Hopp til innhold

Henter ut 220 dyr fra gård

I sommer ble hundre kyr sendt til avliving fra en gård i Solør. Onsdag aksjonerte Mattilsynet og politiet på nytt mot gården.

Henter ut kyr fra gård i Hedmark

AKSJONERER: Mattilsynet har i løpet av de siste månedene hentet ut over 300 dyr i samarbeid med politiet fra den aktuelle gården i Hedmark.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Mattilsynet har tidligere tvangshentet cirka 100 kyr fra gården, fordi de mener dyreholdet er uforsvarlig.

Onsdag startet henting av flere kyr, slik at det totale tallet dyr som er hentet ut er 220. De ble ikke hentet sist, blant annet fordi flere kyr var drektige.

– Vi gjennomfører nå del to av avviklingen av dette dyreholdet, forteller Wenche Aamodt Furuseth, regiondirektør i Mattilsynet.

Kyr hentes fra gård i Solør.

HENTES UT: Disse dyrene skal være blant dem som i dag hentes ut av Mattilsynet.

Foto: Mats Sparby / NRK

Bruker tvang mot bonden

Politiet sperret av gården så skuelystne og media ikke kom på nært hold. Bonden på gården satt også selv opp en lastebil ved innkjøringen. Den ble senere fjernet.

Flere støttespillere av bonden møtt opp på gården under dagens aksjon.

Mattilsynet skriver i en pressemelding at bonden har fått tilbud om å avvikle dyreholdet, slik at myndighetene slipper å bruke tvang. Bonden har tidligere nektet å avvikle dyreholdet. Bonden har forsøkt å få omgjort Mattilsynets vedtak tre ganger i retten, uten å få medhold.

Ved 16.30-tiden onsdag ettermiddag kjørte den første dyretransporten ut av gården. Det er det flere årsaker til ifølge Mattilsynet.

Wenche Aamodt Furuseth, regiondirektør i Mattilsynet

MATTILSYNET: Aamodt Furuseth sier det var nødvendig å starte uthentingen av dyrene onsdag.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– For det første har det vært dårlig dyrevelferd på gården over lengre tid. Det er i tillegg mange brudd på regelverket som skal sikre trygg mat. Derfor er vi her i dag for å gjennomføre det vedtaket, sier Aamodt Furuseth.

– Er det fortsatt dårlig dyrevelferd ved gården i dag?

– Det har gått bedre de siste månedene.

Rundt 20 kalver, som Mattilsynet har klart å spore, blir igjen på gården og blir ikke destruert.

dyretransport

DYRETRANSPORT: Også denne gangen blir dyrene fraktet vekk av biler med tildekkede skilter.

Foto: Mats Sparby / NRK

Store mangler ved dyreholdet

I meldingen skriver Mattilsynet at de har pålagt bonden å avvikle dyreholdet. Ettersom bonden ikke har etterfulgt pålegget, sier Mattilsynet at de må gjennomføre avviklingen.

«Inspektørene har tidligere funnet hauger av døde dyr som lå åpent utendørs med fri tilgang for gnagere, fugler, ville dyr og også for grisene på gården. Det har vært uhygieniske forhold og dårlig orden på merking av dyr og rapportering av medisinbruk. Dødeligheten blant dyrene har vært langt over det som er vanlig», skriver de videre.

Gård i Solør

AKSJONERTE: Politiet satte opp sperringer utenfor gården i Solør, hvor Mattilsynet henter ut 220 kyr.

Foto: Mats Sparby / NRK

Mange av dyrene har manglet øremerker, dyr har blitt merket med feil øremerker og bonden har ikke rapportert til Husdyrregisteret innen gitte frister. Bruken av medikamenter og medisiner er ikke blitt rapportert innen fristen.

Mattilsynet har over en lengre tid forsøkt å få avviklet dyreholdet ved gården. På grunn av pågående rettssaker har prosessen dratt ut i tid. Det har derfor tatt lang tid å få avviklet dyreholdet.

De skriver videre at dyrene vil bli avlivet for å unngå mer lidelser.

MØKK: Mattilsynet har tatt flere bilder under tilsyn på gården. Dette er fra før aksjonen i sommer.

MØKK: Mattilsynet har tatt flere bilder under tilsyn på gården. Dette bildet ble tatt før aksjonen i sommer.

Foto: Mattilsynet

Aksjonerte også i juli

I starten av juli aksjonerte Mattilsynet mot den samme gården. De fikk bistand av politiet, som fraktet dyrene fra gården i slaktebil uten registreringsskilter.

Den gangen tok de med seg 100 kyr.

– Det er helt tragisk, sa bonden, som sto utenfor politisperringene og fulgte med på det som skjedde på gården.

Bilder NRK fikk tilgang til viste dyr som var tydelig avmagra, og dyr som sto i møkk. Bildene ble tatt under tilsyn utført av Mattilsynet ved flere anledninger over en lengre periode.

– Dette er tragisk for alle parter. Dyra har ikke hatt det bra. Derfor måtte de avlives, sier avdelingsleder i Mattilsynet, Ingrid Bjerke-Matsson.

Forut for aksjonen i juli hadde bonden vært i en langvarig konflikt med Mattilsynet. Mattilsynet mente at det hadde vært lite hygieniske forhold og dårlig orden på merking og medisinbruk ved gården.

Flere saker fra Innlandet