Hopp til innhold

Lover bråk i Stortinget om ikke bøndene får innfridd kravene

Regjeringa presses knallhardt om å innfri bøndenes krav i jordbruksoppgjøret. – De risikerer en runde i Stortinget de helst ikke vil ha om de ikke leverer, sier Geir-Asbjørn Jørgensen i Rødt.

Geir-Asbjørn Jørgensen

IKKE ET ØRE: Rødt og Geir-Asbjørn Jørgensen mener bøndene må få hvert øre de har krevd.

Foto: Privat

Det er ikke bare enorme forventninger fra jordbruket og egne rekker regjeringa møter når de torsdag skal svare på det rekordhøye kravet på 11,5 milliarder bøndene la fram i forrige uke. Også i Stortinget er det skyhøye forventninger til et godt jordbruksoppgjør.

– Må innfri til siste krone

Landbrukspolitisk talsperson i Rødt, Geir-Asbjørn Jørgensen er krystallklar:

– Regjeringa kan vente seg en runde i Stortinget de helst ikke vil ha om de ikke leverer.

Han minner om regjeringas egne lovnader i Hurdal-plattformen der de sier de skal tette inntektsgapet i løpet av fire år.

– Rødt forventer at bøndenes krav blir innfridd til siste krone. Vi stiller oss bak bøndenes krav, sier Jørgensen.

Han mener ikke kravet er spesielt høyt med tanke på at bøndene har tapt i forhold til andre grupper lenge, og de ekstraordinære utgiftene som har kommet.

– Regjeringa må levere nå, ellers risikerer vi flere nedlagte gårdsbruk og avfolkning i distriktene.

Han mener at det aldri har vært viktigere å sikre norsk matforsyning med et bakteppe av klimakrise og krig i Europa.

Les også Bøndene krever rekordhøye 11,5 milliarder kroner

Hans Olav og Maren Grini i Veldre i Ringsaker har skyhøye forventninger til jordbruksoppgjøret.

– Politisk jordskjelv

Miljøpartiet De Grønne støtter også bøndenes krav. Dermed har regjeringa ryggdekning og flertall i Stortinget for å si ja til bøndenes krav, om den vil.

– I dette oppgjøret er det aller viktigste å gi bøndene en trygghet for at det er en framtid i næringa. Vi er i en krisesituasjon både med priser og inntektsgap som må møtes på en måte bøndene tror på, sier landbrukspolitisk talsperson Rasmus Hansson.

Rasmus Hansson MDG framfor eit lett snøkledd Stortinget

STØTTER: Rasmus Hansson og MDG støtter bøndenes krav.

Foto: Privat

Han innrømmer at det blir rådyrt, men at regninga må tas nå. Han varsler også at det blir ubehagelig i Stortinget for regjeringa dersom den ikke leverer.

– Da blir det en hard konflikt Det vil være et politisk jordskjelv om ikke Senterpartiet leverer på løfter de har hatt i årtier. sier Hansson.

Hansson varsler at de da vil lete etter et flertall som gir landbruket et oppgjør de kan leve med,

Han legger til at Miljøpartiet De Grønne på sikt vil ha en større omlegging av norsk landbruk med mindre vekt på storproduksjon, og mer vekt på bærekraftige bruk i mindre skala.

Les også Tar 2 millioner fra kommunekassa for å kjøpe gjødsel til bønder

Ola Sandeggen

Vil ikke godta

Landbrukspolitisk talsperson for SV, Torgeir Knag Fylkesnes sier partiet stiller klare krav til regjeringa og at SV vil ha økt sjølforsyning av mat og tetting av inntektsgapet.

– Vi forutsetter at regjeringen følger opp Stortingets vilje, kompenserer for økte utgifter og løfter bøndenes økonomi i hele landet. Et annet resultat vil bidra til en massiv nedbygging av norsk matproduksjon – det vil SV aldri godta, sier han.

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV og partiets landbrukspolitiske talsperson besøker et fjøs i Vang i Valdres.

FØLGE OPP: SV og Torgeir Knag Fylkesnes mener bøndenes krav er et godt utgangspunkt.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Han opplever bondeorganisasjonenes krav som et godt utgangspunkt, og at det handler om de samme målene SV har, tette inntektsgapet og økt sjølberging.

– Jeg håper virkelig de finner gode løsninger i forhandlingene, sier han.

Hvis ikke er SV beredt til å handle. Han sier SV allerede flere ganger har gått lenger enn regjeringa som da strømkompensasjonen ble vedtatt og at partiet da fikk klargjort enda mer målet om å tette inntektsgapet og øke sjølberging.

Les også Dette kan bøndenes krav bety for prisen i handlekurven

Kjersti Hoff

– Ekstraordinært

Verken KrF eller Høyre vil blande seg inn i forhandlingene mellom staten og bondeorganisasjonene. Men også disse partiene sender klare signaler.

– Jeg forventer at statens tilbud til bøndene, og de påfølgende forhandlingene, resulterer i at inntektsgapet reelt sett reduseres, sier KrFs parlamentariske leder Olaug Bollestad.

Landbruksminister Olaug Bollestad

STØTTER BØNDENE: KrF-leder Olaug Bollestad vil ha et godt oppgjør til bøndene.

Foto: Stian Lysberg Solum

STØTTER BØNDENE: KrF-leder Olaug Bollestad vil ha et godt oppgjør til bøndene.

Foto: Stian Lysberg Solum

Hun forventer i tillegg at bøndenes ekstraordinære utgifter til blant annet gjødsel, drivstoff og strøm dekkes.

Hun er tydelig på at hun ønsker et godt oppgjør.

– Jeg håper på enighet mellom partene, og at det blir et godt oppgjør.

Høyres landbrukspolitiske talsperson Lene Westgaard-Halle, sier det slik.

– Vi er i en ekstraordinær situasjon med høy prisvekst i landbruket. Det reflekterer også bøndenes krav til regjeringen. Fra Stortinget leser vi kravene nøye og setter oss inn i hva bøndene ønsker å prioritere inn i forhandlingene.

Hun gir samtidig en klar beskjed til Senterpartiet:

– Senterpartiet har gjennom hele valgkampen og den siste tiden bidratt til skyhøye forventninger, og mange er nok spent på om de klarer å levere på egne lovnader.

Flere saker fra Innlandet