Hopp til innhold

Naboene advarer Hamar mot dobbeltspor-rot

Nabokommuner og næringslivet er redde for at prosessen om nytt dobbeltspor på Dovrebanen skal stoppe opp. De advarer politikerne i Hamar mot å trosse Jernbaneverket.

Dobbeltspor gjennom Hamar

LANGS MJØSA: Alternativ vest angir stasjon der den er i dag og at sporet går ut i Mjøsa på enten bru eller kulvert utenfor båthavna og Skibladnerbrygga og inn igjen over Koigen før den går inn i tunnel.

Foto: Illustrasjon/Jernbaneverket / NRK

– Dette handler om et av de viktigste tiltakene for framtida i Innlandet og da må vi ha dette vedtaket på plass innen desember, sier ordfører i Anita Ihle Steen i Ringsaker.

– Hamar er regionhovedstaden og akkurat nå har de et ansvar for å oppføre seg som det, sier ordfører i Stange, Nils A. Røhne.

– Kommunestyret i Hamar må sørge for å være effektive så vi unngår forsinkelser, sier ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen.

Folkemøte om jernbanetrasè i Hamar

FOLKSOMT: Det var mange som fulgte spent med da Jernbaneverket la fram sin konklusjon på hvor de mener det er best det nye dobbeltsporet gjennom Hamar skal gå.

Foto: NRK

Kan bli forsinkelser

På onsdag fortalte Jernbaneverket hvilket av de tre gjenstående togtrasèalternativene gjennom Hamar de foretrakk.

Jernbaneverket anbefalte at det nye dobbeltsporet skulle gå langs Mjøsa enten via bru eller i kulvert, og varslet innsigelser hvis Hamar ville noe annet.

De frarådet både det østre alternativet via Vikingskipet og det midtre alternativet gjennom byen med ny stasjon ved rådhuset.

Jernbaneverkets kart over alternative traséer

TRE KORRIDORER: Disse tre alternativene sto igjen etter at Jernbaneverket startet ut med sju forskjellige mulige trasèer gjennom Hamar.

Foto: Jernbaneverket

Dette førte til sterke reaksjoner fra mange av Hamars politikere som hadde ønsket seg et av de to andre alternativene.

Ifølge Hamar Arbeiderblad ønsker nå et klart flertall av politikerne i kommunestyret i byen å trosse Jernbaneverket og kjempe for at det østlige alternativet blir lagt ut på høring.

Espen Granberg Johnsen

FORTGANG: Skal Lillehammer få dobbeltspor etter planen og innen 2030, må Hamar være raske i sitt valg, sier ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen.

Foto: Erlend Kester Moe / NRK

Dette advarer ordføreren i Lillehammer mot.

– Når Jernbaneverket fraråder dette alternativet, er det mye som taler for at det valgte alternativet er det som er gjennomførbart innen tidsfristen. Blir det forsinket vil hele Innlandet tape på det, sier Granberg Johnsen.

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, reiser bust når han hører hva Lillehammer-ordføreren sier.

– Hadde det blitt foreslått å legge jernbanen gjennom Maihaugen hadde det nok vært litt diskusjon på Lillehammer også. For oss i Hamar blir dette som å legge toglinja foran Operaen i Oslo. Det hadde aldri vært aktuelt, sier Busterud.


På Lillehammer er det frykt for at fortsatt krangling om trasévalg på Hamar vil forsinke utbyggingen av dobbeltsporet jernbane videre nordover. Hamarpolitikerne gir ikke opp kampen for å legge jernbanen utafor sentrum av byen:

TV-INNSLAG: Se mer om diskusjonen mellom de to nabobyene Lillehammer og Hamar.

NHO støtter nabokommunene

Jernbaneverket antyder at ordførerne vi har snakket med har rett i sine bekymringer.

– Dersom Hamar ikke klarer å sluttbehandle jernbaneutbyggingen innen desember, mens Stange har godkjent sin del, kan nye Dovrebanen stoppe opp, sier prosjektleder i Jernbaneverket, Sverre Setvik.

NHO-direktør Åge Skinstad

EKSTREMT KLAR: NHO-sjef i Innlandet, Åge Skinstad, sier det er alfa og omega for næringslivet i Hedmark og Oppland at dobbeltsporet kommer så fort som mulig til Hamar, Brumunddal og etterhvert Lillehammer.

Foto: Audun Kristiansen / NRK

I tillegg til ordførerne i kommunene langs Dovrebanen, er også næringslivet svært opptatt av at dobbeltsporprosessen ikke må spore av.

– Det er ekstremt viktig for oss at dette ikke blir forsinket hvis vi vil ha utvikling i regionen, sier Åge Skinstad, regiondirektør i NHO Innlandet.

NHO i Innlandet støtter Jernbaneverket i valget av jernbanetrasè gjennom Hamar og mener det er det helt riktige for byen.

– Det østre alternativet gir mye dårligere byutvikling for Hamar enn det vestre, og i tillegg vil det østre føre til store problemer for godstransporten som vil skape trøbbel i næringssammenheng, sier Skinstad.