Hopp til innhold

Snur i innreiseforbudet til regionen

Kommuner i Nord-Østerdal har krevd to ukers karantene for alle som kommer til fjellregionen. Nå må de snu sjøl om de mener det kan ha bidratt til at de har få smitta av koronaviruset.

Tynset sentrum med sparken foran brunosten

VELKOMMEN IGJEN: Tynset og de andre kommunene i Nord-Østerdal har ikke lenger påbud om karantene for å komme til kommunen.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

19. mars brukte Rendalen, Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal smittevernloven til å kunne stenge grensene for folk som ikke er bosatt i fjellregionen i Østerdalen. Etter ei uke der de har gått gjennom smittevernloven på nytt innser de at de ikke kan videreføre kravet om to ukers karantene for folk som kommer fra andre kommuner.

Det gjør de før helse- og omsorgsdepartementet kommer med den nye nasjonale veilederen for hvordan dette skal håndteres. Veilederen jobbes fremdeles med, og vil komme snart, ifølge helseministeren. De samarbeider blant annet med berørte kommuner om de nasjonale retningslinjene.

Måtte endre på vedtaket

Selv om både justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie har oppfordret kommuner til å ikke sette friske folk i karantene i to uker for at de skal kunne slippe inn i kommunen har flere kommuner gjort nettopp det.

I Nord-Norge har flere kommuner innført en såkalt søringkarantene siden de har langt færre personer smitta med koronaviruset enn i kommuner lenger sør.

Jusekspert: – Søringkarantene kan være bedre begrunnet enn hytteforbud

Fylkesmann i Møre og Romsdal Rigmor Røste har også anbefalt samtlige 26 kommuner å ilegge to ukers hjemmekarantene for dem som kommer utenfra.

I fjellregionen i Østerdalen ønsket de egentlig å fortsette med karantene for folk fra andre kommuner, men valgte å gjøre retrett.

– Sånne hastevedtak skal helst være over en tidsbegrensa periode, begrunner ordfører på Tynset Merete Myhre Moen det med.

Merete Myhre Moen, ordfører Tynset

KUNNE IKKE FORTSETTE: Ordfører på Tynset, Merete Myhre Moen sier de gjerne ville men ikke kunne fortsette med lovpålagte karanteneregler.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Etter at flere kommuner har trosset anbefalingene fra både Folkehelseinstituttet (FHI) og justis og helseministeren har fylkesmennene fått i oppgave å følge det opp med hvilke tiltak som er gjennomført og oversikt over reiserestriksjoner. Grunnen er at det skal komme en nasjonal veileder på hvordan det skal praktiseres.

Jo Bjørnar Haugen ved juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Innlandet sier at de har ikke har foretatt en lovlighetskontroll av vedtaket kommunene i Nord-Østerdal. Men kommunene er gjort oppmerksomme på at smittevernloven har noen vilkår som skal oppfylles. Ut fra det gjorde kommunene en ny vurdering.

– I utgangspunktet ønsket vi å anbefale å videreføre karantenereglene, men vi har skjønt at sånne hastevedtak helst skal være over en tidsbegrensa periode, sier Merete Myhre Moen.

Ble positivt mottatt

Kravet om karantene for å komme til kommunen ble ifølge Tynset-ordføreren positivt mottatt av både innbyggerne og næringslivet. Og hun innrømmer at de ikke videreførte det både på grunn av press rundt vedtaket og muligheten for at myndighetene ville oppheve vedtakene.

Vi mener det var riktig og viktig at vi gjorde det 19. mars. Det er kanskje derfor vi har så få smitta i vår region, sier hun.

Selv om de ikke lenger bruker loven for å få folk i karantene har kommunene i Nord-Østerdal fortsatt en streng oppfordring og anbefaling om at de som kommer til regionen holder seg i karantene i to uker før de går ut.

Tynset-ordføreren både tror og håper at folk forstår det også nå når påska nærmer seg og folk vil besøke venner og familie i fjellregionen.

Flere saker fra Innlandet