Hopp til innhold

Kommune går rettens vei for å kaste ut funksjonshemmede

VÅGÅ (NRK): De tre funksjonshemmede personene har bodd i samme bofellesskap siden 1992. Nå vil kommunen tvangsflytte dem.

Frøydis Schjølberg og Heidi Gudbrandstuen

OPPRØRTE: Verge Frøydis Schjølberg og multihandikappede Heidi Gudbrandstuen synes det er forferdelig at kommunen vil flytte beboerne. Heidi og to andre har bodd i bokollektivet siden 1992.

Foto: Geir Randby / NRK

De tre har bodd sammen i Moavegen bofellesskap i 26 år, siden de flytta inn i 1992. I fjor høst fikk de beskjeden om at kommunen vil flytte dem til et annet bofellesskap i bygda, Finntunet.

Grunnen til at kommunen vil flytte de tre personene, er at de vil samle ressursene for funksjonshemmede i et annet bygg. Samtidig har de behov for bygningen til et bofellesskap for eldre med omsorgsbehov.

Kommunen har bestemt seg for å stevne de funksjonshemmede for å få kastet dem ut. Stevningen kommer opp for retten 14. og 15. mai.

Det var avisa GD som først skrev om saken.

Verge Frøydis Schølberg

BOLIGSTRID: Verge Frøydis Schjølberg og Heidi Gudbrandstuen foran boligen som er sentral i konflikten.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Ønsker ikke å flytte

Heidi Gudbrandstuen er en av beboerne i Moavegen bofellesskap. 47-åringen er multihandikapet og avhengig av hjelp.

Verge Frøydis Schølberg har kjent Heidi siden hun var tre år gammel. Nå kjemper hun for at hun og de to andre skal få et stabilt liv i huset de har bodd i siden 1992.

– Det er tydelig at de ønsker å være der de er nå, sier Schjølberg.

Boligene skal renoveres, men hun mener dette ikke er noe problem.

– Kommunen kunne ha renovert boligene slik at de fremdeles kunne bo der. Vi er spent på hva fylkesmannen mener om denne saken, sier hun.

– Disse personene er glad i hjemmet sitt

Det er ikke første gangen det oppstår konflikt rundt bosituasjonen for de funksjonshemmede i Moavegen i Vågå. Også i 2013 ønsket kommunen å flytte beboerne, men vedtaket ble stoppet.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) engasjerte seg i saken i 2013, og er på nytt på banen når kommunen på nytt ønsker tvangsflytting. I et brev til Vågå kommune viser de til både Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og FNs menneskerettskonvensjon. Konvensjonen fastslår at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted på lik linje med andre.

Bjug Ringstad

OVERTRAMP: Bjug Ringstad i NFU har ikke forståelse for at kommunen ønsker å gjennomføre flyttingen.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Bjug Ringstad, nestleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, mener det er et overtramp av kommunen når de nå stevner de funksjonshemmede for retten.

Men har du forståelse for at kommunen ønsker å samle ressursene sine?

– Nei, det har jeg ikke. Dette er mennesker som har bodd i leilighetene sine, og betalt husleie, siden 1992. Dette er ingen institusjon der man enkelt kan bytte rom. Her handler det om å flytte folk ut av hjemmene sine.

Men kommunen sier at de vil få et bedre botilbud med bedre standard, ville ikke det være bedre for personene?

– Da spørs det hvem som definerer hva som er et bra botilbud. Disse personene er veldig tydelige og klare på at de er glade i hjemmet sitt. Da er det ikke bare å flytte dem, og særlig ikke mot deres vilje, sier Ringstad.

Skal flyttes til en bolig med bedre standard

Vågå kommune bekrefter at de har sagt opp husleieavtalen med de tre, og deretter stevnet de funksjonshemmede for retten. Rådmann Knut Helge Rønning sier at de ser seg nødt til å gå rettens vei for å komme noen vei i saken.

Knut Helge Rønning

GÅR RETTENS VEI: Rådmann i Vågå, Knut Helge Rønning, mener kommunen har gjort en god, faglig vurdering når de nå vil flytte de tre funksjonshemmede personene.

Foto: Ruth Barsten / NRK

– Jeg har forståelse for at det er ulike meninger om en slik sak, men vi mener at dette er faglig forsvarlig med god tilrettelegging i forbindelse med flyttingen, sier Rønning.

Han sier at de har flere bofellesskap for funksjonshemmede i kommunen, men at det på to steder står ledige leiligheter. Derfor ønsker kommunen å samle ressursene på ett sted.

Rønning sier de i første omgang avventer en uttalelse fra fylkesmannen i saken, men at de samtidig forbereder en rettsrunde.

– Kommunestyret har vedtatt at ressursene for funksjonshemmede skal samles. Dessuten har boligen vi ønsker at de skal flytte til, langt bedre standard, sier Rønning.

Han sier at vedtaket ikke handler om å spare penger, men å yte best mulig helse- og omsorgstjeneste for flest mulig.

Flere saker fra Innlandet