Hopp til innhold

Melkebonde fikk strømregning på 30.000 – lever på kona for å holde gården gående

Geir Lohn må betale tre ganger mer for desember-strømmen enn året før. Han mener landbruksministerens løfte om kompensasjon for skyhøye strøm- og kunstgjødselpriser er for lite.

Bonde Geir Lohn i Alvdal med kuene i fjøset.

LYS OG VARME: Mjølkebonde Geir Lohn i Alvdal kan ikke spare på strømmen i fjøset. Dyra må mjølkes og de må ha lys.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Der kom strømregninga, ja. 28.444 kroner for desember. Da har jeg fått en kompensasjon på 3659 kroner. Samme regninga i fjor var på 9547 kroner, sier bonde Geir Lohn.

Strømregninga hans for desember er tre ganger høyere enn i fjor. Han er usikker på hvordan han skal håndtere dette, sier Lohn.

– Nei, jeg vet rett og slett ikke. Det er fortvilende å se regningsbunken nå.

Landbruks- og matminister Sandra Borch

TØFF SITUASJON: Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) mener det har vært et konstruktivt møte med bondeorganisasjonene som har gjort inntrykk.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

I dag møtte bondeorganisasjonene landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) for å diskutere kompensasjonsordninger.

– Mange bønder har det svært tøft og vanskelig. Jeg har fått mange gode råd fra faglagene, som jeg vil ta med meg til regjeringen, sier Borch.

Lover tilbakebetaling

Regjeringen jobber med løsninger som skal treffe jordbruket, opplyste Borch etter møtet.

Selv om jordbruksoppgjøret går ut på å forhandle om kompensasjon til neste år, vil regjeringen bidra til trygghet for norske matprodusenter i år, sier Borch.

– Vi vil betale ut de ekstra kostnadene som har kommet tilknyttet den situasjonen vi er i, allerede i 2022, lover Borch.

Regjeringen jobber med å innlemme jordbruket i den husholdningspakken som allerede er lansert, legger hun til.

Reddes av kona

Geir Lohn i Alvdal driver med mjølkeproduksjon og må holde drifta i gang uansett kostnad. Han blander fôr til kuene sent på kvelden når strømprisen er lavest. Men ellers er det lite han får gjort.

Bonde Geir Lohn, Alvdal

FORTVILENDE: Geir Lohn sin strømregning for desember kom på 28.444 kroner.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– En må jo ha lys og ventilasjon i fjøset, skal en få kua til å trives. Og mjølkeroboten må dundre og gå døgnet rundt.

Bonden har ikke en krone igjen til privat forbruk. Sjøl med 3500 arbeidstimer tar han ikke ut lønn. Nå reddes han av at kona har jobb og inntekt utenom gården.

Det er positive signaler som kommer fra regjeringen, mener han. Samtidig etterlyser han konkrete løsninger.

– Det er sagt at vi skal bli innlemmet i husholdningspakken. 5000 kroner er altfor lite til at det vil vises i de strømutgiftene vi har om dagen, sier Lohn.

Ikke råd til kunstgjødsel

Det er ikke bare strømmen som har blitt dyrere. Prisen på gjødsel er også doblet.

Bonde Eiliv Erdal i Naustdal har latt være å kjøpe inn kunstgjødsel i år. Der det pleier å stå minst 30 sekker med gjødsel, står det nå bare en.

Eiliv Erdal, mjølkebonde i Naustdal i Vestland.

DROPPET GJØDSEL: Eiliv Erdal skulle hatt 30 sekker med gjødsel, men det er for dyrt akkurat nå.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

– Det ble bare denne ene. Per nå har jeg en prisøkning på kunstgjødselen på 76 prosent, hvis jeg hadde handlet i dag.

Faglagene frykter for matproduksjonen

Leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoffm frykter også flere konkurser for bøndene.

Leder for Småbrukarlaget Kjersti Hoff

KONKURSENS RAND: – Det er nesten ikke inntekt for den jobben bøndene gjør, sier Leder for Småbrukarlaget Kjersti Hoff

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Mange har stor gjeld, særlig unge, nyetablerte bønder som sitter i en situasjon som ikke går opp, sier hun.

Bondelaget ba om en god og målrettet kompensasjonsordning på strøm i forkant av møtet med matministeren i dag.

– Med det kostnadsnivået vi ser nå er det mange bønder som vurderer å ikke produsere mat til neste år, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Leder i Norges bondelag Bjørn Gimming

TO UTFORDRINGER: Det er både på grunn av strøm- gjødselprisene at flere bønder vurdere å ikke drive matproduksjon i år, sier Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Det kom ikke noe konkret om strømprisene på møtet. Men statsråden ga uttrykk for at det jobbes med å få på plass en ordning, sier han.

– Dette skulle vi ønske statsråden hadde gitt oss noe på, sier Gimming.

Statsråden har kommet dem i møte på noen av kravene. Men norske bønder trenger bistand fra Staten så fort som mulig, mener Gimming.

– Nå er det mange som teller på knappene og spør seg selv om det er vits i å drive matproduksjon i 2022, den usikkerheten kan bare Staten minske, sier han.

Gjorde som Solberg-regjeringa ville

Geir Lohn i Alvdal har ikke annet valg enn å stå i det.

Han produserer 300 tonn mjølk i året, men har ingen mulighet til å ta mer betalt for å tilpasse seg kostnadene.

Han sier han gjorde som den blå regjeringa ville, økte produksjonen og satset på matproduksjon for framtida.

– Og, ja, nå sitter jeg nå her med knapt 10 millioner i gjeld og en stor god produksjon. Men, det blir jo ikke noe att på bunnlinja med en slik kostnadsutvikling, sier Lohn.

Flere saker fra Innlandet