Hopp til innhold

Tapte i retten: Nå kan tre funksjonshemmede tvangsflyttes

Tre funksjonshemmede beboere risikerer å måtte flytte fra bofellesskapet de har bodd i siden 1992 etter at de i dag tapte ankesaken mot Vågå kommune.

Frøydis Schjølberg og Heidi Gudbrandstuen

OPPRØRTE: Verge Frøydis Schjølberg og multihandikappede Heidi Gudbrandstuen synes det er ille at kommunen vil flytte beboerne. Heidi og to andre har bodd i bokollektivet siden 1992.

Foto: Geir Randby / NRK

I en fersk dom fra Eidsivating lagmannsrett får kommunen medhold i at tre funksjonshemmede beboere kan flyttes til en ny bolig, til tross for at de ikke ønsker å flytte.

NRK har tidligere fortalt om multihandikappede Heidi Gudbrandstuen og to andre som siden 1992 har bodd i Moavegen bofellesskap i Vågå. For halvannet år siden fikk de beskjed om at kommunen ville flytte dem til et annet bofellesskap i bygda.

Det var både beboerne selv og deres pårørende dypt uenige i. Kommunen stevnet dem for retten og vant for et år siden saken i Nord-Gudbrandsdal tingrett. I dag kom dommen i ankesaken – anken forkastes og dermed blir tingrettsdommen stående. Det betyr at Heidi og de to andre i kollektivet risikerer å måtte flytte etter 27 år.

Vil ikke flytte

Frøydis Schjølberg er verge for to av de tre funksjonshemmede beboerne. Hun er ikke overrasket over dommen og sier de nå skal vurdere om saken skal ankes til Høyesterett.

– Det er ikke avgjort om dommen blir anket eller ikke. Jeg håper virkelig vi kan anke slik at flyttingen ikke skjer, forteller hun.

Schjølberg har kjent Gudbrandstuen siden hun var tre år gammel og kjemper for at både hun og de to andre beboerne skal få leve et stabilt hjem i Moavegen.

– Det er hjemmet deres og har vært det i 28 år. De har spesielle ting som gjør det vanskelig for dem å flytte, sier vergen.

Det er ikke første gangen det oppstår konflikt rundt bosituasjonen for de funksjonshemmede i Moavegen. Også i 2013 ønsket kommunen å flytte beboerne, men vedtaket ble stoppet.

Heidi Gudbrandstuen, (t.v.) og Frøydis Schjølberg

KJEMPER: Heidi Gudbrandstuen (t.v.) er en av de tre beboerne som blir tvangsflyttet hvis dommen fra lagmannsretten blir stående. Verge Frøydis Schjølberg sier at kampen om nødvendig går helt til Høyesterett.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Riktig avgjørelse

I 2017 bestemte Vågå kommune at personer med funksjonshemninger og mer omfattende omsorgsbehov skulle flyttes til Finntunet bofellesskap, og sa derfor opp leiekontrakten med de tre beboerne i Moavegen. Etter lagmannsrettens syn hadde kommunen saklig grunn til oppsigelse.

– Kommunen har gjort tverrfaglige vurderinger. Det er positivt at lagmannsretten er enig i de vurderingene, sier Lars Henrik Windhaug som er advokat for Vågå kommune.

Lars Henrik Windhaug

FORNØYD: Windhaug er glad for å ha fått medhold i retten. – Jeg vurderer det til å være riktig avgjørelse, sier han.

Foto: Pressebilde / Codex Advokat

I dommen trekker lagmannsretten frem at det er 800 meter mellom de to bofellesskapene og at de tre beboerne vil flytte sammen med personalet de hadde i den gamle boligen.

Retten mener eventuelle reaksjoner som kan oppstå i forbindelse med flyttingen «uansett ikke kan tillegges avgjørende vekt».

– Kommunen mener dette vil gi et bedre helse- og omsorgstilbud til innbyggerne, sier Windhaug.