Hopp til innhold

Stod i fare for å havarere - igjen

Det vil ingen ende ta for problemene med å få ferdigstilt skandaleprosjektet på Koigen i Hamar.

Stupetårn

Stupetårnskandalen på Koigen i Hamar fortsetter. I midten av september ble det igjen brudd på fortøyningene, og stupeplattformen stod i fare for å havarere.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Morten Aspeli

Ordfører Morten Aspeli tok i september sjølkritikk for stupetårnskandalen på vegne av alle politikerne i Hamar.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Hamar Arbeiderblad har fått innsyn i er referat som viser at arbeidet med å ferdigstille stupeanlegget på Koigen måtte stoppes den 17. september i år. Årsaken var at det igjen hadde oppstått brudd i forankringene.

Bruddet utløste en fare for den flytende stupeplattformen skulle løsrive seg helt og havarere.

Dette er ikke første gang det har oppstått skader på forankringene. Den 22. august meldte HA at tårnet hadde slitt seg fra fortøyningene og fått skader.

Ferdigstillelsen av skandaleprosjektet blir dermed utsatt på nytt, nå på ubestemt tid.

Tok selvkritikk

Ifølge HA skal prosjektsjef for stupeanlegget, Ole Jonny Eriksen, orientere formannskapet i Hamar kommune om den siste utviklingen i stupeanleggsprosjektet i dag.

– Det blir en full gjennomgang av de tekniske løsningene opplyser Eriksen til avisen.

Stupetårnet på den svært populære badestranda midt i byen skulle koste 1,5 millioner kroner. Til nå har anlegget kostet omtrent 14 millioner kroner.

Prosjektet har blitt et politisk magaplask for kommunen, og i midten av august i år ble det bestemt at hele bygginga av stupetårnet skulle granskes.

Selskapet Faveo utførte granskingen, og rapporten som ble lagt fram i midten av september var lite hyggelig lesing for alle de involverte i prosjektet:

 • Anlegget var i utgangspunktet tenkt som et badeanlegg, men ble utviklet som et stupeanlegg. Kostnadene ble underkommunisert. Rapporten mener at det er arkitektens plikt å opplyse om dette.
 • Anlegget ble dyrere fordi det måtte flyttes. Politikernes avgjørelse om opprinnelig plassering ble tatt på et for dårlig grunnlag. Det gjorde anlegget dyrere.
 • Byggtekniske forhold/kompetanse: Prosjektet var preget av mangelfull kompetanse i alle ledd.
 • Rådgiver og entreprenør viste for liten forståelse for prosjektets kompleksitet, byggetekniske utfordringer og kostnadsmessige konsekvenser.
 • Kompetanse/erfaring med bygging av slike anlegg var mangelfull i alle ledd, også blant politikerne.
 • For dårlig kommunikasjon mellom politikere, prosjektledelse og aktører
 • Politikerne klarte ikke å forstå de økonomiske konsekvensene av at det gikk fra å være et badeanlegg til å bli et komplekst stupetårn.

Ordfører Morten Aspeli (Ap) tok sjølkritikk på vegne av politikerne i Hamar etter granskingsrapporten ble lagt fram.

Stupedrømmen ble et mareritt

For listen over hendelser i denne saken er vond og lang.

Her er noe av det som har skjedd:

 • 19. januar 2013: Prisen har steget fra 1,5 millioner kroner da prosjektet begynte for tre år siden til 9,4 millioner kroner, melder HA.
 • 18. april 2013: Kontrollutvalget skal forsøke å finne ut hvorfor stupetårnet blir så dyrt og hvem som har ansvaret.
 • 7. august 2013: NRK Hedmark og Oppland melder at stupetårnet skal åpne i september.
 • 8. august 2013: NRK Hedmark og Oppland melder stupetårnet som skulle koste en og en halv million kroner ikke er ferdig og at regninga blir på minst 14 millioner kroner.
 • 21. august 2013: HA melder at etter flere kraftige budsjettsprekker så det ut som regninga ville ende på 13.8 millioner kroner. Nå blir den minst en million kroner dyrere.
 • 22. august 2013: HA melder at stupetårnet blir enda dyrere enn antatt. Tårnet hadde slitt seg fra fortøyningen og fått skader. Hamar kommune har bestilt en ekstern gransking.
 • 20. september 2013: NRK Hedmark og Oppland melder at politikerne i Hamar, arkitekten og entreprenøren for prosjektet får hard medfart i den eksterne rapporten som gransket bygginga av stupetårnet i Hamar.
 • 2. oktober 2013: HA melder at det på nytt hadde oppstått skader på stupetårnet, som var nær ved å slite seg fra fortøyningen igjen.

Stupetårnet, som skulle være ferdigstilt nå i oktober er dermed utsatt igjen, men nå på ubestemt tid.

Det meste sviktet under byggingen av nytt stupetårn i Hamar viser rapport som ble lagt fram i dag. 
Både politikere, entrepenører, rådgivere og arkitekt får skylda for at stupetårnet ble over ti ganger dyrere enn da ideen lagt fram.

Stupetårn-skandalen i Hamar

Flere saker fra Innlandet