Hopp til innhold

Engerdalssaken: Overgrepsofre fikk avslag på erstatning fordi de hadde vært for «passive»

– Jeg vet ikke om det har noen hensikt å slåss mot disse vindmøllene.

Tor Solbakken, sentral i Engerdal-saken

PRINSIPIELL: Tor Solbakken vil ikke ha noen offerrolle, men ønsker å prøve om han har rett på erstatning.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Politi og rettsvesen har slått det fast som et faktum: Tor Solbakken ble utsatt for overgrep av treneren sin i friidrettsklubben Ren-Eng.

Treneren ble kun dømt for seksuelle overgrep mot én mann, selv om det er 11 fornærmede i saken.

At treneren selv innrømmet å ha utført overgrep mot flere, hadde ingen betydning.

Det hadde nemlig gått for mange år fra overgrepene skjedde til ofrene anmeldte treneren.Saken var foreldet.

Sladdet bilde av treneren som begikk overgrep mot gutter i idrettslaget RenEng.

DØMT: Den populære friidrettstreneren i Engerdal ble dømt til ett år og to måneder med fengsel for overgrep.

Foto: NRK

Endret loven for å kunne straffe overgripere

I 2014 endret Stortinget straffeloven slik at grove seksuelle overgrep ikke kunne bli foreldet.

Slik ville man sikre at overgripere kunne straffes selv om det hadde gått mange år.

Problemet er at lover i Norge ikke har såkalt tilbakevirkende kraft, ifølge Grunnloven. Nye lover kan ikke gjelde årene før de ble vedtatt.

Det betyr at foreldelsesfristen da fortsatt gjelder for overgrep utført før 2014. Dette har også konsekvenser når de som er utsatt for overgrep søker voldsoffererstatning.

Etter rettssaken søkte fire av mennene som hadde blitt utsatt for overgrep fra treneren om voldsoffererstatning.

Tor Solbakken er en av dem. Da han bestemte seg for å søke var det ikke for pengenes skyld, men som en symbolhandling.

Tor Solbakken tilbake på Bislett

STO FRAM: Tor Solbakken og tre andre menn sto fram og fortalte om at de hadde blitt utsatt for overgrep da de var unge.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kriteriene for å få erstatning at personen som har utført overgrep må kunne dømmes for det.

I januar fikk derfor alle fire avslag, inkludert Tor.

Begrunnelsen var at sakene var strafferettslig for gamle. Mennene hadde ifølge nemnda vært «for passive.»

De har anka sakene, men anken er ikke avgjort.

Da Tor fikk avslag forundret han seg over at lovverket ikke tar hensyn til hvor lang tid det tar før ofre klarer å fortelle om overgrepene.

I snitt tar det 17 år fra noen opplever seksuelle overgrep til de forteller det til noen.

– Av prinsipielle grunner anker jeg, men jeg vet ikke om det har noen hensikt å slåss mot disse vindmøllene, sier Solbakken.

En spesiell sak

Henning Klauseie var politijurist og påtalemyndighet under rettssaken mot treneren. Selv om de gamle sakene ikke kunne tas med i rettssaken, er de likevel ikke uviktige, forteller han.

Henning Klauseie

SLIK ER REGLENE: Politijurist Henning Klauseie var med under rettssaken for å få treneren dømt.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Det viser noe med helheten og hvilket handlingsmønster treneren har drevet etter. Men det blir ingen ekstra straff.

Om det er klart helt fra starten av at en sak er forelda, vil politiet fortelle den fornærmede at det aldri vil bli noen dom i saken.

– Det er slik reglene er. Systemet er sånn at man til slutt må sette en strek.

Siste utvei

Organisasjonen Utsattmann hjelper menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Leder Jarle Holseter er opprørt over at voldsoffererstatningen er så sterkt knyttet opp mot foreldelsesfristen for straffesaker.

Flere ganger har Holseter vært med på lange avhør der ofrene forteller politiet hva de er blitt utsatt for. De gråter og legger alle detaljer på bordet.

– Når avhøret er ferdig får de beskjed om at «dessverre har tiden gått fra deg».

Jarle Holseter

FORBANNA: Jarle Holseter har selv opplevd overgrep, og synes det er urettferdig at menn som står fram ikke får erstatning.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Da er siste utvei å få en oppreisning for å kanskje bli trodd, forteller Holseter.

– Noen av dem som tar kontakt med oss er veldig nedbrutte. Det er et siste forsøk på å bli hørt. De fortjener å møtt med respekt.

Holseter tror at det finnes mange «tikkende bomber» som holder på mørke hemmeligheter om overgrep som har skjedd for mange år siden.

Flere frykter foreldelsesfristen.

– Jeg vet hvor skadelig det er å bære på dette i alle disse årene. Hvis man får en lovdør i trynet kan alt rase sammen.

Mæland: – Finnes støttesentre

Justisminister Monica Mæland (H) skriver til NRK at endringen i loven fra 2014 sikrer at overgrep på barn og ungdom under 16 år nå ikke blir foreldet.

Samtidig fungerer endringen i loven slik at hvis saken allerede var foreldet, er det for sent å kunne straffe overgriperen.

Monica Mæland

KAN IKKE STRAFFES: For at forholdet skal kunne straffes kan den ikke være foreldet før 2014, ifølge Monica Mæland.

Foto: Svein Sundsdal

Angående voldsoffererstatning svarer ikke departementet konkret på Engerdalssaken. Men myndighetene viser til at man i noen tilfeller kan få erstatning også om saken er foreldet.

– Søknad om voldsoffererstatning avvises bare dersom forholdet både er strafferettslig og sivilrettslig foreldet og den voldsutsatte er over 21 år.

Om dette får betydning for anken til Tor Solbakken og de andre som ble misbrukt av treneren sin er ennå ikke avklart.

Men for Solbakken, som personlig er opptatt av han ikke definerer seg som ett offer, så er det viktig å prøve ut om han har rett til voldsoffererstatning.