Khalid siktet for falsk forklaring

Arbeiderpartipolitiker Khalid Ahmed er siktet for å ha avgitt falsk forklaring om identiteten sin da han søkte om asyl i 2002. Ahmed ble hentet til avhør av Oslo-politiet i går.

AP-politikeren Khalid Ahmed fra Hamar er sikta for falsk forklaring. Han skal ha oppgitt feil identitet da han søkte asyl i Norge i 2002.

Reporter Anne Kari Løberg/fotograf Halvor Mykleby

Det bekrefter politiadvokat i Oslo politidistrikt Brita Røkenes.

Ikke pågrepet

– Vi har siktet ham for å ha avgitt falsk forklaring til utlendingsmyndighetene i forbindelse med søknad om asyl. Det er en sak som går tilbake til 2002 og det snakk om et fortsatt forhold, sier Røkenes.

Hun bekrefter at det er gjennomført et avhør av ham.

– Dette avhøret ble gjennomført på helt frivillig vis. Han ble spurt om han kunne tenke seg å bli med politiet, og det gjorde han. Han har ikke på noe tidspunkt vært pågrepet, sier Brita Røkenes.

Spørsmål om identitet

Hun forteller at de nå skal se nærmere på dokumentene i saken og se hva de har av bevis.

Politiadvokaten vil ikke si mer om hva som kom fram i avhøret av Arbeiderpartipolitikeren i går. Hun sier det fortsatt er tidlig i etterforskningen.

– Men det er snakk om falsk forklaring i forbindelse med identitet, sier Røkenes.

Politiker med mange verv

Khalid Ahmed er fra Somalia. Han er Utøya-overlevende og en sentral lokalpolitiker i Hamar og Hedmark. Han sitter både i kommunestyret og fylkestinget og er varamedlem til formannskapet i Hamar kommune.

– Hvorfor kommer denne saken opp nå, over 10 år etter at han søkte asyl?

– Det er et arbeid som har pågått over tid. Det var problemstillinger knyttet til identitet allerede i starten, også er det vel nye opplysninger som gjør at man har satt i gang saken på nytt nå, sier Brita Røkenes.

– Alvorlig, sier Ap-leder i Hedmark

Bente Elin Lilleøkseth, som er leder i Hedmark Arbeiderparti sier dette er en alvorlig sak.

– Hvis dette stemmer, så er det et alvorlig tillitsbrudd, sier Lilleøkseth.

Ordfører i Hamar, Morten Aspeli, sier han har bedt administrasjonen i Hamar om å gi en redegjørelse for hva kommuneloven sier om dette.

Risikerer fengsel

Khalid Ahmed kan risikere fengsel hvis han blir tiltalt for å ha gitt falsk forklaring om sin identitet.

Straffereaksjonen avhenger av hvor lenge man har holdt på den falske forklaringen, blant annet.

– På generelt grunnlag vil jeg si at vi ligger på ubetinget fengsel fra 45 dager og opp til noen måneder, sier politiadvokat Røkenes.

– Kan Ahmed risikere å bli utvist fra Norge?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Vi behandler bare straffesaken. Så er det Utlendingsdirektoratet som avgjør forvaltningssaken, sier Brita Røkenes.

– De mener identiteten hans er falsk

Khalid Ahmeds advokat, Eivor Øen bekrefter at han er siktet i en straffesak og at det handler om falsk identitet i forbindelse med asylsøknaden hans da han kom til Norge.

– Politiet mener at hans identitet er falsk, sier Eivor Øen.

Khalid Ahmed ønsker ikke selv å uttale seg til NRK om saken. Eivor Øen sier de ikke har noen kommentar til hva han har forklart i avhøret.

Politiadvokat Brita Røkenes i Oslo politidistrikt sier det har kommet nye opplysninger i saken. Det vet ikke advokat Eivor Øen noe om.

– Jeg er fullstendig ukjent om hva som ligger til grunn for siktelsen, sier advokaten.

«Falsk forklaring om identitet kan medføre tilbakekall av gitte tillatelse»

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil ikke kommentere den aktuelle saken.

Men sier på et helt generelt grunnlag at det alltid skal forekomme en konkret vurdering i den enkelte sak, der forholdets alvor skal veies opp mot utlendingens tilknytning til Norge.

Dersom utlendingen har barn eller annen nær familie, vil hensynet til dem tillegges vekt i vurderingen. Rådgiver i UDI, Andreas Bjørklund, skriver i en e-post til NRK:

«Loven sier at falsk forklaring om identitet kan medføre tilbakekall av gitte tillatelse, jf. utlendingsloven § 63. Dersom det er gitt norsk statsborgerskap på bakgrunn av falsk identitet kan dette også medføre tilbakekall av det norske statsborgerskapet, jf. statsborgerloven § 26 annet ledd. Det er en forutsetning at personen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller har fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. Uriktige opplysninger om identitet kan også medføre utvisning fra Norge, jf. Utlendingsloven § 66 første ledd, bokstav a.».