Hopp til innhold

Mener hundeeiere tar «kalkulert risiko»

Løse hunder i hytteområdet i Kvitfjell er blitt en trussel mot beitedyra. – I løpet av en formiddag oppdaget jeg 15 løse hunder, fortviler saueeier Knut Evensen.

Knut Evensen

DYRETRAGEDIE: Skadet sau i Kvitfjell. Saueeiere etterlyser holdningsendringer hos hundeeiere.

Foto: Privat

DYRETRAGEDIE: Skadet sau i Kvitfjell. Saueeiere etterlyser holdningsendringer hos hundeeiere.

Foto: Privat

Mange saueeiere gruer seg til beitesesongen hver vår. Det er mye oppmerksomhet rundt rovdyrangrep, men angrep fra hunder er også et omfattende problem.

Kvitfjell i Ringebu er et av områdene der løse hunder er blitt en utfordring.

Veterinær Mari Berge Holen

Veterinær Mari Berge i gang med obduksjon av det døde lammet. Den blå markeringen på sauen er fra en desinfiserende spray. Det ble brukt for å hindre infeksjoner dersom sauen skulle overleve hundeangrepet. Det gjorde den dessverre ikke.

Foto: Privat

Knut Evensen er saueeier i Ringebu og fikk i helga beskjed om et hundeangrep. Denne gangen var det hunden til en hytteeier i Kvitfjell, som hadde tatt livet av et lam.

– I dette tilfellet var det en ryddig og grei hundeeier. Han tok ansvar, beklaget og betalte erstatning. Men det er så ofte at dette ikke skjer, sier han.

Evensen forteller at han har observert opptil 15 løse hunder i Kvitfjell i båndtvangsperioden.

– Når jeg da snakker med hundeeierne om dette, møter jeg dessverre en del motvilje, sier han.

Avslørende undersøkelse

Per Fossheim

VIL HA HOLDNINGSENDRING: Per Fossheim i Norsk Sau og Geit.

Foto: Privat

Norsk Sau og Geit presenterer nå for første gang en omfattende undersøkelse om temaet.

– Den viser at nesten halvparten av hundeeierne som var ansvarlige for saueskader, hadde sluppet hunden sin i et område der de visste at det ofte er sauer.

Det forteller Per Fossheim, som er utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit.

– Dette er veldig trist, fordi det viser at mange hundeeiere tar en kalkulert risiko, sier han.

455 drepte eller skadde sauer

Undersøkelsen gjelder skadene for beitesesongen i 2020. Tallene viser at det var 455 tilfeller der hunder hadde skadd eller drept sauer. I tillegg kommer de skadene som ikke er rapportert inn.

– Det er mye lidelse bak disse tallene, sier Fossheim.

– Men skyldes ikke dette for en stor del ubetenksomhet fra hundeeier?

– Tallene viser dessverre viser at hundeeiere i stor grad slipper ut hunden i tynt bebodde områder der man ikke blir sett.

70 prosent av skadene skjedde i en periode da det var båndtvang, ifølge undersøkelsen.

NRK forklarer

Hva innebærer båndtvang?

Hva innebærer båndtvang?

I perioden 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder. Det betyr at hunden skal holdes i bånd eller være innenfor gjerde. 

Hva innebærer båndtvang?

Bakgrunnen er at det er ekstra sårbart dyreliv i denne perioden: Fugler, beitedyr, vilt osv kan være utsatt for angrep fra hund. 

Hva innebærer båndtvang?

Det er gjort unntak fra båndtvangen for hunder som brukes i reindrift, gjeterhunder, og politi/redningshunder som brukes i aktiv tjeneste. 

Hva innebærer båndtvang?

Den enkelte kommune kan bestemme at hunder skal holdes i bånd også utover båndtvangstiden. Feks i boligområder, handleområder, i parker osv. 

Flere kommuner jobber nå med å innføre båndtvang på nye steder

– Forferdelige saker

Norsk Kennel Klub sier at de driver et kontinuerlig informasjonsarbeid om båndtvang.

Kjetil Johansen, medierådgiver Norsk Kennel Klub

Kjetil Vataker Johansen i Norsk Kennel Klub.

Foto: CF-Wesenberg

– Vi vil likevel se på mulighetene for å jobbe enda mer med denne typen holdningsarbeid fremover, sier politisk rådgiver Kjetil Vataker Johansen.

– Slike hendelser er forferdelige. Vi håper at fokuset på dette kan bidra til at enda flere hundeeiere blir bevisste på reglene, sier han.

– Vi er gjester her

Velforeningen Kvitfjell Vest sier at hendelsen i helga er svært beklagelig.

– Vi oppfordrer på det sterkeste våre medlemmer til å følge bestemmelsene om båndtvang, sier styreleder Sigge Pedersen.

Han sier at foreningen har satt opp store plakater med informasjon om båndtvang.

– Vi er gjester her, både overfor dyr og mennesker. Alle disse har vært her lenge før oss. Alle som kjøper hytte her, kjenner godt til regelverket, sier han.

Kvitfjell 6.10.08

FERIEPARADIS: Kvitfjell er blitt et svært populært område med kraftig vekst i hytteutbyggingen.

Foto: Eskil Solberg, Kvitfjell Alpinanlegg

Et temmet rovdyr

Veterinær Mari Berge i Ringebu sier at vi alle må huske at hund egentlig er et rovdyr som er temmet.

– Plutselig kan instinktet våkne, og den tenker at nå må jeg ha mat. Hundeeiere må huske at dette kan få fatale følger.

Flere saker fra Innlandet