Hopp til innhold

Regner med å få erstatning for stupeanlegg-feil

Hamar vil kreve erstatning etter at de har funnet flere prosjekteringsfeil i arbeidet med stupeanlegget. – Vi regner med at vi skal få en del erstatning knyttet til feilarbeid, sier rådmannen.

Stupetårnet i Hamar i vinteropplag

Stupeanlegget i Hamar er slept i vinteropplag slik at det ikke skal slite seg igjen.

Foto: Frode Meskau

Mandag ble det kjent at stupeanlegget på Hamar mest sannsynlig får en prislapp på 23 millioner, men i verste fall kan regninga ende på 29 millioner kroner.

I utgangspunktet skulle det, som var planlagt som et stupetårn, koste 1,5 million kroner.

Avdekket feil

Et av problemene ved anlegget har vært å få det til å sitte fast i bunnen av Mjøsa. Anlegget har slitt seg to ganger, og undersøkelser viser at forankringsfestene var underdimensjonert.

Stupetårn kan bli stoppet

Rådmann Martin Kulild orienterte om stupetårnanlegget mandag. Her med ordfører Morten Aspeli (t.h.).

Foto: Kurt Johan Sivertsen / NRK

Dette fører til at regninga på stupeanlegget øker betraktelig, og kan ende på mellom 22 og 29 millioner kroner.

– Kvalitetssikring av tekniske løsninger og prosjektgjennomgang har i høst avdekket en kostnadsutvikling som tidligere ikke var kjent. Derfor ønsker jeg å stoppe arbeidene inntil vi har full oversikt, sa rådmann Martin Kulild mandag.

Onsdag skal formannskapet behandle saken. Da skal de blant annet bestemme om de vil stoppe prosjektet inntil videre, og om rådmannen skal gå i forhandlinger om erstatning med aktører som har vært involvert i jobben med stupeanlegget.

For rådmannen regner med at kommunen vil få erstatning.

– Vi har avdekket prosjekteringsfeil, og vi antar at noen av våre leverandører er ansvarlig for merkostnadene dette har medført.

SE VIDEO: Rådmannen orienterte om stupeanlegg-saken:

Stupetårnskandalen i Hamar blir stadig større. Stupeanlegget skulle koste en og en halv milllion kroner. Nå kan den endelige regninga bli på bort imot 30 millioner

Reporter Tom Haakenstad/fotograf Frode Meskau

Vil ikke oppgi erstatningssum

Hvor mye kommunen håper å få dekket av merkostnadene vil ikke rådmannen si noe om foreløpig. Han er mer opptatt av å få gode forhandlingsforhold med aktørene.

– Rundt forhandlingsbordet handler det om å gi og ta, så jeg vil ikke forprosjekter hva vi håper å få i erstatning. Det handler om å komme fram til en sum som alle parter kan være fornøyd med, sier Kulild.

Han vil heller ikke si noe hvem han håper kommunen kan forhandle om erstatning med. Hvis man ikke kommer til enighet under forhandlingene så kan saken ende i retten, men rådmannen Kulild håper å unngå det.

– Det kan det bli i verste fall, men det er ordentlige, seriøse virksomheter, så jeg håper og regner med at vi skal finne gode løsninger lenge før det.

Men før han kan sette i gang med eventuelle forhandlinger må han få politikernes velsignelse. Den kan altså komme i formannskapet førstkommende onsdag.

Rådmannen har lagt fram følgende innstill:

 1. Kommunestyret ber rådmannen stoppe prosjektet inntil videre. Rådmannen bes kvalitetssikre dagens løsning, samt utrede mulige konsekvenser og gjennomførbarheten av alternative løsninger.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlinger med rådgiver med sikte på å komme til enighet om et erstatningsbeløp med bakgrunn i prosjekteringsfeil og øvrige forhold.
 3. Saken presenteres på ny for Kommunestyret når resultater fra økonomiske forhandlinger med rådgiver, og en oversikt over omfang erstatning foreligger. Dersom forhandlinger ikke fører til konkrete resultater, skal det gjøres en juridisk vurdering ift. en mulig erstatning ved en eventuell tvistesak.
 4. Vedtaket medfører utsettelse av prosjektet og anlegget vil trolig ikke stå ferdig sommeren 2014.
 5. Det er på nåværende tidspunkt er totalt forpliktet beløp ca. kr 16 mill. I tillegg foreligger det uavklarte tilleggskrav på til sammen ca. kr 2 mill. Så langt er det ikke avklart hvor mye av differansen mellom vedtatt ramme på kr 13,9 mill og nåværende forliggende kostnadsoversikt på ca. kr 18,5 mill (summen av utførte arbeider – 16 mill, foreliggende tilleggskrav – 2 mill samt utredningsarbeider – 0,5 mill), som Hamar kommune eventuelt må dekke.
 6. Det legges til grunn for vedtaket at beskrevet utredningsarbeide (jf. pkt. 1 og 3 i vedtaket) maksimalt skal beløpe seg til kr 0,5 mill. Dette er inkludert i allerede angitte kr 18,5 mill.
 7. Det er i Handlings- og økonomiplan for 2014–17 tatt høyde for en totalkostnad på kr 19,9 mill. Dette vil fange opp kostnader som følge av vedtaket.

Alternativ innstilling:

 1. Kommunestyret vedtar økning av budsjettrammen for etablering av stupeanlegg på Koigen fra kr 13,9 mill til kr 23,3 mill, en økning på kr 9,4 mill. I tillegg kommer en ev. tilleggsforsterking av stålsøyler.
 2. Om det etter gjennomført uavhengig kontroll blir nødvendig å gjøre endringer som medfører kostnadsøkning, skal saken fremmes for ny politisk behandling.
 3. Økningen av budsjettrammen finansieres slik: Tilleggsfinansiering på kr 9,4 mill dekkes gjennom økt MVA. -kompensasjon på kr 1,4 mill og resterende kr 8,0 mill dekkes opp ved økt låneopptak. Det er tatt høyde for en kostnad på kr 19,9 mill i forslag til handlings- og økonomiplan for 2014–2017.
 4. Stupeanlegget ferdigstilles sommeren 2014.

SE VIDEO: Stupetårnet slepes bort fra Koigen:

Stupetårnet i Hamar ble i dag slept i vinteropplag bak det gamle politihuset. Festeanordningene skal utbedres i løpet av vinteren.