Hopp til innhold

Flomkaos: Veger og bruer bukker under

Bekker og elver går over sine bredder. Folk er innestengt, evakuert, strømmen er borte og flere veger er stengt. Kommunene har satt krisestab.

Brua holder på å forsvinne

KAN KOLLAPSE: Marlo bru i Skjåk kan kollapse hvert øyeblikk. Et fundament er allerede tatt av vannmassene. Dette er en av mange bruer som er stengt nå.

Foto: Even Lusæter / NRK

Et kraftig regnvær og uvanlig høye temperaturer, med påfølgende snøsmelting i fjellet, har gjort at vannet har steget flere steder i området i natt.

Veger er stengt, fotballbaner oversvømt, elver har steget opptil en meter på svært kort tid og folk forsøker å redde det de har ute på flomstore jorder.

Søndag ettermiddag ble flomfaren oppgradert til rødt nivå i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget. Rødt nivå innebærer fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader. Det er ventet mer nedbør utover ettermiddagen og kvelden, før nedbørsområdet forsvinner østover i natt.

Dønfoss i Skjåk går meget stor på morgenkvisten søndag etter mye nedbør og svært høye temperaturer i området lørdag kveld.

STOR: Ottaelva i Skjåk går meget stor på morgenkvisten søndag etter mye nedbør og svært høye temperaturer i området lørdag kveld.

Stengte veger

Ifølge Vegtrafikksentralen og vegvesenet er følgende veger stengt nå på grunn av flom, oversvømmelse og ras:

  • Fylkesveg 55, Sognefjellsvegen, er stengt i Bøverdalen. Alternativ rute via E16 Filefjell eller E136 Romsdalen.
  • Riksveg 15 ved Nordberg i Skjåk. Stengt mellom Lom og Stryn. Det skal ikke være noen omkjøringsmuligheter her, men alternativ rute er via E16 Filefjell eller E136 Romsdalen.
  • Fylkesveg 483 ved Marlosgjeilen er stengt ved Marlo bru. Der er det lokal omkjøring.
  • Fylkesveg 484 Lundavegen i Skjåk er stengt ved Skjøla bru. Lokal omkjøring.
  • Fylkesveg 467, Flå bru i Lom, stengt.
  • Fylkesveg 486, Storbråta i Skjåk, stengt.
  • Byrkjenes bru, Odda–Tyssedal, stengt på grunn av jordras.

I tillegg er en rekke småveger og sideveger stengt på grunn av vannmassene. Situasjonen følges fortløpende av politi, kommune, NVE og øvrige beredskapsorganisasjoner.

Marlo bru stengt

STENGT: Marlo bru i Skjåk er ikke mulig å bruke nå.

Foto: Even Lusæter / NRK
Flom i Skjåk

STENGT: Riksveg 15 ved Nordberg er stengt på grunn av alt regnet som har kommet i Skjåk.

Foto: Nils Henry Fosstuen

Satt krisestab

SKJÅK-ORDFØRER; Elias Sperstad gir seg som ordfører etter en periode

KRISESTAB: Skjåk kommune har satt inn hele sitt apparat for å få oversikt over situasjonen, forteller ordfører Elias Sperstad

Foto: Medier24

Kommunen som er verst rammet er Skjåk. I flere vassdrag er fortsatt vannstanden stigende og det er spådd mer regn utover ettermiddag og kvelden. Det er rekvirert gravemaskiner for å lede vannet vekk og Sivilforsvaret er varslet.

I tillegg har kommunene i området satt krisestab.

– Vi har fått hele apparatet vårt på plass, inklusive Røde Kors Hjelpekorps som kan rykke ut der det er behov. Vi får en ambulanse stasjonert ved kommunehuset i Bismo. I tillegg jobber vi med å skaffe oss helikopterassistanse, sier ordfører i Skjåk, Elias Sperstad.

flom, Skjåk
Foto: Nils Henry Fosstuen

Ifølge politiet i Innlandet er Sivilforsvaret også bedt om å hjelpe til. Situasjonen er svært kaotisk i den lille kommunen akkurat nå.

– Vi vet ikke hvor mange som er strømløse akkurat nå, men det er litt kritisk for et par kommunale vannverk så alle i bygda som har private brønner tilknyttet kommunale vannverk må koke vannet, forteller Sperstad.

Varelageret forsvinner

Det er ikke bare privatpersoner som blir rammet av flommen og alt vannet i Skjåk.

Flere bedrifter sliter med å holde vannet unna, og en av dem er Glasitt, som lager noe som heter glasopor, en fyllingsmasse laget av resirkulert glass og luft. Vannet har tatt seg inn der glasitten er lagret, gjort glassmassen til en elv og den er i ferd med å renne vekk fra området.

GLASITT: Resirkulert glass, såkalt glasopor, som brukes som fyllmasse, flyter ut fra bedriften Glasitt i Skjåk.

– Vi har ikke oversikt over omfanget ennå, men dette går jo utover lageret vårt, sier Svein Lund, utviklingssjef i Glasitt.

Han sier det som skjer ikke vil få noen konsekvenser på kort sikt for leveranser til folk som har bestilt glasitt siden de har flere lagre. Han betegner situasjonen slik.

– Det er ganske dramatisk, men produktet vårt er lettere enn vann, så vi kan nok kanskje samle opp deler av dette når vannet har trukket seg tilbake, forteller Lund.

Flom i Skjåk

MYE VANN: Gamle Ofoss bru i Skjåk har vann helt oppunder vegbanen og vannet truer hus i nærheten.

Foto: Even Lusæter / NRK