Hopp til innhold

Samferdsel i Innlandet

 • Atna bru blir ikke gang- og sykkelbru nå

  Flertallet i hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune sa i formiddag nei til å gjøre om Atna bru i Stor-Elvdal til gang- og sykkelbru nå.

  Politikerne ber fylkesadministrasjonen om å beregne hvor mye det vil koste å gjøre brua i stand til å tåle personbiltrafikk igjen, skriver Østlendingen.

  Atna bru har vært stengt for all biltrafikk siden 16. juni i år, på grunn av svikt i bærende konstruksjoner.

  I går kveld gikk rundt 300 personer i fakkeltog for å kreve Atna bru gjenåpna for vanlig biltrafikk. • Frykter permitteringer og oppsigelser

  Lokale entreprenører mener de kan tape millioner fordi E6-utbygginga forbi Lågendeltaet i Lillehammer er utsatt på ubestemt tid.

  Det kan også føre til permitteringer og i verste fall oppsigelser i anleggsbransjen neste år, sier Leiv Peter Blakstad i Maskinentreprenørenes Forbund.

  Stor prisstigning og kraftig renteøkning har alt ført til mindre å gjøre for mange entreprenører i Innlandet, ifølge bransjen sjøl.


 • I fakkeltog for Atna bru i Stor-Elvdal

  Rundt 300 personer gikk i fakkeltog i går kveld for å få gjenåpna Atna bru for biltrafikk, skriver lokalavisa Østlendingen.

  Den snart 100 år gamle hengebrua over Glomma ble stengt 16. juni i år for all biltrafikk på inntil 3,5 tonn, på grunn av store skader på bærende konstruksjoner.

  I dag behandler samferdselsutvalget i Innlandet fylke hva som skal skje med brua over Glomma til tettestedet Atna, med rundt 100 innbyggere.


 • Miljødirektoratet sier nei til ny motorveg i naturreservat

  Etter utallige runder om 110-sone over Lågendeltaet i Lillehammer, trumfet i dag direktoratet både Statsforvalter, kommune og Nye Veier. Miljødirektoratet sier altså nei til ny motorveg over Lågendeltaet.

  Striden om ny firefelts motorvegbru over Lågendeltaet har pågått i mange år. Det har vært utallige omkamper, med skarpe fronter i debatten.