Hopp til innhold

– 14 års fengsel for hovedmann i hasjnettverk

Aktoratet mener at 34-åringen fra Elverum som pekes ut som hovedmann i det store hasjnettverket bør fengsles i 14 år.

Aktor Geir Evanger

Aktor Geir Evanger mener de tiltalte har løyet og dekket hverandre.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Aktor Geir Evanger avslutter i dag sin prosedyre i Oslo tingrett i den meget omfattende saken der 15 menn står tiltalt for å å ha kjøpt, solgt og distribuert store mengder hasj i hele Sør-Norge. Hasjen kom fra Spania og Nederland via Danmark med båt eller lastebil. Påtalemyndigheten mener at det er et organisert nettverk som har omsatt 700-800 kilo hasj i tillegg til stoff som er beslaglagt. Aktoratet har få eksempler i Norge på så store mengder i andre saker.

– Har dekket over andre

Og aktoratet er ikke veldig blidgjort av at 34-åringen og andre tiltalte har vist stor forklaringsvilje både i politiavhør og i retten.

– Vi har en god del innrømmelser, men også forbehold. Vi ser et mønster i saken at kunder skal beskyttes og at en ikke innrømmer mengde stoff, sa Espen Hanken i aktoratet.

Aktor mener nemlig at elverumsingen og andre har dekket over flere personer i nettverket, blant annet sentrale kontakter både i Norge og utenlands. Aktoratet mener også at det er blitt slått inn åpne dører, og at forklaringer har blitt tilpasset etterhvert som det har blitt lagt bevis på bordet. Aktoratet skjønner heller ikke hvorfor de ikke innrømmer at de har vært en organisert gruppe.

– At de har vært godt organisert har særlig betydning for de sentrale personene i saken, sa Hanken og viste blant annet til kodede meldinger og uregistrerte telefoner.

– Må svare for over et tonn hasj

Og aktor har skjerpet tiltalen for elverumsingen underveis i rettssaken. Dette skyldes en kombinasjon av mengde hasj, at det har vært godt organisert og at det har pågått over lang tid. Han er også tidligere dømt for tilsvarende forbrytelser.

Aktor mener at 34-åringen fra Elverum bør straffes med 14 år i fengsel.

Hanken mener at 34-åringen har hatt befatning med et tonn hasj i form av innførsel, kjøp og salg, og at han har vært en helt sentral mann i nettverket.

– Han har hatt en lederrolle. Han var en organisator og har vært en hovedmann, sa Hanken, som mener elverumsingen tjente de store pengene i gruppa.

Aktoratet mener han både har vært sentral i kontakten med leverandørene utenlands og med nettverket i Norge.

Det er også lite straffeerabatt å hente fra aktoratet selv om han har forklart seg mye i saken.

– Han har lagt endel brikker på plass for oss, men han har ikke forklart seg om kundeforhold og leverandører i utlandet. Han innrømmer heller ikke at det har vært en organisert gruppe, sier Hanken.

– En totalentrepenør

Hasjbeslag

Deler av hasjen ble fraktet sammen med legal last.

Foto: Kripos

Hasjen har kommet til Norge via Danmark. 37-åringen fra Danmark som har vært helt sentral i kontakten med elverumsingen bør sitte ni år i fengsel mener aktor.

38-åring fra Elverum: Dømmes for organisert innførsel og omsetning av 340 kilo hasj. – Her er det også snakk om flere forbrytelser. Han har hatt en av de mest sentrale rollene, både ved innførsel og som mottaksleddet i Norge.

– Han har vært en slags totalentrepenør, mener Hanken, som etter å ha vurdert strafferabatt på grunn av tilståelse vil fengsle han i åtte og et halvt år.

47-åring fra Løten: Han er tiltalt for å ha fraktet penger til Danmark og aktoratet mener han må svare for 372 kilo hasj gjennom rollen som kurer. Han har innrømmet 24 kilo.

– Pengejobben er en viktig del av det hele, mener aktor og vil fengsle han i seks og et halvt år.

41-åring fra Elverum: Aktoratet mener han også har hatt en sentral rolle som kurer og at han har møtt de som har fraktet hasjen fra Danmark. Men han har fått en betydelig strafferabatt fordi han har kommet med viktige opplysninger i saken. Aktor vil dømme han til seks års fengsel.

Hele Sør-Norge

Espen Hanken i aktoratet peker på at for de fleste involverte er det begått en rekke forbrytelser over lengre tid og at de har vært svært godt organiserte.

Aktor prosederer nå på straffeutmåling for de øvrige i saken:

  • 25-åring fra Vestlandet, fengsel i fire og et halvt år.Fraktet både penger og hasj, var et kontaktpunkt til Vestlandet.
  • 27-åring fra Bergen, fengsel i åtte år. Hovedmann på Vestlandet, gjorde avtaler om kjøp av hasj av 34-åringen fra Elverum. Pekt ut som hovedmann på Vestlandet.
  • 46 åring fra Everum, åtte måneder betinget fengsel, en måned sonet i varetekt. Mottok og oppbevarte penger fra hasjsalg. Men aktoratet mener at han ble utnyttet av 34-åringen fra Elverum
  • 42-åring fra Løten, fengsel i tre måneders betinget fengsel, fire måneder sonet ferdig i varetekt : Hjemmet hans var et møtested og det ble oppbevart penger der.
  • 52-åring fra Søgne, fengsel i seks år : Hovedmann på Sørlandet, kjøpte hasj og videresolgte.
  • 40-åring fra Verdal, fengsel i seks år: Hovedmann i Trøndelag, kjøpte hasj og videresolgte i Trøndelag. Samlet sett ca. 100 kilo.
  • 40-åring fra Sverige, fengsel i åtte år : Mottak av nær 256 kilo hasj fra Danmark. Har vært sentral i mottaksapparatet i Oslo, sørget for videre distribusjon.
  • 42-åring fra Danmark, fengsel i fem år: Medvirket til overdragelse av 166 kilo hasj fra Danmark.
  • 33-åring fra Oslo, fengsel i ni år: Innførsel av 166 kilo hasj fra Danmark. Videresalg.

Flere saker fra Innlandet