Hopp til innhold

Sjukehusansatte reagerer - ledelsen vil avlyse julebord

– Ekstremt belastende, sier Sykepleierforbundet.

Alice Beathe Andersgaard

ANBEFALER: Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet Alice Beathe Andesgaard anbefaler at årets julebord blir avlyst.

Foto: Frank Roar Byenstuen, Helse Sør-Øst RHF

På grunn av den økende smitten i samfunnet anbefaler ledelsen i Sykehuset Innlandet at julebordet utsettes.

Anbefalinga gjelder for samtlige avdelinger. Disse er Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Tynset.

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard viser til at smittetrykket i Innlandet er høyt og at det er mange innlagte pasienter.

Men anbefalinga er problematisk, mener Sykepleierforbundet.

  • I flere kommuner i Innlandet har det i den siste tida kommet lokale tiltak:

Hardt press på sykehusene

Det er innført grønn beredskap ved sjukehusene i Innlandet.

Det betyr blant annet påbud om bruk av munnbind for besøkende, og visse begrensninger i besøk.

– Det er svært mange som har behov for øyeblikkelig hjelp, sier Andesgaard.

Ved enkelte avdelinger ved sjukehusene er ansatte smittet, og sjukefraværet er høyt fordi sjukehusansatte i likhet med alle andre skal være hjemme når de har luftveisplager.

– Det er viktig at vi unngår smitte. Skulle vi fått smitte på en hel avdeling kunne det i neste omgang gjort det vanskelig å ivareta pasientene, sier hun.

Andersgaard mener at et julebord for en hel avdeling skaper stor sårbarhet.

Hun beklager imidlertid at ledelsen må anbefale avlysning.

– Medarbeiderne våre hadde i år absolutt fortjent et julebord mer enn noen gang. Men jeg håper at de utsetter festen til at smittetrykket har avtatt, sier hun.

Reagerer på anbefaling

Leder i Sykepleierforbundet i Innlandet, Ida Høiby mener anbefalinga er problematisk.

– Vi syns det er problematisk at arbeidsgiver velger å komme med en sterk anmodning som gjelder en aktivitet på ansatte sin fritid. De har få goder og betaler julebordet sjøl.

Hun har også fått mange reaksjoner fra medlemmer.

– Mange føler det er ekstremt belastende å få den anmodninga, og at de føler at arbeidsgiver pålegger de et ansvar igjen. De føler de har hatt et stort ansvar lenge.

Ida Høiby, Ny fylkesleder av Norsk Sykepleierforbund Innlandet

REAGERER: Leder i Sykepleierforbundet i Innlandet, Ida Høiby, synes anbefalinga er problematisk. Hun mener anmodninga viser at bemanninga er marginal.

Foto: Sykepleierforbundet Innlandet

Før vaksinen kom var det mange sjukepleiere som droppet ting fordi de var redde for å bli smitta.

– De var redde for å påføre kollegaer og pasienter smitte ved å komme på jobb, sier Høiby.

Høiby tror imidlertid at alle avdelinger vil være lojale og følge anmodninga.

– Vi forstår at det er en krevende situasjon. Vi har både en pandemi, influensasesong RS-virus blant barn. Så en trenger alle folk på jobb.

  • Også Helsedirektoratet har avlyst julebordet: