskolen, Peer Jacob Svenkerud, sier han forstår bekymringene til studentene, men at han er glad for at skolen etter hvert kan gå tilbake til det mer normale.

Likevel valgte de å imøtekomme studentenes bekymring ved å legge til rette for enmeterskravet noen uker til.

Etter myndighetens definisjon regnes studenter som beskyttet fra 6. september og har fått tilbud om minst én vaksinedose.

– Derfor vil vi følge regjeringens anbefaling om å skape en mest mulig vanlig hverdag for studentene våre fra denne datoen, sier Svenkerud.

Han håper derfor at flest mulig kan møte til fysisk undervisning.

– Studenter flest har størst utbytte av undervisning når de får være til stede og delta sammen, sier han.

Studiestart HINN

DELER UT TESTER: Høgskolen deler ut engangstester til studentene. Svenkerud forteller at de kommer til å gjøre det de kan for å imøtekomme alle parter.

Foto: Knut Røsrud / NRK
  • Helsemyndighetene utsetter nok en gang trinn fire i gjenåpningen. Samtidig forbereder kommunene seg på å vaksinere 16- og 17-åringer:

Flere skoler legger opp til enmeter

Faddersjef ved NTNU Gjøvik, Celina Brynildsen, sier de har lagt opp til å holde én meters avstand for å ivareta smittevern.

Faddersjef ved NTNU Gjøvik, Celina Brynildsen

TA HENSYN: Celina Brynildsen er faddersjef ved NTNU Gjøvik, hun tror det er viktig at alle studenter tar hensyn og forholdsregler nå som studiestart er her.

Foto: ARNE SØRENES / NRK

– Det er arrangementer og mye folk samtidig. Vi må ta hensyn, sier hun.

Hun tror imidlertid det kan skape forvirring for studentene dersom de ikke må forholde seg til kravet inne på campus, men at kravet gjelder utenfor.

– Som fadderleder ønsker jeg å opprettholde meteren. Folk blir jo fortsatt smitta, sier hun.

Andreas Knudsen Sund, leder av Studenttinget NTNU. Bosatt i Trondheim.

TRONDHEIM: Andreas Knudsen Sund er leder av Studenttinget NTNU. Han sier at studentene i Trondheim vil kunne overholde enmetersregelen på campus.

Foto: STUDENTTINGET NTNU

Andreas Knudsen Sund er student i Trondheim og leder av Studenttinget NTNU. Han sier at de la opp timeplanen med utgangspunkt i enmetersregelen, som de trodde kom til å gjelde utover høsten.

Etter kravet ble opphevet har NTNU beholdt den opprinnelige planen.

– Så lenge studenter som er ukomfortable med å sitte for nærme andre får tilpasset undervisning, eller mulighet til å holde avstand, er nok ikke dette et problem her, sier Knudsen Sund.

De fleste av studentene i Trondheim har fått første dose, og de aller fleste vil være fullvaksinerte innen den første uken i oktober. Det blir ikke faste dager for hurtigtester hver uke, men mulighet for testing likevel.

– Det vil bli tilbudt hurtigtester på campus for dem som ønsker det, sier Knudsen Sund.

Assisterende helsedirekør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre. Folk ved UiO blir spurt hva de tenker er en meters avstand.

EN METER: Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre. Folk ved UiO blir spurt hva de tenker er en meters avstand.

Jørgen Hammer Skogan er leder av Studentparlamentet for Universitetet i Oslo.

Han har ikke blitt kontakta av studenter som er misfornøyde med at regelen droppes.

– Vi er fornøyde over at man kan være mer sammen på campus enn før, både faglig og sosialt, sier Skogan.

Oslo bydeler har vært hardere rammet enn andre under pandemien, og mange ble dermed prioritert i vaksinekøen. Ved UiO er det åpent for å ta hurtigtester tre ganger i uka.

Jørgen Hammer Skogan er leder av Studentparlamentet for Universitetet i Oslo.

UIO: Jørgen Hammer Skogan sier at studentene i Oslo ikke virker bekymra for at enmetersregelen ikke er påkrevd inne på campus.

Foto: LINNEA BARBERINI

Blir mindre nødvendig med strenge tiltak

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad forteller at vaksinasjonsdekningen er økende, og at konsekvensene av smitte i samfunnet blir mindre.

Strenge smitteverntiltak blir da mindre nødvendige og mindre forholdsmessige, og det blir mulig å lette gradvis på tiltakene, forteller han.

Nakstad mener det har stor verdi for samfunnet og den enkelte at studieprogresjonen opprettholdes.

– Man vurderer at risikoen for studentene er lav: Alle voksne i risikogruppe skal nå ha fått tilbud om vaksine, sier han.

dbQpXFK

LAV RISIKO: – De få personene over 18 år som ennå ikke har fått tilbud om vaksine, vil få tilbud innen kort tid. Unge voksne har uansett lav risiko for å utvikle alvorlig sykdom, sier Nakstad.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Han legger til at enkeltstudenter som er spesielt utsatt, bør vurdere å ta kontakt med studiestedet for spesiell tilpasning av undervisningssituasjonen.

Helsedirektoratet ønsker å presisere at;

  • Grunnleggende smitteverntiltak fortsatt gjelder
  • Det bør fortsatt legges til rette for at alle kan holde minst én meters avstand i lokaler der man ikke gjennomfører undervisning (lesesaler, kantine og fellesarealer etc.)
  • Det kan eventuelt bli aktuelt med forsterkede smitteverntiltak i forbindelse med utbrudd/høy smitterisiko i området

Hei, du!

Har du tips til saker vi kan skrive for unge? Jeg blir glad for alle innspill!

Tidligere har jeg blant annet skrevet om 28 år gamle Emilie Enger Mehl som forteller om det å være ung og ny på Stortinget.

Les gjerne også om 23 år gamle Amalie som opplevde at utleier kom inn på rommet hennes.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 25.09.2021
4 361
Smittede siste 7 dager
96
Innlagte
850
Døde
4 123 472
Vaksinerte