Uforsiktige bilister kjører ned sauer

Sauebønder frykter blodig sommer. Ber bilistene senke farten.

Det er stor biltrafikk gjennom beiteområdet.

FOTO: Jørgen Bae Nesset/NRK

– Vi har funnet lam som har ligget der med buken oppe, og vi vet ikke om dyrene har hatt det vondt før de har dødd.

Gry Lystad ser på sauene som ligger og avkjøler seg i grøftekanten, langs bilveien som svinger seg gjennom beiteområdet i Furnes allmenning i Ringsaker.

På den idylliske skogsveien har det i sommer blitt blodig, flere ganger.

Sau i veien

– Om man kommer kjørende i 60 km/t, er det for fort, mener Gry Lystad.

Foto: Jørgen Bae Nesset / NRK

– Det er tre lam som er funnet påkjørt og drept på samme vei de siste 14 dagene, sier Per Joar Nestun. Han er leder i Norsk sau og geit i Ringsaker og Hedmark.

De lokale bøndene har sett en dyster utvikling i antall påkjørsler, og de frykter enda flere uhell nå som det er sommer.

Da øker trafikken betydelig i det populære tur- og hytteområdet, og ikke alle tar hensyn til dyra som går og beiter langs veien.

Uforsiktige bilister

I sommermånedene er det spesielt mye trafikk på 60-sone-veien i det enorme beiteområdet, som går inn i flere kommuner.

Gry Lystad med sauer

Sauebonde Gry Lystad håper bilistene er ekstra obs på sau i veien i sommer, for å forhindre flere påkjørsler.

Foto: Jørgen Bae Nesset / NRK

Mange av dem som kommer kjørende, er uforsiktige, synes Lystad og Nestun.

Sauebonde Lystad mener bilistene bør bli flinkere til å tilpasse farten.

– Om man kommer kjørende i 60 km/t, er det for fort, med tanke på at et lam fort kan springe ut i veien, sier hun.

Kjører på og stikker av

Det er ikke bare høy fart som bekymrer. For bøndene er det også et problem at folk ikke varsler etter å ha kjørt på sau.

– Den ene gangen meldte bilisten fra om uhellet, men i de to andre påkjørslene fikk vi ingen beskjed, sier Nestun.

Leder i Norsk sau og geit, Per Joar Nestun, har ikke svar på hvorfor antall påkjørte lam har skutt såpass i været.

Leder i Norsk sau og geit i Ringsaker og Hedmark, Per Joar Nestun, har ikke svar på hvorfor antallet påkjørte lam har skutt i været den siste tiden.

Foto: Jørgen Bae Nesset / NRK

Han tror folk frykter konsekvensene.

– Det er nok en del som tror at de blir erstatningspliktige, men det er jo faktisk slik at du får dekket det av forsikringen på bilen.

Når påkjørslene ikke blir meldt fra om, skaper det hodebry for bøndene.

– Da blir det vanskelig å finne sauene, når vi er ute og sanker dem til høsten, sier Lystad.

– Vær ekstra obs

Hun har 50 sauer og 104 lam ute på beiteområdet.

Den siste gangen hun mistet et lam i trafikken, opplevde hun et heldig unntak der bilisten meldte fra om påkjørselen.

Sauebonde Gry Lystad og hunden Ekko.

Sauebonde Gry Lystad opplevde at et av hennes lam ble påkjørt og drept for to uker siden.

Foto: Jørgen Bae Nesset / NRK

– Han var veldig ærlig og tok ansvar for handlingen ved å ringe oss umiddelbart.

Hun trekker frem et typisk scenario, som fort kan føre til at det smeller i bilen.

– Det er ofte slik at sauene beiter på hver sin side av veien. Når det da kommer bil, skvetter lammet og løper over veien for å komme over til mora.

Per Joar Nestun og Gry Lystad med sauene i veien.

Gry Lystad og Per Joar Nestun frykter flere påkjørsler i beiteområdet.

Foto: Jørgen Bae Nesset / NRK

Lystad kommer med en oppfordring til alle som skal ferdes på veier der man kan møte på sau i sommer.

– Om du kjører gjennom et beiteområde og ser sau, vær ekstra obs, se til begge sider, tenk på farten og vær sikker når du kjører.

Får ikke gjort mer for å forhindre påkjørsler

Men kan ikke bøndene gjøre mer for å forhindre påkjørsler?

– Det er såpass mange veier og hyttefelt at vi ikke kan ha gjerder rundt alt. Vi gjør det vi kan for å lokke sauene vekk fra veien, sier Nestun.

Gjeterhunden Ekko er ikke arbeidsledig i sommer.

FOTO: Jørgen Bae Nesset/NRK

Han forteller at de legger ut salt til sauene, for å bidra til at de holder seg unna bilveien.

– Noen av sauene utstyres også med GPS-bjeller, som gjør at man kan følge med på bevegelsesmønsteret, men det er selvfølgelig ikke gunstig for oss å ha dyr langs bilveien.