Hopp til innhold

Mener koronaforbud er i strid med menneskerettighetene

I februar tapte norske myndigheter i retten for en gruppe nordmenn med hytte i Sverige. Jusprofessorer mener flere regler kan være for inngripende.

Hans Petter Graver

KRITISK TIL FORBUD: Hans Petter Graver er professor ved Institutt for privatrett på Universitetet i Oslo.

Foto: Terje Pedersen / NTB

I februar tapte Helsedepartementet saken der hytteeierne mente de ikke skulle pålegges karantene om de hadde overnattet på egen eiendom i Sverige. Ankesaken kommer opp i retten 10. mai.

Jusprofessor Hans Petter Graver tror norske myndigheter kunne tapt også i andre saker om de hadde kommet opp for retten.

Han mener det er flere regler som er langt mer inngripende.

– De mest betenkelige reglene er de som avskjærer familier fra å ha kontakt med hverandre. Jeg tenker da på Oslo kommunes forbud mot å ha flere enn to gjester, sier Graver til NRK.

Han mener det kan være uproporsjonalt å straffe folk for å ha besøk, og at det kan stride med grunnleggende rettigheter.

– Det kan godt være at dette vil komme i strid med menneskerettighetene, sier Graver.

Raymond Johansen: Har sittet langt inne

Byrådsleder Raymond Johansen sier han har forståelse for at det kommer reaksjoner på dette forbudet.

– Det har sittet svært langt inne for Oslo å innføre dette, men med de smittetallene vi har hatt de siste ukene var det imidlertid helt nødvendig å innføre dette forbudet nå, sier Johansen til NRK.

Han sier det ble anbefalt av nasjonale helsemyndigheter.

– FHI anbefalte et forbud mot sammenkomster, mens vi i Oslo kommune landet på å tillate små sammenkomster med inntil to gjester. Merk også at den nasjonale anbefalingen nå er maks to gjester, sier Johansen.

Byråder informerer om koronasituasjonen

STRAMMET INN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener smitten i Oslo krever inngripende tiltak.

Foto: Berit Roald / NTB

Han sier de svært lenge har hatt en anbefaling om å ha færrest mulig nærkontakter. Det har også lenge vært et forbud mot flere enn ti personer samlet i private hjem, hager og lignende.

– Vi har sett at innbyggerne forholder seg mer til forbudet enn til anbefalingen. Derfor innførte vi dette forbudet mot flere enn to for en kort periode nå. Det vil være mulig å straffe de som bryter dette forbudet, men det aller viktigste er at det er et tydelig signal, sier byrådslederen.

– Mener dere folk med tre gjester i hjemmet bør straffes?

– Det viktigste nå er at vi har så få nærkontakter som mulig så vi lykkes med å få ned smitten. Jeg vet at politiet er opptatt av å veilede de som bryter dette forbudet, men jeg mener at ved gjentatte og grove brudd så bør det straffes med bøter, svarer Johansen.

Se byrådets vurdering av vedtaket her

Tror Staten kunne tapt flere saker

Graver mener også at reglene om karantenehotell er betenkelige.

– Man overlater her til politiet og andre myndigheter å håndheve svært skjønnsmessige kriterier som «nødvendig» reise, uten at det er etablert noe system som gjør at folk kan få begrunnelse eller mulighet til å klage.

– Staten tapte søksmålet mot folk som hadde hytte i Sverige (tapte i tingretten, saken er anket). Tror du Staten kunne tapt andre saker?

– Jeg tror det. Vi har eksempler på lignende saker fra andre land i Europa, for eksempel om skolestenging og demonstrasjonsforbud, svarer Graver.

– Husstanden er det stedet der flest smittes ifølge ukesrapportene til FHI. Da er det vel der man må ha de kraftigste tiltakene?

– Det er et dilemma, men man kan ikke forby at folk bor sammen under samme tak eller løse opp husstander. Man må også være veldig tilbakeholden med bruk av politi og straff i private hjem. Vi må ikke få en utvikling der folk anser det normalt at naboer angir hverandre, og der politi går inn i private leiligheter og hjem for å telle antall personer etter henvendelse fra naboer eller andre, mener Graver.

Flere kritiske

Andre jurister har kommet med lignende kritikk. I et debattinnlegg i VG skriver jusprofessor Geir Woxholth at han mener kravet om opphold på karantenehotell kan være i strid med menneskerettighetene. Her viser han til hyttesaken som saksøkerne vant i tingretten, og som helsedepartementet har anket.

Hans Fredrik Marthinussen

OPPFORDRET TIL NEKT: Jusprofessor Hans Petter Graver har oppfordret studenter til å nekte å vedta forelegg i Bergen.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

UiB-professor Hans Fredrik Marthinussen har tidligere oppfordret festdeltakere i til å nekte å betale bøter.

Han mente fempersonersregelen i Bergen brøt med menneskerettighetene.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt var ikke enig med Marthinussen. Han mente byrådet i Bergen hadde brukt et legitimt politisk skjønn.

Minst sju saker for menneskerettighetsdomstolen

Ifølge Hans Petter Graver har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen startet behandling av minst syv saker. Disse går på religionsfrihet, stenging av treningsstudioer, demonstrasjonsfriheten og retten til familieliv.

Retten til privatliv er beskyttet av grunnloven § 102 som sier at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Det samme følger av EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon) artikkel 8.

Det betyr at inngrep og regulering av hva folk kan gjøre hjemme må ha klar lovhjemmel, og må være forholdsmessig. Altså nødvendig vurdert opp mot hvor inngripende tiltaket er.

Kravet til hjemmel og forholdsmessighet øker jo mer inngripende reguleringene er.

– Å forby folk å ha besøk i hjemmet, eller å begrense det til et lite antall personer, er veldig inngripende. Det må derfor ha en klar hjemmel, og en god begrunnelse. Etter mitt skjønn er ikke hjemmelen i smittevernloven klar nok til at myndighetene kan gå så langt, sier Graver.

Uklare regler

Sofie Høgestøl

MENER REGLENE ER KOMPLISERTE; Jurist Sofie Høgestøl mener myndighetene må bli flinkere til å forklare de ulike reglene for folk.

Foto: Kristian Elster / NRK

I Politisk kvarter på onsdag erkjente politiadvokat Hans Vang at politiet i Trøndelag har slitt med å håndheve regelverket.

– Trondheim kommune hadde i en periode forbud mot flere enn ti sosiale kontakter i løpet av en uke. Da lurer vi på, hva er en sosial kontakt? Er det det samme som en nærkontakt? Er det noe annet? sa Vang til NRK.

Sofie Høgestøl har doktorgrad i jus og underviser i strafferett. Hun mener reglene er for dårlig kommunisert.

– Vi må huske at disse tiltakene skal treffe alle i samfunnet. Man kan ikke kreve høyere utdanning eller kunnskap om straff for å forstå disse reglene, sier Høgestøl.

– For mange er det helt utenkelig at man skal gå inn og lese de forskriftene selv. Da er det viktig at vi har en tydelig kommunikasjon om hvilke av disse bruddene som kan straffes. Det tror jeg er en type informasjon som de aller fleste er veldig interessert i å få, sier Høgestøl.

NRK har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en kommentar til det juristene sier i denne artikkelen, men har fredag ettermiddag ikke mottatt noe svar.

Veiledende bøtesatser (Riksadvokaten)

Overtredelsestype

Hvem

Veiledende bøtenivå

Brudd på regler om møteforbud

Privatperson som arrangerer

20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager

Foretak som arrangerer

Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner

Privatperson deltar

10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Brudd på regler om stengning av virksomhet

Privatperson og foretak

Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner. For privatperson subsidiært fengsel i 20 dager

Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder

Privatperson

20.000 - 50.000 kroner

Foretak

20.000 - 50.000 kroner

Brudd på regler om karantene og karantenehotell, isolasjon, og forbud mot opphold på fritidseiendommer

Privatperson

20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager

Brudd på plikt til å bære munnbind

Privatperson

2.000 kroner/subsidiært fengsel i 2 dager

Brudd på plikt til registrering ved innreise

Privatperson

5.000 kroner/subsidiært fengsel r 4 dager

Brudd på plikt til å teste seg for Covid19 ved innreise, eller innen 24 timer

Privatperson

10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse)

Privatperson

5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlie overtredelse)

Privatperson

10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Ekspander/minimer faktaboks

AKTUELT NÅ