Hopp til innhold

– Staten bør si unnskyld til overgrepsofra i Engerdal

Både Frp og SV vil at overgrepsofre lettere skal få erstatning sjøl om sakene er foreldet. Ofrene i Engerdalssaken fikk avslag på sine søknader.

Karin Andersen

BØR FÅ KOMPENSASJON: Karin Andersen (SV) mener overgrepsofrene i idrettslaget Ren-Eng bør få en eller annen form for kompensasjon fra staten.

Foto: NRK

Friidrettsutøverne som ble utsatt for seksuelle overgrep av treneren sin har fått avslag på søknad om voldsoffererstatning. Selv om treneren har erkjent overgrepene, er de strafferettslig forelda. Overgrepene skjedde fra 1970 til 1990-tallet. Ofrene klarte ikke fortelle om det før i 2018.

– Staten bør be om unnskyldning for at ingen så eller hjalp dem, mener stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Justiskomiteen på Stortinget skal nå behandle et forslag fra SV om at regjeringa må gå gjennom alle typer erstatningsordninger. Formålet er å se om det er noen som ikke blir fanga opp av de ordningene som er i dag.

Engerdalssaken: Overgrepsofre fikk avslag på erstatning fordi de hadde vært for «passive»

Nedstemt i fjor

Stortinget behandlet i fjor tilsvarende forslag. Grunnen var at de hadde sett forskjeller på hvordan kommuner praktiserer erstatningsutbetalinger for barn og ungdom som har blitt utsatt for svikt av barnevernet.

Norske kommuner har utbetalt over to milliarder for svikt i barnevernet

Men det ble ikke flertall for full gjennomgang av hvordan erstatningsordningene praktiseres. Flertallet gikk for at kommunesektoren sin organisasjon (KS) skulle gå gjennom hvordan det fungerer.

Mona storma ut av Stortinget etter nytt nederlag

Karin Andersen mener at saken fra Engerdal viser at det ikke har fungert, og mener det aktualiserer behovet for en full gjennomgang. Hun håper den saken åpner øynene for at det må komme på plass et regelverk som gjør at det ikke er forskjell fra kommune til kommune, eller at hvis saken er strafferettslig forelda får de ingenting.

De trenger å få i det minste en kompensasjon eller en erstatning for at de ble utsatt for urett. At man på en måte sier unnskyld for at ingen var der og så det og hjalp dem, sier hun.

Hun mener de ikke kan ende opp med ingenting fra staten fordi ofre ikke klarte å fortelle om seksuelle overgrep før de ble voksne.

Frp støtter SV

I 2014 endret Stortinget straffeloven slik at grove seksuelle overgrep ikke kunne bli foreldet. Overgripere kunne straffes selv om det hadde gått mange år.

Men det hjelper ikke ofrene i Engerdal for loven har ikke tilbakevirkende kraft.

Det betyr at foreldelsesfristen fortsatt gjelder for overgrep utført før 2014. Ofrene etter overgrepene i idrettslaget Ren-Eng oppfylte kriteriene til erstatning, men fikk avslag fordi de ikke sa fra før.

Tidligere utøvere i Ren-Eng ble alle utsatt for overgrep fra treneren

FIKK AVSLAG: Det tok mange år før de klarte å fortelle om overgrepene. Men når de gjorde det får ikke Tor Solbakken, Nicklas Aleryd, Jan Ole Johnsgård og Dag Olav Åse avslag på søknad om voldsoffererstatning.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Stiftelsen Rettferd har etter NRK publiserte dokumentaren «Trener og overgriper» fått mange nye henvendelser.

Vi ser at spesielt i overgrepssaker drøyer mange med å ta det opp. Da blir sakene foreldet. Da er det vanskelig å få det man har krav på, sier leder i stiftelsen Tor Bernhard Slaathaug.

Han tror det er på høy tid med en full gjennomgang av erstatningsordningene.

Kari Kjønaas Kjos, som sitter i justiskomiteen for Frp, støtter SV i at de som i dag forteller om seksuelle overgrep skal få voldsoffererstatning selv om sakene er strafferettslig forelda.

Kari Kjønaas Kjos

BØR FJERNE REGELEN: Kari Kjønaas Kjos (Frp) i justiskomiteen er enig i at det bør bli lettere å få voldsoffererstatning selv om saken er strafferettslig forelda.

Foto: NRK

Vi har fått mye ny kunnskap de siste årene om at barn som utsettes for seksuelle overgrep ikke forteller og bærer på det langt inn i voksen alder, sier hun.

Hun mener det er uproblematisk å fjerne kravet om at saken ikke må være strafferettslig forelda for å få voldsoffererstatning.

Men hun vil vente til KS har hatt en gjennomgang av de kommunale og fylkeskommunale erstatningsordningene før det gjøres andre endringer i utbetaling av erstatninger fra det offentlige.

Forslaget skal først behandles av justiskomiteen, for den går videre til Stortinget.