Hopp til innhold

Oppdaget nytt ulvekull i romjula

Sju år etter at målet ble satt, har Norge for første gang tre ynglende ulvetipser på helnorsk revir. Det tredje kullet ble oppdaget i romjula.

Osalsparet

Osdalstispa var en av de ynglende ulvetispene i 2009.

Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn

I 2004 satte Stortinget et mål om å ha tre ynglende ulvetisper i året på helnorsk revir. Dette målet ble for første gang oppnådd i 2010 – sju sesonger etter at det ble satt.

– Rent biologisk er jo ikke dette noen sensasjon. Spørsmålet som bør stilles er nok heller hvorfor det har tatt så lang tid, sier rovviltforsker ved Høgskolen i Hedmark, Petter Wabakken.

Ifølge en rapport fra Høgskolen i Hedmark er det påvist mellom 27 og 32 ulver med helnorsk tilhold. I tillegg er det påvist mellom 9 og12 streifdyr med revir på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige.

Kanskje ei fjerde tispe

Sporing på snø i romjula viste at ulvekullet som ble født i Linnekleppen-reviret i Østfold i fjor, lever i en helnorsk ulveflokk. I tillegg til kullene i revirene Kynna og Slettås i Hedmark er det altså bevist at Norge har tre ynglende ulvetisper.

Men det er fortsatt mulig at det finnes en fjerde.

– Jeg holder fortsatt muligheten åpen for at det finnes ynglinger i Julussa i Elverum. Sjansen er ganske liten ettersom at den gamle tispa som holdt til der er borte, men hu kan jo ha rukket å føde valper før hun forsvant, sier Wabakken.

– Framtida til ulven avgjøres i Stortinget

Av rapporten fra Høgskolen i Hedmark kommer det fram at to ulver er registrert døde og at det sannsynligvis ikke vil bli påvist flere enn 30 helnorske ulver i kartleggingsarbeidet som fortsetter resten av vinteren.

– Framtida til den norske ulvestammen avgjøres av Stortinget. Med tre ynglende tisper kan i alle fall ikke bestandmålet justeres så mye ned, sier Wabakken.

Han forteller også at uansett hva Stortinget bestemer seg for vil det finnes streifulv i Norge, så lenge det finnes en stamme i Sverige. Senterpartiet er det eneste partiet på Stortinget som har programfestet at de ikke ønsker å bevare den norske ulvestammen.

– Hvordan stammen skal forvaltes framover er et reint politisk spørsmål, og det legger ikke vi forskere oss opp i, sier Wabakken.

Petter Wabakken

Rovviltforsker Petter Wabakken sier det er politikk, ikke biologi som avgjør ulvens framtid.

Foto: Knut Sveen / NRK