Hopp til innhold

350 storfe ble tvangsavlivet - retten slår fast at det var feil

Dyrene ble hentet mot bondens vilje i en dramatisk aksjon. Nå har han vunnet rettsaken mot Mattilsynet.

Kyr hentes fra gård i Solør.

DESTRUERT: 140 dyr ble hentet på gården, avlivet og destruert, mot bondens vilje.

Foto: Mats Sparby / NRK

I juni i fjor rullet flere slaktebiler inn på gården i Solør. Mattilsynet kom uanmeldt og hadde med seg politiet som støtte.

Tilsynet mente hele storfebesetningen måtte avlives av hensyn til dyrehelse og mattrygghet, blant annet fordi dyra ikke var riktig registrert og sporbare.

Nå har Oslo tingrett kommet til at vedtaket er ugyldig og må oppheves.

Storfebonden har tapt over 10 millioner kroner, og staten kan nå bli erstatningspliktig.

– Dette betyr mye for min klient. Han har fått livsgrunnlaget sitt ødelagt, sier bondens advokat Ingolf Holmen.

Kjørt bort med politieskorte

141 dyr ble hentet i den første aksjonen mot gården i Solør i juni i fjor. Bonden ble holdt unna. Noen av dyra ble avlivet på gården, mens de andre ble kjørt bort. Politiet eskorterte slaktebilene.

Solør-bonden hadde i lang tid kjempet mot Mattilsynets vedtak og protesterte kraftig mot at dyrene skulle avlives, men ble ikke hørt.

I september hentet Mattilsynet resten av dyra i besetningen. Også da ble noen avlivet på gården mens de andre ble kjørt bort.

Dyretransport aksjon på gård i Hedmark

POLITI: Politiet bisto Mattilsynet da de hentet flere hundre dyr på gården i Solør.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Nå har altså bonden vunnet fram i Oslo tingrett med at dette ikke skulle vært gjort.

– Vi er så klart godt fornøyde med dommen. Vi ser at tingretten mener at vedtaket er ugyldig på flere forskjellige grunnlag, sier Holmen.

Mener Mattilsynet gjorde flere feil

Oslo tingrett mener at Mattilsynets lovforståelse var feil og at de ikke gjorde en forsvarlig vurdering av nødvendigheten og forholdsmessigheten av vedtaket.

Det er også gjort flere saksbehandlingsfeil, som retten alene mener tilsier at vedtaket er ugyldig.

Det er enighet mellom partene om at det var brudd på sporbarhetsreglene i Solør-bondens storfebesetning høsten før dyra ble hentet. Det var også mangler ved merkingen og registreringen av dyrene. Men partene er uenige om hvor omfattende bruddene var, og om det kunne komme i orden før Mattilsynet vedtok å ta dyrene.

Har tapt 10 millioner og livsverket

Solørbonden anslår at Mattilsynets vedtak har kostet ham rundt 10 millioner kroner.

Han fikk ikke erstatning for dyrene som ble avlivet.

Tvert imot måtte han betale statens kostnader med å avlive og destruere dyra; nesten 2.3 millioner kroner.

Ingolf Holmen, advokat

GLAD: Bondens advokat, Ingolf Holmen, sier de er svært glade for dommen.

– Å få medhold i retten er et være eller ikke være økonomisk for ham, sier bondens advokat.

I dommen skriver Oslo tingrett at saken har fått store konsekvenser for bonden, også på det personlige planet.

«Han har bygget opp ammekubesetningen over mange år, og er på mange måter fratatt sitt livsverk. Dyrene har vært en livsstil så vel som en karrierevei, og har hatt affeksjonsverdi for ham og familien. Saken må også antas å ha medført tap av omdømme i nabolaget.», skriver tingretten.

Gård i Solør

SPERRET: Politiet sperret av området da dyra ble hentet.

Foto: Mats Sparby / NRK

– Dette har vært en tung tid for bonden etter at dyra ble slaktet og destruert i fjor sommer. Han er glad for dommen. Det er en oppreisning for ham. Nå er vi spente på om staten anker saken, sier Holmen.

Vurderer å anke dommen

Mattilsynet har vært representert av Landbruks- og matdepartementet og Regjeringsadvokaten i rettssaken.

Direktør avdeling planter og dyr i Mattilsynet, Anne Marie Jahr, sier de fortsatt mener at vedtaket om å avlive dyrene var nødvendig for å sikre forbrukernes mattrygghet.

– Vi konstaterer at Oslo tingrett har et annet syn på vedtaket, og vil vurdere spørsmålet om anke fram til mot ankefrist, sier Anne Marie Jahr.

Jahr sier Mattilsynet nå vil gå grundig gjennom dommen sammen med Regjeringsadvokaten og Landbruks- og matdepartementet.

Les mer om saken her: