Hopp til innhold

Aktor: – Gir grunnlag for å vurdere anke til Høyesterett

Eidsivating lagmannsrett har frifunnet moren i Valdres-saken for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand, men dømmer henne for grov mishandling av 13 år gamle Angelica.

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Moren ankommer retten, dag 1

I RETTEN: Den 47 år gamle kvinnen forklarte seg i retten i midten av januar. Her omkranset av sine forsvarere Aasmund Olav Sandland og Ann Turid Bugge.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

NRK presiserer: I en tidligere versjon av denne saken skrev NRK at: «Lagdommer Ørnulf Røhnebæk og hans meddommere har ikke funnet det bevist at moren hensatte datteren i hjelpeløs tilstand». Formuleringen er ikke riktig og er derfor endret. Det riktige er at retten har frifunnet kvinnen for tiltalepunktet om hensetting. Retten vurderte at forholdet ble dekket av det andre tiltalepunktet om grov mishandling som kvinnen ble dømt for.

Dommen på åtte måneders betinget fengsel innebærer at hun delvis frikjennes og er betydelig kortere enn dommen kvinnen fikk i Gjøvik tingrett i fjor. Der ble hun dømt til tre års ubetinget fengsel. Dommen i ankesaken betyr i praksis at kvinnen slipper å sone fengselsstraffen.

– Det er en radbrekking både av tiltalen og av dommen i førsteinstans, sier kvinnens forsvarer Aasmund Olav Sandland i en kommentar til NRK.

– Både tingretten og påtalemyndigheten har lagt til grunn en betydelig strengere reaksjon. Det gir for oss grunnlag for vurdere en anke til Høyesterett, sier førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

Slipper fengselsstraff

Aktor Arne Ingvald Dymbe la ned påstand om tre års fengsel for jentas mor da ankesaken ble behandlet i Eidsivating lagmannsrett på Hamar i januar, ett år mindre enn han ba om i tingretten i mai i fjor. 47-åringens forsvarere ba om full frifinnelse av sin klient.

13 år gamle Angelica veide 21.7 kg og hadde en BMI på 8,8 da hun ble funnet død av avmagring på familiehytta nyttårsaften 2015. Moren ble siktet etter dødsfallet og senere tiltalt for omsorgssvikt og grov mishandling.

Halvannen uke etter sluttprosedyrer har lagmannsretten nå kommet frem til at kvinnes frifinnes for det første av de tre punktene i tiltalen. Grunnen til at moren blir frifunnet på dette punktet er at retten mener forholdet uansett rammes av det mer alvorlige lovbruddet hun var tiltalt for, nemlig grov mishandling. Hun kan ikke dømmes for den samme unnlatelsen to ganger.

– Dette er en dom hun kan leve godt med, sier kvinnens forsvarer.

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Dag 2

I VITNEBOKSEN: Kvinnen forklarte seg over flere dager da ankebehandlingen startet i midten av januar. Nå har retten festet lit til deler av hennes forklaring.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Lagmannsretten mener imidlertid at moren har utsatt datteren for grov mishandling og idømmer henne derfor åtte måneders betinget fengselsstraff på tiltalens andre punkt. I dommen heter det at «lagmannsretten har funnet at hele straffen kan gjøres betinget med en prøvetid på to år».

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Prosedyrer

AKTOR: Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe la ned påstand om tre års fengsel.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Skuffet kan man ikke være. Hun er domfelt i samsvar med det viktigste punktet i tiltalebeslutningen, sier Dymbe om dommen som er over to år lavere enn hans påstand.

I tillegg må kvinnen betale 125 000 kroner i oppreisning til 13-åringens far som fikk datterens dødsbudskap av FBI.

13-åring funnet død i Valdres

HYTTA: I familiens hytte på Beitostølen ble 13 år gamle Angelica funnet avmagret da ambulansepersonalet ankom på kvelden nyttårsaften 2015.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Ønsket full frifinnelse

Åsmund Olav Sandland i retten i Gjøvik.

FORSVARER: Advokat Aasmund Olav Sandland mener hans klient ikke burde straffes.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Påtalemyndigheten mener kvinnen unndro datteren fra nødvendig helsehjelp og at hun var klar over at datteren var alvorlig syk av spiseforstyrrelser da de to flyttet til familiens hytte i Valdres etter høstferien 2015.

Forsvarerne har gjennom hele saken argumentert for at moren gjorde alt for å hjelpe datteren, og at hun hvert sekund siden datteren fikk anoreksi som niåring, tenkte på barnets beste. 47-åringen skal ha reagert med lettelse da forsvarerne i formiddag informerte henne om dommen, ifølge Sandland.

– Det er ganske mange år som har gått med på sykdom og dødsfall og perioden etterpå. Nå kan hun kanskje begynne å leve på nytt, sier han.

Flere saker fra Innlandet