Hopp til innhold

Jegere krever ulvejakt

Norges Jeger- og Fiskerforbund krever at det åpnes for ulvejakt nå som Stortingets fastsatte bestandsmål for ulv er nådd.

Ulv drept dyr

Jegerne vil ha lisensjakt på ulv.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Sporing på snø i romjulen fastslo at det nå er født minst tre helnorske ulvekull i 2010. Dermed er Stortingets bestandsmål nådd.

– Nemndene må åpne for jakt

Generalsekretær Bjarne Oppegård i Norges Jeger- og Fiskerforbund forventer nå at rovviltnemndene gir jegerne oppdraget med å sørge for en bestandsregulering av ulv.

– Vi forventer at nemndene griper situasjonen og åpner for ulvejakt gjennom lisensfelling, sier Oppegård.

Han understreker at dette må skje raskt ettersom jakttiden for ulv kun varer til 15. februar innenfor ulvesonen, og 31. mars utenfor sonen.

Jakt vil ikke true ulvestammen

Norges Jeger- og Fiskerforbund mener jakt som det viktigste virkemidlet i viltforvaltningen også må omfatte de store rovdyrene.

Et mer ordinært forvaltningsregime med lisensfelling vil ikke true ulven i Norge, men tvert om sikre en langsiktig og aktiv ulveforvaltning i tråd med Stortingets intensjoner, mener forbundet.

Jegernes forbund vil arbeide for at bestandsmålene for ulv ikke skal overskride 2-3 familiegrupper av ulv, inkludert grenseflokkene som blir definert som norske.