Hopp til innhold

Mattilsynet aksjonerte mot gård – sendte hundre okser til avliving

Mattilsynet aksjonerte fredag mot en gård i Hedmark. Hundre okser ble tatt med for å avlives og destrueres.

Dyretransport aksjon på gård i Hedmark

KJØRES AV GÅRDE: Her kjøres oksene av gårde for å avlives og destrueres.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Mattilsynet kom til gården like etter klokka 16 fredag ettermiddag. Like før klokka 20 kjørte en slaktebil uten registreringsskilter fra gården med politieskorte.

– Det er helt tragisk, sier bonden, som sto utenfor politisperringene og fulgte med på det som skjedde på gården.

Bilder NRK har fått tilgang til viser dyr som er tydelig avmagra og dyr som står i møkk. Bildene er tatt under tilsyn utført av Mattilsynet ved flere anledninger over en lengre periode.

– Dette er tragisk for alle parter. Dyra har ikke hatt det bra. Derfor måtte de avlives, sier avdelingsleder i Mattilsynet, Ingrid Bjerke-Matsson.

Bilder fra tilsyn på gård i Hedmark

MØKK: Mattilsynet har tatt flere bilder under tilsyn på gården.

Foto: Mattilsynet

Langvarig konflikt

Bonden på gården og Mattilsynet har hatt en pågående konflikt over lengre tid. Mattilsynet mener at det har vært lite hygieniske forhold og dårlig orden på merking og medisinbruk ved gården.

– Dødeligheten har også vært langt over det som er vanlig, skriver Mattilsynet i en e-post til NRK.

De skriver videre at det var en inspeksjon i desember 2018 som fikk dem til å reagere.

– Da fant de 327 dyr, mens det var registrert 471 i Husdyrregisteret. Av de 327 dyrene var det bare 105 som hadde øremerker, skriver Mattilsynet.

De skriver videre at de mener bonden har hatt flere muligheter til å rette opp i forholdene, men at det ikke har blitt gjort, og at de derfor har vedtatt at han må avvikle dyreholdet.

Til tingretten

Det var ikke bonden enig i, og han klagde det derfor inn til Mattilsynets hovedkontor, men fikk ikke medhold.

Han tok deretter saken til tingretten, men fikk ikke medhold der heller.

Bonden mener at det er gode grunner for hvorfor dyra hans var avmagra.

– I 2018 var det en krisesommer, så vi hadde dyrene gående ute på skogsbeite og det som var igjen av gress i fjor, sier bonden.

Han legger til at mange av dyra slet med diaré over en lengre periode i vinter.

– Vi fant ikke ut hva det kom av. Vi har sendt inn en haug med prøver, men de har ikke gjort utslag på noen ting. Nå er de bra i magen igjen, men hvorfor de var dårlige er ennå ikke kjent.

Avmagra storfe på gård under tilsyn

AVMAGRA: Bilder Mattilsynet har hatt under tidligere tilsyn på gården viser dyr som er tydelig avmagra. Bonden mener at det blant annet skyldes fôrkrisa etter tørkesommeren i 2018.

Foto: mattilsynet

Bonden mener også at han har fulgt reglene når det kommer til merking av dyra.

– Vi har kyr som går på beite og så blir de merket når vi tar dem inn igjen. Det mener ikke Mattilsynet at er bra nok, sier han.

– De mener at dyra ikke er sporbare, men i EU er loven slik at så lenge det bare skal gå til slakt så skal det være på besetningsnivå, og ikke på individnivå, legger han til.

Kan ikke gå til vanlig slakt

Bonden reagerer på at de hundre oksene nå skal avlives og destrueres, og at de ikke sendes til slakt. Mattilsynet mener imidlertid at det er gode grunner til det.

– Mattilsynet syns det er trist at dyrene ikke kan gå til vanlig slakt og bli til mat. Regelverket er strengt og sier at hvis dyr ikke er sporbart på individnivå, kan man ikke knytte viktige opplysninger som bruk av medikamenter eller antibiotika til det hvert enkelt dyr, skriver Mattilsynet.

– I verste fall kan dyr behandlet med antibiotika eller alvorlig smittsom sykdom havne i matkjeden.