Hopp til innhold

Her skal Norges Silicon Valley til en milliard bygges

Signalbygget skal bygges i strandsona langs Mjøsa og er et av Bane Nor Eiendoms største prosjekter. – Bra for landet, sier NHO-sjefen.

Illustrasjon av planene for Innlandet Science Park i Hamar

Dette er området i Hamar som skal bygges ut av Bane Nor Eiendom og flere samarbeidspartnere. Slik kan den nye bydelen bli seende ut.

Foto: Illustrasjon LPO arkitekter og Bane NOR Eiendom

– Bygget skal bli et fyrtårn innen forskning, innovasjon og business, sier samarbeidspartnerne. De har blinket ut bioteknologi spesielt.

Møteplass for kunnskap

Prosjektet er et samarbeid mellom en av Norges store eiendomsutviklere Bane Nor Eiendom og Sparebankstiftelsen Hedmark.

Nå har de skrevet under intensjonsavtalen om å utvikle en Science Park. Byggestart er tenkt om to år.

En Science Park er et økosystem hvor høyere utdanning og forskning er navet i et samarbeid med gründere, kunnskapsbedrifter, investorer og offentlige aktører.

– Konseptet er velutprøvd. Ideen er at kunnskapsrike mennesker fra et mangfold av fagfelt og næringer kommer sammen, styrker fagmiljøer og skaper nye koblinger og ideer, sier Tore Anstein Dobloug i Sparebankstiftelsen Hedmark.

SKAL BYGGE SCIENCE PARK I HAMAR: Sparebankstiftelsen Hedmark og Bane NOR Eiendom går sammen om å bygge Innlandet Science Park i Hamar. Til venstre Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark og Per Atle Tufte, prosjektdirektør i Bane nor eiendom.

SKAL BYGGE SCIENCE PARK I HAMAR: Sparebankstiftelsen Hedmark og Bane NOR Eiendom går sammen om å bygge Innlandet Science Park i Hamar. Til venstre Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark og Per Atle Tufte, prosjektdirektør i Bane nor eiendom.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Drømmen er at nybygget i Hamar skal bli et nasjonalt ledende selskap, og ta en internasjonal posisjon på utvalgte områder.

– Da er det naturlig å tenke på bioteknologi og bioøkonomi, altså bærekraft, sier Dobloug.

Bane Nor Eiendom, som eier hele området der en helt ny bydel skal utvikles, ønsker også å bidra til å skape arbeidsplasser, sier prosjektleder Per Atle Tufte.

– Noe av samfunnsoppdraget vårt er å få til både boliger og arbeidsplasser knyttet til knutepunktene.

– Er framtida

Det er et av de fire-fem største prosjektene Bane Nor Eiendom har i landet nå.

– Dette er første trinn i utbyggingen. Hele prosjektet er på 150.000 kvadrat. Innlandet Science Park er et prosjekt ferdig utbygd til en milliard kroner, og det utgjør kanskje bare en femtedel av hele utbyggingen her, sier Tufte.

NHO-sjef Ole Erik Almlid omfavner prosjektet.

Ole Erik Almlid

POSITIV: NHO-direktør mener satsinga ved Mjøsa kan bli bra for landet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Framtidas næringsliv må bli grønnere, mer internasjonalt og mer digitalt, sier Almlid. Han mener at satsingen ved Mjøsa vil være en spennende del av kompetansehevingen som trengs i det grønne skiftet.

– Vi vet at bioøkonomi har stort potensial som verdi- og jobbskaper. Det er bra lokalt, for regionen og for landet.

Ny bydel

På sikt vil en helt ny bydel reise seg mellom Tjuvholmen og Stangebrua i Hamar. Innlandet Science Park er en del av dette og skal bygges nærmest sentrum ved Tjuvholmen og dagens jernbanestasjon.

– Dette er den fineste tomta mellom Trondheim og Oslo, sier Tore Anstein Dobloug.

Beliggenheten fremheves som en viktig suksessfaktor. Rett i strandkanten og rett ved jernbanestasjonen. Det åpner for et stort marked.

– Når man kommer hit skal man tenke; er jeg i København, eller er jeg på Hamar, sier Dobloug.

Utviklingen av hele området mellom stasjonen og Stangebrua inkluderer Espernområdet og en ny bydel med både boliger, næring, hotell, servering og kultur.

Båndlagt i jernbanestriden

Området har vært planlagt i mange år, uten at det har skjedd noe, blant annet på grunn av utredningen og debatten om nytt dobbeltspor gjennom Hamar.

Nå er både dobbeltsporet og stasjonsplasseringen satt på vent.

Prosjektlederen i Bane Nor Eiendom tror ikke byggeplanene vil skape ytterligere støy eller konflikter.

– Nei, jeg vil ikke tro det. De arealene som nå settes av, har vært satt av til byutvikling i lang tid uavhengig av trasedebatten, sier Per Atle Tufte.

Les også: