Hopp til innhold

Ni års fengsel for hovedmannen i hasjsaken

– Førsteinntrykket er at vi kan leve med denne straffeutmålingen, sier forsvarer Steffen Brandstad. De 14 tiltalte i den store hasjsaken har fått mildere straffer enn aktor ba om. Tilsammen er de dømt til 68 års fengsel og får inndratt 5,5 millioner kroner.

Hasjbeslag

Dommen har falt i den store hasjsaken med utspring i Løten og Elverum.

Foto: Kripos

Politiet har tatt hardt i

Steffen Brandstad forsvarer hovedmannen fra Elverum og sier de er greit fornøyd med dommen.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Den 34 år gamle Elverums-mannen, som er utpekt som en av to hovedmenn i saken, er dømt til ni og et halvt års fengsel og får inndratt 3,6 millioner kroner.

– Det er mer i tråd med det min klient har tilstått. Så sett i forhold til aktors påstand, så er vi fornøyd med dommen, sier forsvarer Steffen Brandstad.

Det de ikke er fornøyd med, er at retten vil inndra et hus og en tomt som Elverums-mannen eier i Thailand. Det mener de ikke det er grunnlag for, sier Brandstad.

14 på tiltalebenken

I alt 14 menn har stått tiltalt for å ha kjøpt, solgt og distribuert nesten ett tonn hasj. Narkotikaen er innført til Norge via Nederland og Danmark og videredistribuert fra Løten og Elverum.

Den svært omfattende saken ble rullet opp da politiet aksjonerte mot en gård i Løten i januar i 2013 og gjorde et stort hasjbeslag der.

Mildere straff enn aktor ønsket

To menn, 34-åringen fra Elverum og en 37-åring fra Danmark, er utpekt som hovedmenn. Aktor, Geir Evanger, la ned påstand om fengsel i 14 år for Elverums-mannen og ni år for dansken. I tillegg ville aktor inndra 20 millioner kroner og et hus i Thailand fra Elverums-mannen.

Aktor Geir Evanger

Aktor Geir Evanger ba om 14 års fengsel for en 34-åring fra Elverum.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Oslo tingrett har lagt straffen en god del lavere og har dømt Elverums-mannen til fengsel i ni og et halvt år, i tillegg til at han får inndratt 3,6 millioner kroner og huset i Thailand. Han får også inndratt to bankkontoer med tilsammen 52.800 kroner.

Den danske 37-åringen er dømt til fengsel i åtte år og inndragning av 250.000 kroner.

Totalt 68 års fengsel

Oslo tingrett har dømt de øvrige tiltalte i saken slik:

 • 39-åring fra Elverum: Sju år og fem måneder. Inndragning av 393.000 kroner. (Aktors påstand var åtte år og fem måneder)
 • 47-åring fra Løten: Fem år og fem måneder. Inndragning av 130.000 kroner. (Aktors påstand var seks år og seks måneder).
 • 41-åring fra Elverum: Fem år. Inndragning av 300.000 kroner. (Aktors påstand var seks år).
 • 46-åring fra Elverum: Fem måneder, fire måneder betinget. (Aktors påstand var ni måneder)
 • 42-åring fra Løten: 90 dager. Ferdig sonet i varetekt. (Aktors påstand var sju måneder).
 • 41-åring fra Sverige p.t. Oslo: Seks år og ni måneder. Inndragning av 1,7 millioner kroner og to biler. (Aktors påstand var åtte år).
 • 27-åring fra Bergen: Fire år og seks måneder. Inndragning av 1,5 millioner kroner. (Aktors påstand var åtte år).
 • 26-åring fra Vestlandet: Tre år og elleve måneder. Inndragning av 66.000 kroner. (Aktors påstand var fire år og seks måneder).
 • 52-åring fra Søgne: Ett år og fire måneder. Inndragning av 20.000 kroner. (Aktors påstand var seks år).
 • 45-åring fra Verdal: Tre år og sju måneder. Inndragning av 134.000 kroner og en motorsykkel. (Aktors påstand var seks år).
 • 42-åring fra Danmark: Tre år og åtte måneder. (Aktors påstand var fem år).
 • 33-åring fra Oslo: Sju år og seks måneder. Inndragning av 850.000 kroner + to bankkontoer med 20.000 kroner. (Aktors påstand var ni år).

Alle de tiltalte er dømt til kortere fengselsstraffer enn det aktor la ned påstand om. Aktoratet har heller ikke fått medhold i å inndra så mye penger som det ble lagt ned påstand om.

Inndragning av 5,5 millioner

Totalt har Oslo tingrett dømt til fjorten tiltalte til å tåle inndragning av 5,5 millioner kroner. I tillegg kommer to biler og en motorsykkel og flere bankkontoer med noe mindre beløp på.

Oslo tingrett, rettsbygningen

Dommen i den store hasjsaken falt i Oslo tingrett i dag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Aktor hadde lagt ned påstand om inndragning av hele 20 millioner kroner fra den antatte hovedmannen fra Elverum, men Oslo tingrett har ikke funnet det bevist at utbyttet har vært så stort.

De har istedet dømt mannen til å tåle en inndragning på 3,6 millioner kroner.

En 41-åring fra Oslo og en 27-åring fra Vestlandet får inndratt henholdsvis 1,7 og og 1,5 millioner kroner.

Uenige om regnskapet

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger sier han er relativt greit fornøyd med dommen.

– Alle de fjorten tiltalte er dømt. Men det er ganske stor uenighet mellom retten og påtalemyndigheten på noen punkter, særlig når det gjelder regnskapet, sier Geir Evanger.

Oslo tingrett har dømt de fjorten til å tåle inndragning av tilsammen 5,5 millioner kroner, mens påtalemyndigheten ba om 28 millioner. Det er også dette punktet (regnskapet) som gjør at fengselsstraffene blir noe lavere enn det som ble påstått.

Statsadvokat Evanger sier påtalemyndigheten ikke har tatt stilling til om de vil anke ennå. De vil først gå grundig gjennom hele dommen, som er på 120 sider.

Mener dommen er feil

Inger Johanne Reiestad Hansen

Inger Johanne Reiestad Hansen forsvarer en 47-åringen fra Løten som er dømt til fem års fengsel.

Foto: Nyhetsspiller

Advokat Inger Johanne Reiestad Hansen, som forsvarer en 47-åring fra Løten, sier de ikke er fornøyd med dommen.

47-åringen ble dømt til fengsel i fem år og fem måneder. Han ble dømt for paragrafen som omfatter organisert kriminalitet og det gjør straffen strengere.

– Han mener det er feil å dømme ham for organisert kriminalitet, fordi han mener hans deltakelse i saken var enkelttilfeller, sier Reiestad Hansen.

Dømt for organisert kriminalitet

Oslo tingrett mener på sin side at forbrytelsene er begått som ledd i en organisert kriminell gruppe.

«...med hovedformål å innføre og omsette hasjisj. Gruppen har vært organisert med klart definerte oppgaver. Gruppen har videre vært organisert over tid, og organiseringen har et profesjonelt preg. De har benyttet andre telefoner enn normalt av frykt for kommunikasjonskontroll. Sim kortene de har benyttet er utenlandske og uregistrerte for å vanskeliggjøre sporing og avlytting. Ved samtaler og i sms er benyttet kodeord.»

Hadde ledende rolle

Oslo tingrett slår også fast i dommen at den 34 år gamle Elverums-mannen hadde en sentral og ledende rolle i organiseringen og planleggingen av narkotikavirksomheten.

Les alt om saken her: Hasjbeslaget i Løten

Flere saker fra Innlandet