Hopp til innhold

Sp-ordfører: – Tilliten sprekker totalt om vi ikke leverer

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum presses massivt av sine egne ordførere i hele landet for å hjelpe kriserammede bønder raskt.

Ordførar Stein Aam i Ørsta er letta dersom det viser seg at det no er den sakna polske kvinna Maja Herner som er funne

Ørsta-ordfører Stein Aam mener regjeringa er nødt til å levere bra i jordbruksoppgjøret.

Foto: Remi Sagen / NRK

Temperaturen har sjelden vært høyere enn foran årets jordbruksoppgjør. På Østlandet har bønder meldt inn flere tusen storfe til slakt på grunn av sterk prisstigning på gjødsel, strøm, fôr og drivstoff.

Forventningene ble ikke mindre da Budsjettnemnda for jordbruket la fram sine grunnlagstall som viser at bøndenes bunnlinje kan stupe med over 40.000 kroner.

Og ikke minst er det et skyhøyt forventningspress fra Sp-ordførere i hele landet.

– Tilliten kan sprekke totalt

Flere av de trykker på alarmknappen nå.

Ørsta-ordfører Stein Aam har en krystallklar melding til Senterparti-ledelsen:

– Hvis regjeringa ikke leverer, vil tilliten sprekke totalt.

Han mener det er en klar smertegrense for Senterpartiet, men forventer ikke at alt kan gjøres på et år.

Han mener at situasjonen ikke har vært så dramatisk siden 1975, og at konsekvensene kan bli svært store for hans kommune.

– Ørsta er en landbrukskommune, og vi er helt avhengige av et godt oppgjør. Skatteinngang og arbeidsledighet vil ha svært store konsekvenser.

Bonde- og småbrukerlaget mener bøndene må få over 60.000 kroner dersom inntektsgapet til andre grupper ikke skal øke.

Les også Inntektene til bøndene kan stupe med 40 000 kroner

Ein raud traktor på eit jorde.

– Ap må innse alvoret

Ordfører i Luster Ivar Kvalen, mener det helt klart er ei smertegrense for Senterpartiet.

– Men spørsmålet blir da, hva har landbruket å tjene på at Sp går ut av regjering? Trolig blir situasjonen mye dårligere for bonden.

Han mener det er avgjørende at regjeringa leverer i jordbruksoppgjøret.

Ivar Kvalen, ordførar i Luster

AVGJØRENDE: Ordfører i Luster Ivar Kvalen mener det er avgjørende at regjeringa leverer i jordbruksoppgjøret.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Det håper jeg Arbeiderpartiet innser.

Det samme gjør Enebakk- ordfører Hans Kristian Solberg.

Han forventer også at regjeringa leverer på Hurdalsplattformen i tillegg for de økte kostnadene som har kommet.

– Det betyr at Arbeiderpartiet må holde det de lovet i valgkampen og i Hurdalsplattformen.

Han mener det er Stortingsgruppa i Senterpartiet som må avgjøre hvor smertegrensa går for partiet.

– Senterpartiet er jo det partiet som alltid er mest utålmodig i forhold til landbrukspolitikken. Det som er krevende er jo å få resten av Stortinget med på de ønskene Senterpartiet har.

Sigdals-ordfører Tine Norman sier det er ei grense for Senterpartiet, men utdyper det ikke.

Midt-Telemarks ordfører Siri Blichfeldt Dyrland sier det slik:

– Jeg forventer at regjeringa snur utviklinga i landbruket og gir bøndene mer i inntekt.

Hun mener jobben med å tette inntektsgapet må starte nå.

Deprimerte og sjuke

Samtlige 22 Sp-ordførere i hjemfylket til partileder Trygve Magnus Slagsvold Vedum har skrevet brev til regjeringa. I brevet beskriver Innlandet-ordførerne en dyster situasjon i landbruket.

– Vi veit at mange er deprimerte og har alvorlige psykiske problem, og i verste fall frykter vi for at enkelte har det så vanskelig at det går på helsa laus.

Sp-ordførerne i Innlandet ber regjeringa ta hastegrep, og at det må komme kompensasjonsordninger utenfor jordbruksoppgjøret.

– Det er ei fallitterklæring at mange kommuner nå gir økonomisk støtte fra de kommunale budsjetta. Regjeringa må være tydelige og vi må få en håndfast garanti for at landbruksoppgjøret skal tette inntektsgapet. Dette må kommuniseres ut til gårdbrukeren før forhandlingene starter.

Ordfører i Sør-Fron Ole Tvete Muriteigen er sjøl bonde og har vært med og skrevet under brevet. Han mener regjeringa nå må komme med krisetiltak før sommerferien og uavhengig av jordbruksoppgjøret.

Han sier det slik:

Ole Tvete Muriteigen
– Det er en eksamen, og den må de få en meget god karakter på.

Hvis bondeorganisasjonene ikke er fornøyde etter oppgjøret, varsler han følgende:

– Da må flere av oss gjøre en helhetsvurdering. Han mener likevel at det blir spekulasjoner å si at regjeringsdeltakelsen til Sp står og faller på jordbruksoppgjøret.

Må forstå alvoret

Tynset-ordfører Merete Myhre Moen sier det slik:

– Ja, jeg som senterpartist forventer at mitt parti leverer det de har lovt før valget, og generelt det som trengs for å sikre at flest mulig fortsetter å produsere kvalitetsmat i fremtiden.

Merete Myhre Moen, ordfører i Tynset

RASKT: Tynset-ordfører Merete Myhre Moen mener situasjonen i landbruket er svært alvorlig.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Hun forventer at regjeringa forstår alvoret og bidrar til å tette inntektsgapet over 4 år slik som de har lovet via å gi sin tilslutning til Landbruksløftet før valget.

Sp-ordføreren i Norges største jordbrukskommune, Indre Østfold Saxe Frøshaug, har også sammen ordførerne i tre nabokommuner sendt brev til landbruks- og matministeren. 15 prosent av kornet i Norge ble produsert her i 2019,

De ber om at bøndene allerede nå gis sikkerhet til å gjøre innkjøp av blant annet gjødsel for neste vekstsesong.

Forstår uro

Partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum forstår uroen i egne rekker.

– Alle kjenner på uroen. Det er en uro og et alvor også vi kjenner på. Verdenssituasjonen slår ekstra hardt inn i jordbruket som er avhengig av mange råvarer, sier Slagsvold Vedum.

Han forstår at mange bønder har det tøft.

Slagvsold vil ikke kommentere det kommende jordbruksoppgjøret, men at alle ekstrakostnadene ligger inne i tallgrunnlaget her.

– Nå får partene gjøre sitt.

Men han står fast på at Hurdalsplattformen ligger fast, selv om situasjonen er svært krevende.

– Bare kostnadene er et kjempestort løft. Vi har i løpet av seks måneder kommet med tiltak for 1, 5 milliarder for jordbruket. I fjor høst ga vi 760 millioner kroner etter et tilleggskrav fra næringa som de ikke fikk fra den forrige regjeringa. Alt dette ville vært enormt i en vanlig situasjon, men nå var det helt nødvendig og det trengs mer.

Men han slår fast at det skal være trygghet for å drive i næringa også framover.

Les også Siste gårdsbesøk før jordbruksoppgjøret: – Blir min viktigste eksamen

Landbruks- og matminister Sandra Borch