Hopp til innhold

Bedrift må betale 16,5 millioner etter at flom tok med seg materialer

Miljødirektoratet mener Glasopor AS forurenset Ottavassdraget da materialer fra bedriften ble spredd av flom i 2018. Nå må de betale for opprydningsarbeidet.

Glasopor i Ottaelva

SPREDT UTOVER: Slik så det ut da flommen i Otta-vassdraget i 2018 tok med seg store mengder glasopor nedover i vassdraget. Glasopor er skumglass som består av 20 prosent glass og 80 prosent luft, og er fyllmasse.

Foto: Even Lusæter / NRK

Høsten 2018 ble omtrent 25.000 kubikk med glasopor fra Glasopor AS i Skjåk tatt av vannmassene og ført nedover vassdraget under den kraftige flommen i Ottavassdraget.

I etterkant mente bedriften at de ikke kunne klandres for forurensningen fordi de ikke kunne forutse naturkatastrofen. Statsforvalteren i Innlandet satt umiddelbart i gang opprydning for å hindre at skumglassmaterialene spredte seg, men i etterkant ble det uenighet rundt hvem som skulle ta regningen.

Nå krever Miljødirektoratet at Glasopor AS betaler for opprydningen som kostet 16,5 millioner kroner.

– Lageret på bedriftens uteområde ble tatt av flommen og førte til at store mengder glasopor havnet i elva. Virksomheten er ansvarlig etter forurensningsloven, sier miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Mener de ikke kan klandres for spredningen

I februar 2019 fattet Statsforvalteren vedtak om at Glasopor AS måtte rydde opp glasoporen som ble tatt av flommen og spredt i terrenget.

Den lokale bedriften påklagde vedtaket fra fylkesmannen til Miljødirektoratet, men fikk ikke medhold. Glasopor AS har helt siden flommen i oktober 2018 ment at de ikke har ansvar for skadene som skjedde.

– Vi er fortsatt uenig, det har vi vært hele tiden. Dette var en flom som ikke var varslet så vi har ikke gjort noe feil, sier administrerende direktør Per Annar Lilleng.

Flommen som rammet Skjåk kommune ble varslet bare noen timer på forhånd. Lilleng forteller at Glasopor AS kommer til å anke saken og håper det offentlige tar regningen for oppryddingen.

– Det blir vanskelig å drive næringsvirksomhet i distriktet og områder som er utsatt for flom hvis næringslivet skal ta hele støyten, sier han.

Rundt 3000 kubikk med glasopor skal ha blitt samlet inn igjen.

Vil skape presedens

Miljødirektoratet sier de har forståelse for at det var vanskelig for Glaspor å forutse at det skulle bli flom og at opprydningen i etterkant var dyr.

Likevel mener de det er riktig at bedriften selv skal betale for ryddingen.

– Det er uheldig dersom det etableres en praksis for lemping av forurensningsansvaret i saker der klimaendringene er medvirkende årsak til akutt forurensning, sier Hambro.

Hun mener det i realiteten vil frita bedrifter fra ansvar.