Hopp til innhold

Nekter for å ha innført store mengder hasj

Fem av de som er pekt ut som de mest sentrale i den angivelige hasjligaen nektet for å ha innført store mengder av stoffet i den store hasjsaken som går for Oslo tingrett.

Stor hasjsak i retten

Aktor Geir Evanger har tiltalt 16 menn i den store hasjsaken.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Det er enorme summer som er lagt i potten når 15 menn i dag møter som tiltalte i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten mener at 700 kilo hasj er omsatt, i tillegg til at det ble beslaglagt flere hundre kilo.

Nettverket med forgreininger til Danmark og Europa har ifølge påtalemyndigheten omsatt hasj for mange millioner kroner. Aktor har varslet inndragninger på minst 44 millioner kroner.

Les: Vil inndra 28 millioner kroner etter hasjsmugling

Påtalemyndigheten mener at narkotikaen kom fra Spania og Nederland, og via Danmark med vogntog til Norge. Mye av hasjen skal ha blitt fraktet til Hedmark før det ble distribuert til resten av landet. Aktor Geir Evanger har varslet en øvre strafferamme i saken på inntil 20 års fengsel.

Nekter innførsel

Fem av de tiltalte er pekt ut for å ha stå bak innførsel av rundt 260 kilo hasj til Norge og å ha overlevert minst to millioner kroner. og at de er del av en organisert kriminell gruppe. Dette er et av de alvorligste punktene i tiltalen.

Tre elverumsinger, en fra Løten og en danske er pekt ut til å stå bak dette. De nekter også for å tilhøre en organisert kriminell gruppe.

Fire nektet fullstendig straffeskyld på dette punktet da saken startet i Oslo tingrett, men en av de antatte hovedmennene, en 34-åring fra Elverum innrømmet kjøp av hasj i Norge, men ikke innførsel. Han nekter imidlertid for å totalt ha bidratt til å selge nær 700 kilo i Norge.

– Det var på langt nær så mye, svarte han i retten.

Stor hasjsak

Fridjof Feydt forsvarer en av de antatte hovedmannen fra Danmark.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Flere innrømmer å ha overdratt eller tatt imot noe hasj, men ikke så mye som det står i tiltalen, og ingen innrømmer å ha vært del av en organisert gruppe.

Flere av de tiltalte innrømme også ha ha oppbevart eller overlevert penger som stammet fra narkotikahandel. Dette var beløp fra noen hundretusen til tett opp til to millioner kroner.

Startet i Danmark

Aktor Geir Evanger forklarte i sitt innledningsforedrag hvordan opprullinga startet. Det startet med dansk politiets etterforskning av innførsel av hasj fra Spania via Nederland til Danmark. I etterforskningen dukket også Norge opp og politiet startet spaning. Høsten 2012 så de at det ble lasset over to kasser over i en personbil som fraktet kassene til Løten. Politiet slo likevel ikke til da, men etterforsket videre. Men de ble tvunget til å slå til da spansk politi nektet å la en ny last gå fra Spania. Flere ble pågrepet og 100 kilo hasj beslaglagt. Påtalemyndigheten mente 83 av disse kiloene skulle til Hedmark.

Etterforskninga fortsatt i Norge og inkluderte blant annet avlytting av de to antatte hovedmennenes møte på et hotell i København. Politiet mente da å ha avdekket flere innførselsårer etter at den ene spanske var slått ned. Blant annet skal det ha blitt brukt en båt.

– På dette hotellet ble det forsøkt å bestille 100 kilo hasj. Men nordmannen fikk bare 36 kilo, sa aktor Geir Evanger.

Etterforskninga endte med at politiet slo til mot et småbruk i Løten i januar 2013. Her ble det beslaglagt 36 kilo hasj. Totalt mener påtalemyndigheten at det er omsatt hasj for 670 kilo hasj, dette baserer de på et hemmelig narkoregnskap de kom over.

– Var organisert

Aktor Geir Evanger tror ikke på de tiltalte som alle nekter for at de har vært en del av en kriminell organisasjon.

– Denne saken dreier seg om et nettverk av personer som har drevet handel med narkotika. Det gjelder både innførsel og distribusjon, og det har vært et apparat for dette i Norge, mener Evanger.

– Det ble samlet inn penger i Norge og sendt til Danmark. Det måtte de for å få hasj inn i Norge, sa aktor. Fem personer, en danske og fire fra Norge står bak organiseringa av innførselen, sa aktor.

Alle de tiltalte nekter for dette.

Flere saker fra Innlandet