Hopp til innhold

Kommuneoverlege sentral i landets mest koronakritiske parti

Kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen mener folks frihet er viktigere enn strenge smittevernstiltak.

Jan-Øyvind Lorgen

LIBERALIST: Jan-Øyvind Lorgen er kommunelege i både Grue og Eidskog.

Foto: Agnete Bekkesletten / Grue kommune

Jan-Øyvind Lorgen er liberalist på sin hals. Han er for frihet for enkeltmennesket.

Samtidig er han kommuneoverlege i Eidskog og Grue, og har ansvar for smittevernet .

Det betyr at han må innføre strenge regler som nettopp griper inn i folks hverdag.

Han liker det ikke.

Spørsmålet er om han havner i et dilemma som går ut over den viktige jobben han er satt til å gjøre.

Jan-Øyvind Lorgen

Jan-Øyvind Lorgen er kommunelege i både Grue og Eidskog.

Foto: Agnete Bekkesletten / Grue kommune

– Frihet er for meg viktig. For strenge restriksjoner kan gjøre mer skade enn nytte.

Sentralstyremedlem i Liberalistene

Han har vært medlem av Liberalistene lenge. Og han har hatt, og har, sentrale verv.

I dag er Lorgen sekretær i sentralstyret. Han har også fungert som helsepolitisk talsperson for partiet.

Men partiet opererer ikke med det lenger, ifølge partileder Ronny Skjæveland.

Liberalistene er kritiske til tiltak som er innført i forbindelse med pandemien. Det kommer klart fram blant annet å nettsiden deres.

«Det foreligger ikke informasjon eller situasjon som kan rettferdiggjøre de innførte korona-relaterte inngrepene som rammer mennesker og samfunn hardt. Verken moralsk eller politisk.»

Og kommunelegen i Grue og Eidskog er klar på at han står for det som privatperson og politiker.

– Hvis reglene er for strenge, kan man utfordre befolkningens tillit til autoriteter. Det gjør at folk protesterer og mister respekten for det som er bestemt. Det er ikke bra, sier Lorgen.

Strenge koronatiltak har ført til protester rundt om i verden. I flere norske byer har det vært demonstrasjoner. For litt over en uke siden var 300 mennesker samla i protest utenfor Stortinget. 

I verste fall kan koronatiltakene være skadelige, mener kommuneoverlegen.

– Vi ser en økning i omfang og alvorlighetsgrad i psykisk uhelse hos barn og unge. Vi ser indikasjoner på at flere barn og unge utsettes for vold, overgrep og negativ sosial kontroll.

Noe han får støtte for i rapporten til Barne-, ungdoms og familedirektoratet.

Stort smitteutbrudd

Grue har for tida et smitteutbrudd.

I de tre Solørkommunene er det for tida til sammen 93 som er smitta.

En ungdomsfest der noen med covid-19 deltok førte til smitteutbrudd i Solør.

Grue har hatt 14 smittetilfeller de siste 14 dagene. Tre av dem den siste uka.

– Det viser at vi har god kontroll på utbruddet med de tiltakene vi har satt i gang, sier Lorgen.

Nabokommunene Åsnes og Våler har innført nye forskrifter med både forbud og påbud. Lorgen og Grue går ikke like langt.

– Vi mener at vi har kontroll på smitteveiene og har lagt oss på risikonivå 3. Åsnes og Våler har risikonivå 4. Vi har vurdert ytterligere tiltak, men ser ikke det som nødvendig, sier Lorgen.

Ole Frode Mikkelsgård

TILTRO: Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård er kommunaldirektør i Grue, og mener kommunelegen gjør en bra jobb.

Foto: Elverum videregående skole

– Full tiltro

Til tross for at kommunelegen og partiet hans er i mot mange av myndighetens smittevernstiltak, har arbeidsgiveren tillit til ham.

– Vi har full tiltro til de faglige vurderingene som kommuneoverlegen gjør.

Det sier kommunedirektør i Grue, Ole Frode Mikkelsgård.

Ordfører Rune Grenberg (AP) er også tydelig på at han mener kommunelegens politiske syn er uvesentlig.

– Politisk tilhørighet har ingenting å gjøre med hvordan folk utfører jobben sin. Jeg ser på nært hold hva slags avveininger som blir gjort. Kommuneoverlegen gjør en grundig jobb.

Rune Grenberg, Ap-ordfører Grue kommune

UVESENTLIG: Ordfører Rune Grenberg (Ap) sier kommunelegens politiske syn er uproblematisk.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Gjør som regjeringen bestemmer

Lorgen er også kommunelege i Eidskog.

Heller ikke der tviler ledelsen på kommuneoverlegens faglige vurderinger.

– Alle vurderinger og avklaringer blir gjort i tett dialog lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det sier kommunedirektør Trond Stenhaug.

Og til tross for at han har en annen politisk mening, presiserer Jan-Øyvind Lorgen at han følger det som blir bestemt av regjeringen.

– Jeg tar mine avgjørelser basert på nasjonale tiltak. Jeg rådfører meg også med Folkehelseinstituttet (FHI), Statsforvalteren, politiet og smittevernteamene i kommunene.

Han har dessuten tro på at anbefalinger og veiledning fører til at folk flest gjør det rette.

– Jeg klarer å skille jobb og min personlige politiske mening, sier Lorgen.

Koronaviruset (covid-19)