Enkelt stupebrett ble til stupeanlegg

Stupetårnet på Koigen skulle koste 1,5 millioner kroner. Nå er prislappen oppe i 9,4 millioner. Uansett: byggingen starter til våren.

Tegning av stupeanlegg på Koigen i Hamar
Foto: Illustrasjon av Kraft Arkitektkontor AS

Det skriver Hamar Arbeiderblad.

Stupebrett ble stupeanlegg

Ståle Andreassen, prosjektleder for stupeanlegget i Hamar kommune, sier det er en enkel forklaring på prishoppet. Han mener det er feil å si at det er prisen på stupeanlegget som har økt så mye.

– Det begynte med at det ble satt av 1,5 millioner kroner i budsjettet til et forprosjekt om et stupebrett på Koigen. Det vi har behandlet siste halvannet år er et stupeanlegg til 7,4 millioner som nå er lønns- og prisjustert til 9,4 millioner. Saken er nå behandlet for tredje og siste gang av politikerne, og byggingen starter allerede i vår.

Koigen, Hamar,

Den populære badestranda Koigen i Hamar får stupeanlegg til 9,4 millioner kroner.

Foto: Knut Sveen / NRK

Politikere om prishoppet

Uansett. Prosjektet som begynte som en plan om et enkelt stupebrett til halvannen millioner kroner på Koigen, har vokst til et flott stupeanlegg til 9,4 millioner.

Det er en betydelig forskjell. Det siste prishoppet var på to millioner.

Den siste økningen har fått Venstres Live Giset til å steile. I HA spør hun:

– Har vi plutselig et par millioner ekstra? I så fall bør vi opprettholde Ungdomskontakten.

Bystyret har nemlig vedtatt å legge ned Ungdomskontakten.

– Tar bomba

Også gruppeleder i By- og bygdelista, Tor Martinsen, er betenkt over prisøkningen på stupetårnet.

– Men Koigen er viktig, også i et folkehelseperspektiv. Jeg gleder meg til å ta bomba fra fem-meteren til sommeren, sier Martinsen.

Det gjør også arkitekt Tor Kraft fra Hamar som har tegnet anlegget.

– Ja, mange har sagt de gleder til å se meg åpne anlegget, ler han.