Politisk mageplask fra fem-meteren

Granskningsrapport gir "alle" skylda for stupetårn-skandalen i Hamar. Ordfører Morten Aspeli (Ap) tar sjølkritikk på vegne av politikerne.

Det meste sviktet under byggingen av nytt stupetårn i Hamar viser rapport som ble lagt fram i dag. 
Både politikere, entrepenører, rådgivere og arkitekt får skylda for at stupetårnet ble over ti ganger dyrere enn da ideen lagt fram.

Stupetårn-skandalen i Hamar

Stupetårnet på den svært populære badestranda midt i byen skulle koste 1,5 millioner kroner, men blir ti ganger så dyr.

I dag ble den eksterne granskningsrapporten av bygginga av stupetårnet på Koigen i Hamar offentliggjort. Det er Faveo som står bak rapporten.

Det som skulle bli en tilvekst til badehungrige hamarsinger, har utviklet seg til et mareritt for politikerne. Prosjektet som begynte som en plan om et enkelt stupebrett til halvannen millioner kroner på Koigen, har vokst til et stupeanlegg til minst 14 millioner kroner med store forsinkelser og ekstern gransking.

Enkelt stupebrett ble til stupeanlegg

– Svikt i alle ledd

Politikerne i Hamar, arkitekt og entrepenør får alle hard medfart i den eksterne rapporten som har gransket bygginga av stupetårnet i Hamar. Rapporten er tøff lesning for Hamar-politikerne:

Stupetårnrapport Hamar

Rådmann Martin Kulild, ordfører Morten Aspeli og assisterende rådmann Odd Lindstad presenterte rapporten for pressen fredag ettermiddag.

Foto: Anne Næsheim / NRK
  • Anlegget var i utgangspunktet tenkt som et badeanlegg, men ble utviklet som et stupeanlegg. Kostnadene ble underkommunisert. Rapporten mener at det er arkitektens plikt å opplyse om dette.
  • Anlegget ble dyrere fordi det måtte flyttes. Politikernes avgjørelse om opprinnelig plassering ble tatt på et for dårlig grunnlag. Det gjorde anlegget dyrere.
  • Byggtekniske forhold/kompetanse: Prosjektet var preget av mangelfull kompetanse i alle ledd.
  • Rådgiver og entrepenør viste for liten forståelse for prosjektets kompleksitet, byggetekniske utfordringer og kostnadsmessige konsekvenser.
  • Kompetanse/erfaring med bygging av slike anlegg var mangelfull i alle ledd, også blant politikerne.
  • For dårlig kommunikasjon mellom politikere, prosjektledelse og aktører
  • Politikerne klarte ikke å forstå de økonomiske konsekvensene av at det gikk fra å være et badeanlegg til å bli et komplekst stupetårn.

Tar sjølkritikk

Morten Aspeli

Hamar-ordfører Morten Aspeli tar sjølkritikk.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Ordfører Morten Aspeli (Ap) tar sjølkritikk på vegne av politikerne.

– Vi har hatt et for dårlig beslutningsgrunnlag og det har ført til ukloke vedtak.

Rådmann Martin Kulild sier at ikke noe er gjort av vond vilje, men av manglende kompetanse.

– Dette er en sak vi har lært mye av. I framtida må vi ha prosjekter med bedre styring og kompetanse, sier han.

Ordfører og rådmann har i dag hatt et møte med andre aktører i saken, og at tonen har vært positiv. De vil i dag ikke svare på om de vil kreve at regninga blir delt med entrepenøren.

De slår samtidig tilbake mot det de mener har vært en feil framstilling av saken.

– Vi har aldri trodd at dette ville koste 1,5 millioner kroner, og hadde kontroll fram til det kostet 9,4 millioner kroner, sier de to.

Stupedrømmen ble et mareritt

Det er en vond, og lang liste over hendelser i denne saken.

Her er noe av det som har skjedd:

19.januar 2013 : Prisen har steget fra 1,5 millioner kroner da prosjektet begynte for tre år siden til 9,4 millioner kroner, melder HA.

18.april 2013: Kontrollutvalget skal forsøke å finne ut hvorfor stupetårnet blir så dyrt og hvem som har ansvaret.

7.august 2013: NRK Hedmark og Oppland melder at stupetårnet skal åpne i september.

8.august 2013: NRK Hedmark og Oppland melder stupetårnet som skulle koste en og en halv million kroner ikke er ferdig og at regninga blir på minst 14 millioner kroner.

21.august 2013: HA melder at etter flere kraftige budsjettsprekker så det ut som regninga ville ende på 13.8 millioner kroner. Nå blir den minst en million kroner dyrere.

22.august 2013: HA melder at stupetårnet blir enda dyrere enn antatt. Tårnet hadde slitt seg fra fortøyningen og fått skader. Hamar kommune har bestilt en ekstern gransking

Det foreløpig siste kapittelet i saken ble skrevet i starten av september. Da ble det kjent at åpninga av stupetårnet som skulle ha vært den 31. august, er utsatt til neste sommer en gang.

Ifølge HA kan anlegget nå stå ferdig i oktober, med åpning neste år.

Politikerne så til slutt ingen annen løsning enn å bestille en granskning fra et eksternt firma.

Stupetårn til 14 millioner kroner

Full granskning av stupetårn-skandalen

Politikerene i Hamar vedtok å bygge et stupetårn i Mjøsa for 1,5 million kroner, som skulle stå ferdig i sommer. Tårnet er ikke ferdig, og sluttregninga ser nå ut til å bli på minst 14 millioner kroner.

Stupetårn til besvær